Wonen en zorg

 • 22.09.09
  ‘GGZ-cliënten krijgen weer zelf de regie over hun leven’

  ‘Gewoon wonen’. Onder die titel wordt in oktober een landelijk congres gehouden over het bevorderen van zelfstandige woonvormen voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de maatschappelijke opvang. Organisator is de landelijke Cliëntenbond in de GGZ. In aanloop naar dit congres nam NUL20 enkele zelfstandige woonvormen voor ggz-cliënten onder de loep.

 • 13.05.09
  NUL20 woonbarometer: zorgwoningen

  Prognose leeftijdsopbouwIn de komende jaren zullen in Amsterdam steeds meer verpleeg- en bejaardenhuizen hun deuren sluiten. Recentelijk heeft Laagland Advies in opdracht van de Stuurgroep Wonen, Zorg en Dienstverlening geprobeerd te berekenen wat deze ‘extramuralisering’ betekent voor de Amsterdamse woningbehoefte. De cijfers zijn een actualisatie van onderzoeksresultaten uit 2003.

 • 13.05.09
  Forum artikel van PvdA Amsterdam

  In de rubriek Forum worden ingezonden opiniërende bijdragen geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

   

 • 13.05.09
  Holendrecht kan nieuwe impuls zeer goed gebruiken

  Alle Amsterdamse stadsdelen worden geacht woonservicewijken te realiseren. In Zuidoost krijgt Holendrecht de primeur. Tien partners zetten daartoe begin dit jaar hun handtekening onder een convenant. ‘Comfortabel en zorgeloos wonen’ staat voorop het plan van aanpak. Een nieuwe impuls kan de wijk zeker gebruiken. Ondertussen is geleerd van ervaringen met stedelijke vernieuwing, zegt portefeuillehouder Harry Verzijl. Naast fysieke aanpassingen is er dus veel aandacht voor de opbouw van een ‘civil society’. De woonservicewijk zou de rode draad kunnen zijn die veel initiatieven verbindt. Een casus.

 • 13.05.09
  Met relatief kleine investeringen kunnen veel mensen worden geholpen

  Amsterdamse woningcorporaties moeten de komende jaren tienduizenden woningen aanpassen om mensen langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Over kleine ingrepen als het inbouwen van een douchezitje of weghalen van drempels zijn met de stad heldere afspraken gemaakt. Maar het ‘opplussen’ van complete gebouwen vraagt meer inzet en doorzettingsvermogen.

 • 18.01.09
  Het wooncomplex voor ex-thuislozen

  Op 17 november is het Martien Schaaperhuis door de eerste bewoners in gebruik genomen. Het wooncomplex van HVO/Querido op het Steigereiland is opgezet om ex-thuislozen te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij. De bekendmaking van de komst van het tehuis veroorzaakte grote commotie onder de eerste kavelkopers. Nu overheerst een afwachtende houding.

 • 23.09.08

  Hit uit jaren zeventig nu populair bij ouderen en gehandicapten
  De comeback van de woongroep

 • 23.09.08

  Extramuralisering in de prakijk: IJburg, Zuidwest Kwadrant en Czaar Peterbuurt

  Wonen krijgt er een zorg bij

Pagina's