'Verregaande vernieuwing van het Amsterdamse woonbeleid'

12.06.14
college-onderhandelaars
'Verregaande vernieuwing van het Amsterdamse woonbeleid'

Er moet weer beweging komen in de Amsterdamse woningmarkt. Alleen dan kan iedere Amsterdammer een betaalbaar huis vinden, zo hebben D66, VVD en SP vastgelegd in het donderdagmiddag gepresenteerde coalitieakkoord ' Amsterdam is van iedereen'. Om dat doel te bereiken moeten er fors meer woningen bijkomen in de stad; minimaal vijfhonderd sociale huurwoningen per jaar vooral voor ouderen. In totaal wil de gemeente de bouwproductie opvoeren naar vijfduizend woningen per jaar in 2018.

Volgens D66-fractievoorzitter Jan Paternotte biedt dit akkoord na twee weken van onderhandelen het beste wat ze konden bereiken. Amsterdam blijft een stad met veel sociale woningbouw. De sociale woningvoorraad mag niet zakken onder 187.000 woningen. Dat is evenveel als het aantal huishoudens onder de grens van 34.700 euro. Met de corporaties worden afspraken gemaakt over een gematigde huurontwikkeling, zodat er voldoende woningen onder de huursubsidiegrens beschikbaar blijven. Het bijbouwen van sociale huurwoningen kan volgens de coalitiepartners zorgen voor doorstroming. Deze woningen worden in eerste instantie voor ouderen gebouwd. Naast extra sociale woningbouw, wordt ingezet op uitbreiding van het woningaanbod tussen 700 en 1000 euro.

De nieuwe coalitie wil niet alleen zaken doen met de bestaande corporaties. "We stellen Amsterdam ook open voor nieuwe of kleinere corporaties en partijen, die hier nog niet actief zijn," aldus het akkoord. Daarnaast staat de coalitie welwillend tegenover nieuwe vormen van samenwerking om sociale woningbouw te realiseren. Corporaties die erin slagen met minder overheadkosten huurders betere en meer duurzame woningen te bieden, kunnen met voorrang een beroep doen op het Amsterdamse Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Ook kunnen corporaties op steun rekenen van de gemeente bij de verdere verduurzaming van de woningvoorraad. De regelgeving wordt versoepeld. En er worden afspraken gemaakt met huurders over hun energierekening.

Corporaties mogen doorgaan met de verkoop van sociale huurwoningen. "Bij de verkoop van woningen uit de sociale woningvoorraad gaan we op buurtniveau aantallen vaststellen, waarbij in buurten met weinig sociale huurwoningen minder mag worden verkocht, dan in buurten met een percentueel hogere voorraad," aldus het akkoord. Precieze percentages worden niet genoemd.

Niet op de laatste plaats hebben VVD, D66 en SP elkaar weten te vinden in hervorming van het erfpachtstelsel. In plaats van voortdurende erfpacht komt er een systeem van eeuwigdurende erfpacht. Hiermee denkt de coalitie een eerlijker en meer toekomstbestendig systeem te kunnen creëren. Voorwaarde is wel dat de gemeente er op korte termijn geen financieel nadeel van heeft.

Verder wil de coalitie leegstand bestrijden. Als een corporatie er niet in slaagt een woning binnen een half jaar te verkopen, dan moet deze weer worden verhuurd. De bestuurscommissies krijgen een rol om de bewonersparticipatie bij grootschalige renovaties te versterken. De Wijksteunpunten Wonen gaan ook ondersteuning bieden aan mensen die een woning kopen. Een aantal regels over bewoning verdwijnt. En de afhandeling van wijzigingen op bestemmingsplannen wordt verkort.

De SP levert de wethouder bouwen en wonen. "We zijn trots dat we na twintig jaar oppositie meedoen aan het besturen van de stad," aldus fractievoorzitter Laurens Ivens. Ruimtelijke ordening en grondzaken zijn toebedeeld aan de VVD. De namen van de beoogde wethouders zijn nog niet bekend gemaakt; op een na: Eric van der Burg wordt niet alleen verantwoordelijk voor zorg, welzijn en sport, maar krijgt ook ruimtelijke ordening en grondzaken in zijn portefeuille. "We staan voor een grote woningbouwproductieopgave. Het afgelopen jaar werden maar 250 nieuwe sociale huurwoningen toegevoegd."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Meerdere steden in de regio Amsterdam komen met een opkoopbescherming om te voorkomen dat beleggers woningen ‘wegkapen’ voor starters. Haarlem heeft per 1 februari 2022 de primeur. Amsterdam rekt de voorwaarden tot het uiterste op: voor alle koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde geldt straks...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Nu koopwoningen voor steeds meer starters onbetaalbaar worden groeit de roep om middeldure huurwoningen. Voorheen een hoogstedelijk fenomeen, maar steeds meer gemeenten tuigen er nu bouwprogramma’s voor op.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.