Overslaan en naar de inhoud gaan

VEH: landelijke oplossing noodzakelijk voor conflicten in VvE's

Image

De Vereniging Eigen Huis (VEH) roept het nieuwe kabinet op "een laagdrempelige en landelijke methode te faciliteren" om geschillen binnen Vereniging van Eigenaars (VvE's) sneller te verhelpen. Uit eigen onderzoek zou blijken dat veel appartementseigenaren te maken hebben soms langdurige conflicten. "Langslepende conflicten en een gang naar de rechter levert blijvende schade op binnen een VvE. Dat moet je hoe dan ook zien te voorkomen,' aldus Cindy Kremer, directeur VEH.

Ruzies kunnen ontstaan tussen appartementseigenaren onderling of tussen de bewoner(s) en het bestuur. Soms gaat het over ingrijpende besluiten zoals verduurzaming van een woongebouw. Maar het kan ontstaan als bewoners huisregels overtreden, overlast bezorgen, of iets simpels als een kastje in het trappenhuis.

De VEH zou graag zien dat de overheid VvE’s stimuleert om eerst met elkaar tot een oplossing te komen. "Lukt dat niet, dan kan een landelijk netwerk aan wijkrechters uitkomst bieden. Met wijkrechters heb je geen dure advocaten nodig, zij kunnen snel uitspraak doen zonder ingewikkelde langdurige procedures." Het Rijk is overigens bezig de interne besluitvorming van VvE’s te versoepelen voor verduurzaming, maar deze wetsaanpassing gaat nog enige jaren duren. Extra investeringen in verduurzaming en eventuele aansluiting op een warmtenet zijn de laatste jaren belangrijke thema's in VvE's en kunnen tot grote verdeeldheid leiden. 

De conclusies van het VEH-onderzoek zijn gebaseerd op een steekproef onder leden, een onderzoek naar zaken die bij de rechter komen en een kwalitatief onderzoek onder appartementseigenaren en VvE-bestuurders. Voor meer informatie zie: eigenhuis.nl/gedoe.

Voor Amsterdam en omstreken is in mei de Stichting VvENet (www.vvenet.nl) opgericht, die uit wil groeien tot een koepelorganisatie voor VvE's. Het doel is kennis met elkaar delen en belangenbehartiging. In 2022 telde Nederland 135.000 Verenigingen van Eigenaren (VvE) die samen ruim 1,4 miljoen woningen beheren, aldus onderzoek van het CBS en het Kadaster. 

Trefwoorden