Voorlopig geen nieuwe huurdersorganisatie in Amsterdam

20.12.18
Voorlopig geen nieuwe huurdersorganisatie in Amsterdam
Er komt vooralsnog geen nieuwe algemene huurdersbelangenorganisatie in Amsterdam. Wethouder Laurens Ivens laat dat weten in een brief aan de raadscommissie. Drie daartoe ingediende subsidieaanvragen voldoen volgens hem geen van alle aan de voorwaarde dat de nieuwe huurdersorganisatie álle Amsterdamse huurders moet vertegenwoordigen. Dat was overigens al lange tijd duidelijk. De huurderkoepels - de huurdersverenigingen van de Amsterdamse corporaties - maakten dit voorjaar al in NUL20 duidelijk dat ze met elkaar een federatie willen vormen. Per 1 januari moet die een feit zijn. Deze koepels vertegenwoordigen 60 procent van de huurders. 
 
Financiële en organisatorische problemen en gebrek aan vertrouwen bij leden nekten in 2017 de Huurdersvereniging Amsterdam. In november van dat jaar besloten de huurderskoepels evenals een groot deel van de lokale huurdersverenigingen, de HA te verlaten. Dat heeft ertoe geleid dat de HA in haar Algemene Ledenvergadering van 7 december 2017 is opgeheven.
De gemeente heeft vervolgens Miep van Diggelen van het Woonbond Kennis Centrum (WKC) en Eef Meijerman van !WOON opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken van een nieuwe huurdersorganisatie. Zij hebben de opdracht in de loop van dit jaar omgebogen naar een 'actieonderzoek' en willen na de winter een concreet voorstel presenteren. Zij streven een huurdersnetwerk van vrijwilligers na in combinatie met een digitaal platform naar alle huurders.
 
De gemeente heeft drie subsidieaanvragen ontvangen voor de oprichting van een nieuwe huurdersbelangenorganisatie. Eén van de al genoemde FAH. De tweede is de aanvraag van het op te richten 'Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA), volgend op het voorstel van Meijerman en Van Diggelen. Deze subsidieaanvraag wordt gedaan namens hun organisaties WKC en !WOON. Een derde aanvraag is ingediend door onder andere twee voormalige bestuursleden van de Huurdersvereniging Amsterdam.
 
Ivens heeft nu om dezelfde reden alle aanvragen afgekeurd, maar houdt de subsidiepot voor structurele huurdersbelangenbehartiging in de lucht. Hij benadrukt in zijn brief dat het college een professionele en zelfstandige huurdersbelangenorganisatie van groot belang acht. Wordt vervolgd.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS