Verhuurderheffing kost Amsterdamse corporaties 220 miljoen per jaar

16.11.12
Verhuurderheffing kost Amsterdamse corporaties 220 miljoen per jaar

Het nieuwe regeerakkoord hing 13 november als een slagschaduw over 'De Ontmoeting', de jaarlijkse bijeenkomst van de Amsterdamse corporaties. De verhuurderheffing gaat dramatisch uitpakken voor de corporaties en hun huurders, zo was de boodschap. De corporaties worden leeggeplukt door het Rijk, veel huurders gaan fors meer betalen, investeringen in nieuwbouw en renovatie lopen dramatisch terug waardoor nog meer bouwbedrijven het loodje zullen leggen.

Volgens Hans van Harten, de directeur van de AFWC, zet het kabinet Rutte-Asscher 'de bijl in de sociale huursector'. Van Harten stelde dat de corporaties de heffingen die zij door Den Haag opgelegd krijgen, nooit kunnen betalen uit de extra huuropbrengsten. Het totaal aan heffingen loopt in deze regeerperiode op tot 2 miljard euro in 2017 voor alle sociale verhuurders. De Amsterdamse corporaties moeten daarvan een kleine 220 miljoen betalen. Van Harten rekende voor dat zelfs bij een maximale doorberekening van de nieuwe huurruimte de Amsterdamse corporaties tegen die tijd theoretisch hoogestens 190 miljoen aan extra huuropbrengsten kunnen genereren.

Maar dat is volgens hem puur theorie. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de betaalbaarheid van de woningen of  aanbiedingsafspraken tussen gemeente en corporaties. Van Harten wijst er op dat het regeerakkoord niets zegt over de betaalbaarheid voor huurders. Daarbij leidt een groter beroep op de huurtoeslag weer tot nog hogere heffingen.

Volgens Van Harten legt Rutte II eenzijdig de rekening neer bij de huursector. Het puntenstelsel wordt vervangen door een maximale huur van 4,5 procent van de WOZ-waarde. Dat leidt in Amsterdam tot fors hogere aanvangshuren. Bestaande scheefwoners worden in de woorden van Stadgenoot-bestuurder Gerard Anderiesen 'uitgerookt': de normale huurverhoging bestaat uit de inflatieverhoging plus anderhalf procent, terwijl inkomens tussen de 34.000 en 43.000 euro jaarlijk 2,5 procent extra en betalen en inkomens boven de 43.000 euro zelfs 6,5 procent boven inflatie. Dat is dus een huurverhoging van bijna 10 procent per jaar totdat de nieuwe maximale huurgrens is bereikt.

Van Harten pleit voor een gezamelijke lobby van alle Amsterdamse woonpartijen richting Den Haag. Maar of de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) daarvoor voelt is de vraag. De verhoudingen zijn zo verstoord dat de HA niet eens wilde deelnemen aan het debat tijdens de Ontmoeting.

"Geen nieuwbouw meer"

Rochdale-bestuurder René Grotendorst schetste wat de verhuurderheffing betekent voor zijn corporatie, een van de armere van Amsterdam. Op basis van de woningvoorraad kan Rochdale in 2017 een heffing verwachting van 32 miljoen euro. Grotendorst verwacht dan ook nog een heffing van 6 miljoen te betalen aan het CFV - onder andere vanwege Vestia. Die uitgaven kan Rochdale nooit opvangen met extra huuropbrengsten. Dit te meer daar Rochdale veel bezit heeft in Zuidoost, waar de huren niet meer mogen stijgen gelet op de nieuwe woz-gebaseerde huurgrens. Aan het verhogen van huren zit bovendien een grens; huurders moeten het wel kunnen betalen.

FINANCIËLE PROGNOSE ROCHDALE

Het nakende kastekort kan Rochdale niet  compenseren met een soberder organisatie en meer woningverkoop. Grotendorst voorziet een toekomst waarin de corporatie soberder onderhoud gaat plegen, stopt met wijkmeesters en andere beheermaatregelen, goedkoper gaat renoveren en stopt met nieuwbouw. "Het lastige is dat je die effecten, anders dan bij de zorg, langzaam zult gaan merken."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.