Verkiezingsdebat over al of niet bouwen in groengebieden Noord-Holland

12.03.19
Wilma van Andel
Verkiezingsdebat over al of niet bouwen in groengebieden Noord-Holland

Waar kunnen die broodnodige nieuwe woningen in de provincie Noord-Holland worden gebouwd? Daarover wordt heel verschillend gedacht, zo bleek maandag tijdens het AFWC/Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad-debat met acht politieke partijen in pakhuis De Zwijger. GroenLinks bijvoorbeeld ziet onverminderd voldoende mogelijkheden voor binnenstedelijke woningbouw. Het CDA gelooft daar aan de vooravond van de Statenverkiezingen niet meer zo in en wil vaker woningbouw in weilanden aan de randen van steden en kernen toestaan.

Het woningtekort is omvangrijk. De afgelopen tien jaar zijn er in Noord-Holland 60.000 woningen te weinig gebouwd, zo benadrukte AFWC-directeur Egbert de Vries aan het begin van het debat. Waar kunnen die woningen worden gebouwd? Binnenstedelijk of ook daarbuiten? CDA-statenlid Wilma van Andel woont in Badhoevedorp. Haar dochter speelt hockey in Amsterdam Nieuw-West. "De gemeente Amsterdam heeft het sportpark waar zij speelt op termijn aangewezen als woningbouwlocatie. Dat is precies waar binnenstedelijke verdichting toe leidt: onvoldoende voorzieningen en onvoldoende groen. We kunnen onze woningbouwopgave nooit helemaal binnenstedelijk oplossen en zullen vaker aan randen van steden ruimte moeten bieden voor woningbouw."

Volgens SP-statenlid Remine Alberts speelt het CDA daarmee projectontwikkelaars in de kaart, die in het verleden 'groene grond' hebben aangekocht in de hoop daar ooit met woningbouw veel geld te verdienen. Ook GroenLinks-statenlid Rosan Kocken kiest onverminderd voor binnenstedelijke woningbouw. Volgens haar is het beeld dat binnenstedelijke verdichting leidt tot onvoldoende groen gewoonweg niet waar. "We kunnen nog heel veel doen binnen de steden en daarmee ons open landschap overeind houden."

Ook lag de vraag op tafel voor wie er moet worden gebouwd. Partijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum denken dan vooral aan sociale woningbouw. Of zoals Lars Voskuil (PvdA) het formuleerde: "Extra sociale woningbouw levert een bijdrage aan het oplossen van de woningnood. Bovendien kunnen die woningen op de langere termijn, als mogelijk een andere woningbehoefte ontstaat, alsnog worden verkocht. De opbrengst kan vervolgens weer ten goede komen aan de corporatiesector." Bart Vink (D66) zoekt de oplossing juist in de bouw van woningen in het middensegment. "De woningnood concentreert zich in middengroepen. De provincie kan via regionale actieprogramma's sturen op een beter aanbod in het middensegment." Hij vindt daarbij het CDA en Klaas-Jeroen Terwal, kandidaat-statenlid voor de VVD aan zijn zijde.

Over een ding waren de acht aanwezige politici het nagenoeg eens: toekomstige woningbouwlocaties dienen altijd goed bereikbaar te zijn. Met name voor openbaar vervoer, anders ontstaat te veel extra autoverkeer. Bart Vink moet niet denken aan de bouw van een Derde Coentunnel. Juist bij versterking van het openbaar vervoer kan de provincie een rol vervullen. Klaas-Jeroen Terwal is daarbij voorstander van doortrekking van de Noord-Zuidlijn naar Purmerend.

Verder lijkt een rol voor de provincie weggelegd om gemeentelijke bouwprojecten te versnellen. Regiomanager Marjolein Cazemier van Ymere signaleert dat bouwprojecten in de Haarlemmermeer door gebrek aan mankracht bij de gemeente ernstige vertraging oplopen. De provincie heeft vorig jaar al extra geld beschikbaar gesteld om de ambtelijke capaciteit van gemeenten te versterken. Volgens Van Andel moet de toekomstige coalitie daarin nog ruimhartiger zijn.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.