De Tribune op Laan van Spartaan bijna volledig in gebruik

15.11.11

De Tribune zit bijna vol 

Het enorme multifunctionele wooncomplex De Tribune aan de Ringweg A10 is bijna volledig in gebruik. Het pand wordt bewoond door ROC-studenten, topsporters, woongroepen van Cordaan en ouderen (Wibo-woningen). Kort geleden ging ook het restaurant CoCo open. De Tribune markeert volgens hoogleraar Friso de Zeeuw het einde van een tijdperk. 

Met zijn lengte van bijna 200 meter en 13 bouwlagen is De Tribune dé blikvanger op Laan van Spartaan langs de A10. Het ontwerp is van Claus en Kaan architecten in opdracht van Ymere en Bouwfonds. Het is een gebouw met twee sferen. Een strakke donkere buitenschil aan de kant van de snelweg; een met lichtgele bakstenen levendige gevel aan de binnenzijde, met karakteristieken van de Amsterdamse school.

De Tribune

De multifunctionele opzet is voortgekomen uit een probleem. In het oorspronkelijke plan voor de Laan van Spartaan was een kantoorgebouw voorzien, dat als geluidswal moest fungeren voor de rest van de wijk. Toen duidelijk werd dat aan kantoorruimte geen enkele behoefte meer bestond, is nagedacht over andere bestemmingen.
Een van de huurders werd zorgverlener Cordaan, die er een flink aantal kleinschalige woongroepen huisvest. Eelco Damen, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverlener Cordaan, is gecharmeerd van het gebouw dat ondanks zijn enorme formaat juist ruimte biedt aan kleinschalige woon- en zorgvoorzieningen: ‘Voor onze bewoners is die kleinschaligheid heel belangrijk." Damen heeft overigens heel wat verzet moeten overwinnen om bewoners te verhuizen naar deze 'opbergplek naast de snelweg. De bewoners tonen zich nu enorm tevreden. 

Een deel van het gebouw wordt verhuurd aan ROC-studenten. In de toekomst worden die kamers exclusief verhuurd aan studenten die leren voor een baan in de zorgsector. Een deel daarvan kan stage lopen bij Cordaan.

Kornelis Dijkman van Topsport Amsterdam stelde dat de bundeling van voorzieningen voor topsporters het gebouw zo bijzonder maakt. Het gebouw heeft een fitnesscentrum en een restaurant dat ingericht is op sporters. De inpandige klimhal is nog in aanbouw. Dijkman: "Buiten Papendal kennen we dat niet in Nederland. En als we de combinatie met de ouderen en andere gebruikers bekijken, dan is dit helemaal een uniek concept, waarschijnlijk ook in Europa.'
Welzijnsinstelling Combiwel exploiteert het restaurant Coco's Keuken. 

Nieuw tijdperk

Het is één van de grootste gebouwen die de laatste decennia in Amsterdam is opgeleverd.  Roel Steenbeek, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ymere: ‘Dit is voor ons een fantastisch gebouw. Het is een mijlpaal, zowel omdat we het concept nu gereed hebben als voor de hele gebiedsontwikkeling in dit deel van de stad.'
De crisis op de kantorenmarkt leidde tot een creatieve impuls, waarbij De Tribune tot een soort smeltkroes van wonen, werken, sporten, zorgverlening en nog veel meer functies werd omgevormd. ‘Voor ons stond verbinden daarbij centraal',  zo stelde Rosalie de Boer tijdens de talkshow bij de officiële opening van het pand. Zij was bij Ymere verantwoordelijk voor het uitwerken van een concept met veel verschillende gebruikers die intensief met elkaar moesten samenwerken.

"Dit is inderdaad het hoogste mogelijke ambitieniveau op het gebied van gebruik, " stelde Friso de Zeeuw, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, bij zijn slot van de talkshow. Het is volgens hem een soort verticale stad. Maar volgens hem markeert De Tribune direct het einde van een tijdperk. "De investeringen zijn zo enorm, dat in de huidige tijd corporaties en ontwikkelaars dat niet meer aandurven. En dat is jammer, want juist dit gebouw laat zien hoeveel creativiteit er kan ontstaan als de geplande kantoorontwikkeling wegvalt. Het resultaat is een gebouw dat zijn tijd vooruit is. Aan de ene kant omdat al zo vroeg de toekomstige bewoners betrokken zijn bij het concept. Aan de andere kant omdat het een mooi voorbeeld is van de verticale stad, waarbij op een vanzelfsprekende manier bewoners gestimuleerd worden om elkaar op te zoeken."
Er is overigens nog plek voor oudere bewoners. Ook in deze buurt blijkt het lastig nieuwe Wibo-woningen snel te verhuren. Er staan er nog flink wat leeg.Programma:


• 67 woningen voor Mbo-studenten 


• 138 woningen voor topsporters/studenten


• 18 zelfstandige eenheden voor cliënten Cordaan


• 66 groepswoningen voor cliënten Cordaan


• 24 rolstoelwoningen


• 56 WIBO woningen


• Klimhal met restaurant en fitnessruimte


• Kantoorruimte voor o.a. Cordaan


• Buurtrestaurant Coco's Keuken

 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.