WiA 2017: 'Huishoudens met middeninkomen verder in de knel op Amsterdamse woningmarkt'

22.02.18
WiA 2017: 'Huishoudens met middeninkomen verder in de knel op Amsterdamse woningmarkt'
Huishoudens met een middeninkomen raken steeds verder in de knel op de Amsterdamse woningmarkt. Dat blijkt uit de uitkomsten van de twaalfde editie van het onderzoek Wonen in Amsterdam. De afgelopen twee jaar is het aantal huishoudens met een middeninkomen toegenomen tot bijna twintig procent. Maar het middeldure woningsegment is de afgelopen twee jaar juist afgenomen naar ruim vijftien procent van de woningvoorraad. Weliswaar groeit de middeldure huurvoorraad, de voorraad middeldure koopwoningen daalt.
 
Voor huishoudens met een middeninkomen is het erg moeilijk in Amsterdam een woning te kopen. De negatieve ontwikkeling van het aanbod aan betaalbare koopwoningen wordt sterk beïnvloed door dalende corporatieverkopen. In 2017 werden minder dan duizend corporatiewoningen verkocht. "In vijftien jaar tijd  verkochten de corporaties nog nooit zo weinig sociale huurwoningen", zo verklaart AFWC-directeur Egbert de Vries. Dat is reden voor de corporaties om ook te ijveren voor meer nieuwbouw voor middeninkomens.
Het aandeel middeldure huur - met een huurprijs tussen 710 en 971 euro- groeit maar langzaam. Tussen 2015 en 2017 zijn er 3.900 woningen bijgekomen. Een groot deel van die groei (3.100 woningen) komt doordat gereguleerde huurwoningen van corporaties een huurprijs boven de liberalisatiegrens hebben gekregen. 
 
Tegelijkertijd laat het dure huursegment sterkere groei zien. Dit segment groeide met 9.100 woningen tot ruim 8 procent van de totale woningvoorraad. Qua percentage is dat geen groot aandeel, maar gezien de cijfers in 2015 is in twee jaar tijd sprake van een groei met 34 procent. Gemiddeld betalen huurders 1.160 euro in de maand. "Amsterdam wordt steeds duurder om in te wonen. De cijfers uit WiA tonen aan dat er een groot tekort is ontstaan aan middeldure huurwoningen. Amsterdam heeft vorig jaar al besloten jaarlijks 1.500 middeldure huurwoningen bij te bouwen en heeft goede afspraken gemaakt met corporaties. Toch is dit niet genoeg", aldus wethouder Laurens Ivens van Wonen.  
 
De dynamiek op de Amsterdamse woningmarkt is groot. Tussen 2015 en 2017 hebben meer dan honderdduizend woningen een andere bewoner gekregen. De dynamiek is het grootst in de particuliere sector. In de corporatievoorraad is de dynamiek het kleinst en die dynamiek neemt steeds verder af.  In 2017 is het aandeel gereguleerde huurwoningen gedaald naar 53 procent van de totale woningvoorraad. Minder dan veertig procent van die voorraad bestaat uit sociale huurwoningen van corporaties. In aantallen: 168.700 sociale huurwoningen van corporaties en 56.600 gereguleerde huurwoningen van particuliere verhuurders. De huur in het gereguleerde segment is gemiddeld 489 euro in de maand. Tegelijkertijd daalt het aantal huishoudens met een laag inkomen. Dit is in 2017 48,5 procent van het totaal. In 2015 was dat nog 51,4 procent van het totaal aantal huishoudens. 
 
De stijging van de gemiddelde inkomens maakt dat de netto huurquote van alle huurders ten opzicht van 2015 stabiel is gebleven. In 2017 betalen huurders gemiddeld 28,3 procent van hun inkomen aan huur. Dit is na aftrek van huurtoeslag. Bij huurders met huurtoeslag is sprake van daling van de netto huurquote naar 27,3 procent. Die daling wordt in het onderzoek verklaard door passend toewijzen. Steeds meer sociale huurders betalen een maandelijkse huur die past bij het inkomen.
 
Meer info: achtergrondartikel over WiA2017 (met downloadlink naar factsheet)
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Opinie 02.10

Rond de toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen hangt al jaren een geur van vriendjespolitiek. Hoog tijd om hier een einde aan te maken, vindt belangenbehartiger Wike Wilbrink (Vereniging Eigen Huis). Ga lootjes trekken. Of nog beter: laat een notaris de volgorde bepalen.

Anoniem
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.