VVD en FvD maken bezwaar tegen extra Amsterdamse bouwvoorschriften

12.10.2020
Image

De VVD en Forum voor Democratie maken bezwaar tegen extra Amsterdamse bouwvoorschriften. Volgens beide raadsfracties maakt de gemeente Amsterdam daarmee woningbouw alleen maar duurder.

Volgend jaar wordt de EPC-norm vervangen door zogeheten BENG-eisen. BENG staat voor bijna energie neutrale gebouwen. Deze eisen zijn door het Rijk vastgelegd en gelden voor alle gebouwen in Nederland, maar het Amsterdamse college wil vanaf 1 januari strengere normen hanteren. Die zwaardere eisen zijn tegen het zere been van onder meer Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB bouw. Volgens hen zorgen strengere eisen niet voor CO2-reductie, maar leiden die wel tot hogere bouwkosten en dus hogere huizenprijzen. Ook zouden de Amsterdamse eisen circulair en klimaatadaptief bouwen in de weg zitten.

“Al met al lijken de strengere Amsterdamse eisen hiermee hun doel voorbij te schieten. Het zorgt voor vertraging in de woningbouw terwijl er in Amsterdam een gigantisch woningtekort is. Ook zorgt het ervoor dat de bouw van woningen stukken duurder gaat worden, waardoor het voor de bouwbedrijven nog lastiger is om betaalbare woningen op de markt te zetten”, aldus VVD-raadslid Naoum Néhmé.
Beide fracties willen van het college weten hoe Amsterdam precies tot de strengere eisen is gekomen, of de nieuwe normen besproken zijn met corporaties, ontwikkelaars en bouwbedrijven en of het doel, de bouw van betaalbare woningen, hiermee wel wordt bevorderd.

De neiging om bovenwettelijke bouweisen te stellen is in Amsterdam moeilijk te onderdrukken. Wethouder Duco Stadig schrapte in 2004 al eens de meeste bovenwettelijke Amsterdamse regels om de bouwproductie uit het slop te trekken. Dat was onderdeel van een operatie met de veelzeggende titel 'De Grote Vereenvoudiging'.