Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorrang bewoners Zuidoost bij verhuur Trinity Buildings

Image

Certitudo Capital geeft bij de verhuur van appartementen in Trinity Buildings (Amstel III) voorrang aan bewoners van Amsterdam-Zuidoost. Ook mensen met een sleutelberoep in Zuidoost in de zorg of het onderwijs komen in aanmerking voor voorrang.

De transformatie van de Trinity Buildings aan de Pietersbergweg van kantoren naar woningen levert 133 appartementen op: 4 jongerenwoningen, 102 middeldure huurwoningen en 27 vrijesectorwoningen. Een kwart daarvan is gereserveerd voor speciale doelgroepen. Het doel daarvan is volgens de ontwikkelaar tweeledig. Enerzijds moet een brug worden geslagen tussen de beide kanten van het spoor, waardoor meer cohesie in de nieuwste stadswijk van Amsterdam-Zuidoost zal ontstaan. Ook wil Certitudo meer mensen de kans geven in hun eigen stadsdeel te blijven wonen.
“Een voorkeursbehandeling is in het belang van buurtbinding,” stelt Dirk de Jager, lid dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost. “In Zuidoost voelen mensen zich betrokken bij elkaar. Daar hebben zij hun familieverbanden. Die verbanden zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de gemeenschap.” Anderzijds wordt het huurders die een relatief groot belang hebben bij een woning in Amstel III, bijvoorbeeld doordat zij werken in het AMC of op een basisschool in Zuidoost, makkelijker gemaakt een woning te huren.
De oplevering van Trinity Building is voorzien in het voorjaar van 2021.