Tweede Kamer wil dat corporaties middeldure huurwoningen bouwen

04.04.19
Gebouw Titaan van Eigen Haard, met sociale en middeldure huurwoningen
Tweede Kamer wil dat corporaties middeldure huurwoningen bouwen

Woningcorporaties moeten zonder belemmeringen middeldure huurwoningen met een huur tot 1.000 euro per maand kunnen bouwen. Dat is de strekking van een op 2 april aangenomen Kamermotie. Koepelorganisatie Aedes vindt dat goed nieuws. "Zo kunnen corporaties huurders helpen waarvoor nu nauwelijks geschikte huizen beschikbaar zijn." Het is overigens de vraag in welke corporaties daar gezien hun andere opgaven de middelen voor hebben.

De Tweede Kamer stemde over het wetsvoorstel Maatregelen middenhuur. Minister Ollongren wilde het daarmee voor corporaties minder ingewikkeld maken om middeldure huurwoningen te bouwen, onder andere door de zogeheten markttoets te versoepelen. De Kamer vond dat voorstel niet ver genoeg gaan. GroenLinks en coalitiepartners CDA en CU dienden samen een motie in waarin de markttoets grotendeels wordt afgeschaft voor het bouwen van huurwoningen tot 1.000 euro huur per maand. De Kamer nam zowel de wet als de motie aan.
In de overweging bij de motie stellen de indieners dat de bouw van middenhuurwoningen door marktpartijen nauwelijks van de grond komt, dat er grote behoefte is aan deze woningen en dat corporaties ze kunnen en willen realiseren, maar geremd worden door procedures.

Aedes bepleit al langer dat corporaties met gemeenten en huurdersorganisaties af kunnen spreken dat zij middeldure huurwoningen bouwen. Op plekken waar marktpartijen deze woningen niet bouwen, is het logisch het als een kerntaak van corporaties te beschouwen. Gemeenten en corporaties ervaren de huidige markttoets als complex en omslachtig. Om deze reden wilde minister Ollongren deze toets al versimpelen. In haar wetsvoorstel wordt de markttoets afgeschaft in gebieden waar de grond al in erfpacht aan corporatie is uitgegeven en in gebieden waar al minimaal 75 procent corporatiebezit (DAEB-bezit) is.

Nieuwbouw van middeldure huurwoningen kan onderdeel worden van prestatieafspraken tussen corporaties, huurders en gemeenten. Bestuurder Mieke van den Berg van Eigen Haard is daar voorstander van maar gaf in NUL20 haar aarzelingen daarbij: "We kijken wat mogelijk is, maar de financiering van dergelijke woningen is duurder dan de bouw van sociale huur op basis van WSW-geborgde leningen. We kiezen dan toch liever voor onze sociale huurders." En dan is Eigen Haard nog een van de meest draagkrachtige corporaties in de regio Amsterdam.

Vereenvoudigen blijkt overigens knap ingewikkeld. Het kabinet heeft inmiddels de minimale rendementseis voor dergelijke Niet-DAEB investeringen verlaagd naar 0 procent. Maar behalve deze wijziging in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV), zijn er aanpassingen nodig in de Woningwet, de Huisvestingswet, het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting en - wederom - het RTIV.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.