WiA 2017: 'Huishoudens met middeninkomen verder in de knel op Amsterdamse woningmarkt'

22.02.18
WiA 2017: 'Huishoudens met middeninkomen verder in de knel op Amsterdamse woningmarkt'
Huishoudens met een middeninkomen raken steeds verder in de knel op de Amsterdamse woningmarkt. Dat blijkt uit de uitkomsten van de twaalfde editie van het onderzoek Wonen in Amsterdam. De afgelopen twee jaar is het aantal huishoudens met een middeninkomen toegenomen tot bijna twintig procent. Maar het middeldure woningsegment is de afgelopen twee jaar juist afgenomen naar ruim vijftien procent van de woningvoorraad. Weliswaar groeit de middeldure huurvoorraad, de voorraad middeldure koopwoningen daalt.
 
Voor huishoudens met een middeninkomen is het erg moeilijk in Amsterdam een woning te kopen. De negatieve ontwikkeling van het aanbod aan betaalbare koopwoningen wordt sterk beïnvloed door dalende corporatieverkopen. In 2017 werden minder dan duizend corporatiewoningen verkocht. "In vijftien jaar tijd  verkochten de corporaties nog nooit zo weinig sociale huurwoningen", zo verklaart AFWC-directeur Egbert de Vries. Dat is reden voor de corporaties om ook te ijveren voor meer nieuwbouw voor middeninkomens.
Het aandeel middeldure huur - met een huurprijs tussen 710 en 971 euro- groeit maar langzaam. Tussen 2015 en 2017 zijn er 3.900 woningen bijgekomen. Een groot deel van die groei (3.100 woningen) komt doordat gereguleerde huurwoningen van corporaties een huurprijs boven de liberalisatiegrens hebben gekregen. 
 
Tegelijkertijd laat het dure huursegment sterkere groei zien. Dit segment groeide met 9.100 woningen tot ruim 8 procent van de totale woningvoorraad. Qua percentage is dat geen groot aandeel, maar gezien de cijfers in 2015 is in twee jaar tijd sprake van een groei met 34 procent. Gemiddeld betalen huurders 1.160 euro in de maand. "Amsterdam wordt steeds duurder om in te wonen. De cijfers uit WiA tonen aan dat er een groot tekort is ontstaan aan middeldure huurwoningen. Amsterdam heeft vorig jaar al besloten jaarlijks 1.500 middeldure huurwoningen bij te bouwen en heeft goede afspraken gemaakt met corporaties. Toch is dit niet genoeg", aldus wethouder Laurens Ivens van Wonen.  
 
De dynamiek op de Amsterdamse woningmarkt is groot. Tussen 2015 en 2017 hebben meer dan honderdduizend woningen een andere bewoner gekregen. De dynamiek is het grootst in de particuliere sector. In de corporatievoorraad is de dynamiek het kleinst en die dynamiek neemt steeds verder af.  In 2017 is het aandeel gereguleerde huurwoningen gedaald naar 53 procent van de totale woningvoorraad. Minder dan veertig procent van die voorraad bestaat uit sociale huurwoningen van corporaties. In aantallen: 168.700 sociale huurwoningen van corporaties en 56.600 gereguleerde huurwoningen van particuliere verhuurders. De huur in het gereguleerde segment is gemiddeld 489 euro in de maand. Tegelijkertijd daalt het aantal huishoudens met een laag inkomen. Dit is in 2017 48,5 procent van het totaal. In 2015 was dat nog 51,4 procent van het totaal aantal huishoudens. 
 
De stijging van de gemiddelde inkomens maakt dat de netto huurquote van alle huurders ten opzicht van 2015 stabiel is gebleven. In 2017 betalen huurders gemiddeld 28,3 procent van hun inkomen aan huur. Dit is na aftrek van huurtoeslag. Bij huurders met huurtoeslag is sprake van daling van de netto huurquote naar 27,3 procent. Die daling wordt in het onderzoek verklaard door passend toewijzen. Steeds meer sociale huurders betalen een maandelijkse huur die past bij het inkomen.
 
Meer info: achtergrondartikel over WiA2017 (met downloadlink naar factsheet)
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.