Tweede Kamer akkoord met Wet doorstroming huurmarkt

03.02.2016

De Tweede Kamer gaat in grote lijnen akkoord met de verdere flexibilisering van de huurmarkt. Dat is dinsdag gebleken bij de behandeling van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Wel past de minister zijn voorstel op twee punten aan. Het inkomen van huurders wordt voortaan jaarlijks getoetst. Ook wil Blok voorkomen dat huurders na een tijdelijk contract te maken krijgen met een hoge huurverhoging.
Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel zou een keer in de drie jaar een inkomenstoets plaatsvinden. Maar een meerderheid van de Kamer vindt het belangrijk sneller op een eventuele inkomensdaling te kunnen reageren. Gezinnen van vier of meer personen worden uitgezonderd van de inkomenstoets. De voorgenomen uitzondering voor gepensioneerden komt te vervallen.
Ook stond de Kamer uitvoerig stil bij de invoering van tijdelijke contracten van maximaal een jaar. Individuele huishoudens moeten meer bescherming krijgen. Blok ziet mogelijkheden de wet zo te wijzigen dat huishoudens na afloop van een tijdelijk contract niet met een hoge huurverhoging worden geconfronteerd. Ook wil de minister waarborgen dat deze huishoudens voldoende kans blijven maken op andere huisvesting. De ChristenUnie kreeg brede politieke steun voor het voorstel om jongerencontracten te sluiten voor de duur van vijf jaar. Wel moeten ook jongeren onder de 18 jaar in aanmerking kunnen komen voor een dergelijk contract. Ook moeten de woningen na vijf jaar weer beschikbaar komen voor andere jongeren.
Verder lijkt de Tweede Kamer weinig moeite te hebben met de invoering van de huursombenadering. Wellicht verschuift de invoering daarvan nog naar 1 januari 2017.