Vonnis gerechtshof: 'Huurders moeten meewerken aan veilige verwarming'

06.04.17
Vonnis gerechtshof: 'Huurders moeten meewerken aan veilige verwarming'

Een huurder heeft het hoger beroep tegen woningcorporatie Stadgenoot verloren. Hij was het er niet mee eens dat Stadgenoot zijn geiser en gaskachel wil vervangen door een HR-ketel. De uitspraak van het gerechtshof laat geen enkele twijfel. Stadgenoot staat volledig in zijn recht met de ambitie zijn woningbestand op het veiligheidsniveau van deze tijd te brengen. Ook de huurverhoging van 20 euro per maand wordt door de rechter redelijk geacht. De huurder moet meewerken op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag.

In september 2013 startte Stadgenoot een grootscheepse campagne om open verbrandingstoestellen te vervangen door CV-installaties met HR-ketel. Hoofdargument: die open toestellen kunnen het levensgevaarlijke koolmonoxide produceren en zijn daarmee een gevaar voor de gezondheid van huurders en omwonenden. Na jarenlang geprobeerd te hebben huurders op vrijwillige basis mee te laten werken, werd medewerking in 2013 verplicht gesteld. Stadgenoot maakte duidelijk de gang naar de rechter niet te schuwen als mensen zouden blijven weigeren. Begin 2014 diende de eerste rechtszaak. Negen huurders werden door Stadgenoot in kort geding gedaagd. De rechter oordeelde dat zij moesten meewerken.

Stadgenoot had vier jaar geleden nog zo’n 3.500 huurwoningen met een open verbrandingstoestel. Dat was dik tien procent van het woningbezit. De huurders hadden op dat moment al meerdere malen een aanbieding gekregen hun geiser of gaskachel op vrijwillige basis te laten vervangen door een relatief veilige HR-ketel. Op dit moment telt de woningcorporatie nog ruim honderd woningen met een open verbrandingstoestel.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS