Winnaars bekend van prijsvraag circulair bouwen/renoveren

02.12.19
Winnaars bekend van prijsvraag circulair bouwen/renoveren
De winnaars van de Prijsvraag 'Op weg naar een circulaire stad' zijn Eigen Haard, de Alliantie en Hemubo/Stadgenoot. Zij krijgen elk 40.000 euro als ze hun voorstel hebben uitgevoerd. De twee runners-up, Stadgenoot en Rochdale, kregen een aanmoedigingsprijs van 15.000 euro. De voorstellen liepen zeer uiteen, van de ontwikkeling van een beoordelingskader, via een concreet voorstel voor hergebruik van materialen in kozijnen tot een plan voor deelmobiliteit.
 
Is het nou een prijsvraag of is het subsidie, vroeg wethouder Marieke van Doorninck zich af toen het voorstel voor de Prijsvraag Op weg naar een circulaire stad haar onder ogen kwam. Allebei, zo maakte projectmanager circulaire economie Thieme Hennis (Gemeente Amsterdam) haar duidelijk. Zijn enthousiasme overtuigde haar en zo stonden ze samen bij de bekendmaking van de winnaars op vrijdag 29 november. 
Het door de gemeente en Stichting C-Creators georganiseerde programma vroeg woningbouwcorporaties een circulair renovatieproject in te dienen. Ze werden in contact gebracht met allerlei in circulariteit gespecialiseerde bedrijven. De consortia die daaruit voortkwamen, gingen aan de slag met een ontwikkelingssubsidie van 10.000 euro. Na een haalbaarheidsonderzoek kwamen ze tot een plan van aanpak, dat tijdens de prijsuitreiking werd gepresenteerd. 
Vijf consortia deden mee, Stadgenoot zelfs twee keer. Hoewel het een competitie was, werd keer op keer benadrukt dat de corporaties juist veel kennis en kunde met elkaar uitwisselden. Dat was ook nadrukkelijk een doel en is ook het streven voor de toekomst. 
Hemubo/Stadgenoot kwam met een buitengewoon concreet plan. Zij richten zich op hergebruik van glas en kozijnmaterialen die vrijkomen bij renovatie. Eigen Haard presenteerde met specialist Spaak CS een aanpak om circulariteit onderdeel te maken van hun standaard verduurzamingsaanpak. De Alliantie vatte de scope van de prijsvraag heel ruim op en probeert een stap te zetten naar een circulaire economie. Zij willen bij een project in Amsterdam Noord huurders verleiden hun auto weg te doen, door gedeelde mobiliteitvoorzieningen aan te bieden. Dat moet leiden tot veel CO2-reductie, minder auto's en minder parkeergarages. Daardoor komt er meer ruimte voor woningen.
De inzendingen van Rochdale en Stadgenoot kregen een aanmoedigingsprijs. Beide voorstellen richten zich op de ontwikkeling van een beoordelingskader voor de circulaire milieuprestatie van materialen en producten.   
 
De drie winnaars presenteren hun voorstel bij PakhuisNUL20 op 18 december

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.