Verkiezingsdebat over al of niet bouwen in groengebieden Noord-Holland

12.03.2019
Image

Waar kunnen die broodnodige nieuwe woningen in de provincie Noord-Holland worden gebouwd? Daarover wordt heel verschillend gedacht, zo bleek maandag tijdens het AFWC/Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad-debat met acht politieke partijen in pakhuis De Zwijger. GroenLinks bijvoorbeeld ziet onverminderd voldoende mogelijkheden voor binnenstedelijke woningbouw. Het CDA gelooft daar aan de vooravond van de Statenverkiezingen niet meer zo in en wil vaker woningbouw in weilanden aan de randen van steden en kernen toestaan.

Het woningtekort is omvangrijk. De afgelopen tien jaar zijn er in Noord-Holland 60.000 woningen te weinig gebouwd, zo benadrukte AFWC-directeur Egbert de Vries aan het begin van het debat. Waar kunnen die woningen worden gebouwd? Binnenstedelijk of ook daarbuiten? CDA-statenlid Wilma van Andel woont in Badhoevedorp. Haar dochter speelt hockey in Amsterdam Nieuw-West. "De gemeente Amsterdam heeft het sportpark waar zij speelt op termijn aangewezen als woningbouwlocatie. Dat is precies waar binnenstedelijke verdichting toe leidt: onvoldoende voorzieningen en onvoldoende groen. We kunnen onze woningbouwopgave nooit helemaal binnenstedelijk oplossen en zullen vaker aan randen van steden ruimte moeten bieden voor woningbouw."

Volgens SP-statenlid Remine Alberts speelt het CDA daarmee projectontwikkelaars in de kaart, die in het verleden 'groene grond' hebben aangekocht in de hoop daar ooit met woningbouw veel geld te verdienen. Ook GroenLinks-statenlid Rosan Kocken kiest onverminderd voor binnenstedelijke woningbouw. Volgens haar is het beeld dat binnenstedelijke verdichting leidt tot onvoldoende groen gewoonweg niet waar. "We kunnen nog heel veel doen binnen de steden en daarmee ons open landschap overeind houden."

Ook lag de vraag op tafel voor wie er moet worden gebouwd. Partijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum denken dan vooral aan sociale woningbouw. Of zoals Lars Voskuil (PvdA) het formuleerde: "Extra sociale woningbouw levert een bijdrage aan het oplossen van de woningnood. Bovendien kunnen die woningen op de langere termijn, als mogelijk een andere woningbehoefte ontstaat, alsnog worden verkocht. De opbrengst kan vervolgens weer ten goede komen aan de corporatiesector." Bart Vink (D66) zoekt de oplossing juist in de bouw van woningen in het middensegment. "De woningnood concentreert zich in middengroepen. De provincie kan via regionale actieprogramma's sturen op een beter aanbod in het middensegment." Hij vindt daarbij het CDA en Klaas-Jeroen Terwal, kandidaat-statenlid voor de VVD aan zijn zijde.

Over een ding waren de acht aanwezige politici het nagenoeg eens: toekomstige woningbouwlocaties dienen altijd goed bereikbaar te zijn. Met name voor openbaar vervoer, anders ontstaat te veel extra autoverkeer. Bart Vink moet niet denken aan de bouw van een Derde Coentunnel. Juist bij versterking van het openbaar vervoer kan de provincie een rol vervullen. Klaas-Jeroen Terwal is daarbij voorstander van doortrekking van de Noord-Zuidlijn naar Purmerend.

Verder lijkt een rol voor de provincie weggelegd om gemeentelijke bouwprojecten te versnellen. Regiomanager Marjolein Cazemier van Ymere signaleert dat bouwprojecten in de Haarlemmermeer door gebrek aan mankracht bij de gemeente ernstige vertraging oplopen. De provincie heeft vorig jaar al extra geld beschikbaar gesteld om de ambtelijke capaciteit van gemeenten te versterken. Volgens Van Andel moet de toekomstige coalitie daarin nog ruimhartiger zijn.