Verkiezingsdebat over al of niet bouwen in groengebieden Noord-Holland

12.03.19
Wilma van Andel
Verkiezingsdebat over al of niet bouwen in groengebieden Noord-Holland

Waar kunnen die broodnodige nieuwe woningen in de provincie Noord-Holland worden gebouwd? Daarover wordt heel verschillend gedacht, zo bleek maandag tijdens het AFWC/Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad-debat met acht politieke partijen in pakhuis De Zwijger. GroenLinks bijvoorbeeld ziet onverminderd voldoende mogelijkheden voor binnenstedelijke woningbouw. Het CDA gelooft daar aan de vooravond van de Statenverkiezingen niet meer zo in en wil vaker woningbouw in weilanden aan de randen van steden en kernen toestaan.

Het woningtekort is omvangrijk. De afgelopen tien jaar zijn er in Noord-Holland 60.000 woningen te weinig gebouwd, zo benadrukte AFWC-directeur Egbert de Vries aan het begin van het debat. Waar kunnen die woningen worden gebouwd? Binnenstedelijk of ook daarbuiten? CDA-statenlid Wilma van Andel woont in Badhoevedorp. Haar dochter speelt hockey in Amsterdam Nieuw-West. "De gemeente Amsterdam heeft het sportpark waar zij speelt op termijn aangewezen als woningbouwlocatie. Dat is precies waar binnenstedelijke verdichting toe leidt: onvoldoende voorzieningen en onvoldoende groen. We kunnen onze woningbouwopgave nooit helemaal binnenstedelijk oplossen en zullen vaker aan randen van steden ruimte moeten bieden voor woningbouw."

Volgens SP-statenlid Remine Alberts speelt het CDA daarmee projectontwikkelaars in de kaart, die in het verleden 'groene grond' hebben aangekocht in de hoop daar ooit met woningbouw veel geld te verdienen. Ook GroenLinks-statenlid Rosan Kocken kiest onverminderd voor binnenstedelijke woningbouw. Volgens haar is het beeld dat binnenstedelijke verdichting leidt tot onvoldoende groen gewoonweg niet waar. "We kunnen nog heel veel doen binnen de steden en daarmee ons open landschap overeind houden."

Ook lag de vraag op tafel voor wie er moet worden gebouwd. Partijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum denken dan vooral aan sociale woningbouw. Of zoals Lars Voskuil (PvdA) het formuleerde: "Extra sociale woningbouw levert een bijdrage aan het oplossen van de woningnood. Bovendien kunnen die woningen op de langere termijn, als mogelijk een andere woningbehoefte ontstaat, alsnog worden verkocht. De opbrengst kan vervolgens weer ten goede komen aan de corporatiesector." Bart Vink (D66) zoekt de oplossing juist in de bouw van woningen in het middensegment. "De woningnood concentreert zich in middengroepen. De provincie kan via regionale actieprogramma's sturen op een beter aanbod in het middensegment." Hij vindt daarbij het CDA en Klaas-Jeroen Terwal, kandidaat-statenlid voor de VVD aan zijn zijde.

Over een ding waren de acht aanwezige politici het nagenoeg eens: toekomstige woningbouwlocaties dienen altijd goed bereikbaar te zijn. Met name voor openbaar vervoer, anders ontstaat te veel extra autoverkeer. Bart Vink moet niet denken aan de bouw van een Derde Coentunnel. Juist bij versterking van het openbaar vervoer kan de provincie een rol vervullen. Klaas-Jeroen Terwal is daarbij voorstander van doortrekking van de Noord-Zuidlijn naar Purmerend.

Verder lijkt een rol voor de provincie weggelegd om gemeentelijke bouwprojecten te versnellen. Regiomanager Marjolein Cazemier van Ymere signaleert dat bouwprojecten in de Haarlemmermeer door gebrek aan mankracht bij de gemeente ernstige vertraging oplopen. De provincie heeft vorig jaar al extra geld beschikbaar gesteld om de ambtelijke capaciteit van gemeenten te versterken. Volgens Van Andel moet de toekomstige coalitie daarin nog ruimhartiger zijn.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 24.01 Geactualiseerd op: 24.01.22

In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 20.01

Het begon bij hun fascinatie voor een spraakmakend coöperatieproject in Zürich: Kalkbreite. Bijna honderd collectief beheerde woningen in alle vormen en maten, bovenop een tramremise en een plint vol bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. De huren liggen er dertig procent lager dan bij...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.