Weer minder betaalbare koop- en huurwoningen in regio Amsterdam

05.02.2020
Image

Het wordt steeds lastiger om betaalbare woonruimte te vinden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Terwijl in de laatste jaren juist veel nieuwe woningen zijn gebouwd, nam het aandeel sociale huurwoningen en middeldure huur- en koopwoningen af. Het aanbod van dure huur- en koopwoningen is juist groter geworden. Vooral de particuliere vrije sectorhuur is gegroeid. Het percentage sociale huurwoningen nam af terwijl het aandeel huishoudens met een laag inkomen licht toenam. Dat blijkt uit het regiobrede onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA).

Ondanks de focus van veel gemeenten op de bouw van meer middeldure huurwoningen is het totaal aandeel middeldure huur- en koopwoningen in de regio afgenomen van 26 naar 24 procent. Het aandeel sociale huur van corporaties nam ook af van 31 naar 30 procent en ook de sociale huur in eigendom van particulieren is afgenomen, van 9 naar 8 procent. Het WiMRA-onderzoek laat zien dat de twee jaar geleden geconstateerde groei van de particuliere huursector verder heeft doorgezet: van 8 naar 11 procent van de totale woningvoorraad. Vooral in Amsterdam is er heel veel dure huur bijgekomen.

In de particuliere huursector is veel doorstroming. Veel woningzoekenden vallen op dit segment terug voor een tijdelijke oplossing. Daar moet een stevige prijs voor betaald. Huishoudens die in de afgelopen 2,5 jaar zijn verhuisd naar een particuliere vrije sectorwoning, betaalden gemiddeld 1.290 euro kale maandhuur.

De mogelijkheden voor lage en middeninkomens om een betaalbare koop- of huurwoning te krijgen zijn afgenomen. "Het onderzoek laat zien dat de ongewenste effecten van de woningschaarste toenemen", zegt Lex Scholten, voorzitter van het bestuurlijk overleg over bouwen en wonen in de MRA. "De huurprijzen in de vrije sector stijgen enorm. Mensen die de laatste twee jaar zijn verhuisd, zijn 34 procent van hun inkomen kwijt aan huur. Een kwart zit zelfs boven de 40 procent. Wat mij betreft hoog tijd om de huurprijzen te reguleren."

De woningcorporaties in de MRA zien voor zichzelf een grote noodzaak om meer betaalbare huurwoningen te bouwen."Onlangs is berekend dat de woningcorporaties elk jaar 5.000 nieuwe sociale huurwoningen zouden moeten bijbouwen", zegt Egbert de Vries als woordvoerder van de regionale corporaties. "Ook willen wij meer kunnen doen voor mensen met een middeninkomen. Maar we zijn sterk afhankelijk van de gemeenten om snel nieuwbouwlocaties aan te wijzen, en ook van het Rijk. Vanwege de hoge belastingen die de woningcorporaties moeten betalen, kunnen ze niet zo veel nieuwe woningen jaarlijks bijbouwen. We hopen dat de minister snel regelt dat onze financiële positie steviger wordt. Het is pure noodzaak om duizenden mensen te kunnen helpen die in deze regio werken en graag fatsoenlijk en betaalbaar willen wonen."

Trefwoorden