Wonen en zorg

 • 08.05.14

  De eerste kandidaat van ‘Passend Wonen Zandvoort’ is verhuisd. Na 49 jaar ruilt een huurster van De Key haar eengezinswoning in voor een appartement in het centrum van het dorp. “In plaats van naar een seniorenwoning is dit mijn kans om naar een mooi ruim gelijkvloers appartement te verhuizen.” vertelt de huurster. Dit appartement past bij haar levensfase en de verhuizing geeft andere huurders van De Key meer kans op een passende woning in Zandvoort. Inmiddels wordt de verhuizing van de tweede kandidaat voorbereid.

 • 07.05.14
  'Participatiemaatschappij' leidt tot nieuwe vraag

  De behoefte aan woongroepen voor ouderen neemt toe door vergrijzing en extramuralisering. In de onlangs geactualiseerde nota ‘Met Zorg Wonen’ zijn diverse actiepunten opgenomen om geclusterd zelfstandig wonen voor ouderen te stimuleren. Maar goede locaties blijken dun gezaaid.

 • 01.04.14

  Nadere kennismaking met het nieuwbouwcomplex Kraaipanschool in de Transvaalbuurt in Amsterdam Oost. Aanbouw spreekt met de nieuwe bewoners/instellingen, buurtbewoners, architect Arjen Hoogeveen en opdrachtgever Ymere. Eind december werd De Zuiderkerkprijs 2013, de prijs voor het beste woningbouwproject, toegekend aan dit project (zie eerdere video).

 • 11.03.14
  WoonMere: appartementencomplex voor jongeren met beperking

  In 2010 opende WoonMere de poorten, een appartementencomplex waarin jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking zelfstandig wonen. Deze unieke voorziening in Almere Poort dankt haar ontstaan aan ondernemende ouders. WoonMere bestaat uit zestien woningen vol domotica en een gemeenschappelijke ruimte. De Alliantie bouwde het pand; zorginstelling Amerpoort begeleidt de bewoners.

 • 11.12.13

  De gemeente Amsterdam roept ouderen op zich tijdig te oriënteren op verhuizing naar een “toekomstbestendige” woning. Ruimte hiervoor wordt gezocht in de transformatie van vrijkomende zorggebouwen, het geschikt maken van bestaande woningen met onder meer liften, en aanpasbare nieuwbouw voor mensen met een beperking. Ook wil de gemeente collectieve woon-zorg initiatieven actiever ondersteunen. Dit alles staat in de Nota “Met Zorg Wonen”.

 • 25.10.13

  Woningcorporatie Rochdale komt met maatregelen om de overlast- en leefbaarheidsproblemen in de 55+ flat Koornhorst in Zuidoost aan te pakken. De maatregelen moeten de veiligheid en het veiligheidsgevoel van bewoners vergroten. Er zijn klachten over drankgebruik, prostitutie en drugsoverlast door een beperkt aantal bewoners. Huurders die zich blijven misdragen lopen het risico uit hun huis te worden gezet.

 • 01.10.13

  Amsterdam moet actiever meewerken aan het hergebruik van lege of leegkomende zorggebouwen. Vraag en aanbod kan beter op elkaar worden afgestemd. Ook dient aanpassing van bestemmingsplannen soepeler te verlopen, vindt de gemeenteraadsfractie van de PvdA. Om financiering makkelijker te maken zouden de raadsleden Michiel Mulder en Maarten Poorter graag zien dat de gemeente garant staat voor een deel van de benodigde leningen.

 • 25.09.13
  Locaties huidige woonzorgcentra in Amsterdam

  Locaties huidige woonzorgcentra in Amsterdam

 • 25.09.13
  Burgers organiseren zelf hun zorg

  Op het platteland is nabuurschap vaak iets vanzelfsprekends. In de stad kennen buren elkaar daarentegen soms nauwelijks. Groepen stedelingen organiseren inmiddels hun eigen netwerk om elkaar bij te staan op het moment dat het nodig is. De zorgcoöperatie brengt het dorp terug in de stad.

 • 25.09.13
  Mismatch in Zuidoost

  In Amsterdam-Zuidoost voeren het stadsdeel, vijf zorgverleners en vijf corporaties al krap een jaar overleg om instrumenten te ontwikkelen om vraag en aanbod van senioren en zorgvastgoed beter af te stemmen. Twee van de initiatiefnemers zijn corporatie Stadgenoot en zorgverlener Amstelring, respectievelijk eigenaar en huurder van verzorgingshuis De Venser.

 • 25.09.13
  Vooral na 2025 neemt het aantal 80-plussers fors toe

  Vooral na 2025 neemt het aantal 80-plussers fors toe

   

 • 25.09.13
  Geschikte woningen

  Het afgelopen decennium heeft geleerd dat het niet verstandig is grote aantallen seniorenwoningen te bouwen in wijken waar nauwelijks senioren wonen. Op IJburg stonden in de periode 2008-2009 tientallen seniorenappartementen en rolstoelwoningen leeg. Ook bij andere nieuwbouwcomplexen (Witte Kaap, Laan van Spartaan) kostte het moeite de seniorenwoningen te verhuren.
  Men blijft liever zo lang mogelijk in de eigen woning en de eigen buurt. Dan wordt het nodige ongemak voor lief genomen. Met hulpmiddelen en woningaanpassingen kan een gedwongen vertrek lang worden uitgesteld.

 • 25.09.13
  ZZP en het Zorgakkoord

  De tien zorgzwaartepakketten

  1. 1     Beschut wonen met enige begeleiding
  2. 2     Beschut wonen met begeleiding en verzorging
  3. 3     Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging
  4. 4     Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  5. 5     Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  6. 6     Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  7. 7     Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding
 • 25.09.13
  Extramuralisering: einde van het verzorgingshuis

  Eens was het in Nederland bijna vanzelfsprekend dat ouderen hun intrek namen in een bejaardentehuis. Daar was wonen en zorg in één hand. Maar al vroeg in de jaren zeventig startten pleidooien voor ‘extramuralisering’, voor het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen - maar ook gehandicapten en psychiatrische patiënten - in een normaal huis, of in kleinschalige woonvormen in een normale wijk. Die beweging maakte school. Instellingen werden gesloten; het klassieke bejaardenhuis werd uitgefaseerd, de thuiszorg groeide.

 • 25.09.13
  8 miljoen voor transformatie

  De Amsterdamse wethouder Freek Ossel heeft dit voorjaar 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de transformatie van verouderde zorginstellingen naar jongeren- of studentenhuisvesting, als die niet meer tegen redelijke kosten kunnen worden omgebouwd voor senioren. Momenteel wordt een inventarisatie gemaakt van panden die daarvoor in aanmerking komen.

 • 25.09.13
  Interview: directeur Peter Boerenfijn van ouderenhuisvester Habion

  Ouderenhuisvester Habion is een opvallende nieuwkomer op de Amsterdamse markt. Terwijl andere woningcorporaties hun investeringen terugschroeven en de hervorming van de AWBZ haar schaduw vooruit werpt, ziet directeur Peter Boerenfijn vooral mogelijkheden.

 • 25.09.13
  Bestuursvoorzitter Eelco Damen over ombouw zorg- en verpleeghuizen

  Cordaan investeert de komende twee jaar 80 miljoen euro in renovatie en verbetering van verpleeg- en verzorgingshuizen. Voor elk van de ruim twintig instellingen in Amsterdam wordt naar een nieuwe, duurzame invulling gezocht. “Als we voldoende flexibel zijn, dan kunnen we de grote veranderingen in de ouderenzorg goed opvangen”, zo zegt bestuursvoorzitter Damen.

 • 25.09.13
  Nieuwbouw: het nieuwe Bernardus

  Belegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance investeert tientallen miljoenen in de bouw van het nieuwe Bernardus in het centrum van Amsterdam. Het nieuwe zorgcentrum bestaat uit 132 levensloopbestendige appartementen, hoofdzakelijk voor de vrije sector, veertig woningen voor zwaardere zorg, een ruim aanbod aan voorzieningen en een parkeergarage.

 • 25.09.13
  Transformatie: Zorgcentrum Saenden

  Zorgcentrum Saenden in Zaandam staat aan de vooravond van grote veranderingen. Het gebouw dient te worden gerenoveerd om betere intensieve zorg te kunnen bieden. Ook wil het verzorgingshuis zich als spil in de toekomstige woonservicewijk nog meer openen naar de buurt.

 • 25.09.13
  Gesloten: A.H. Gerhardhuis

  Het A.H. Gerhardhuis was sinds 1959 een begrip in Slotermeer. Ouderen uit de buurt konden er terecht voor de fysiotherapeut, kapper, pedicure en een potje bingo. Maar november vorig jaar viel het doek voor het verzorgingscomplex. Het winkeltje, postagentschap en restaurant zijn gesloten. Wat rest is een praktijk voor fysiotherapie. Studenten ‘bewaken’ het leegstaande gebouw. De bewoners van de 39 aanleunwoningen, die ‘comfort en zorg op maat’ was beloofd, voelen zich in de kou staan.

 • 25.09.13
  ING: “helft zorgvastgoed komt leeg te staan”

  Het beroep op intramurale zorgcapaciteit vermindert de komende jaren sterk. Dit is vooral het gevolg van nieuw overheidsbeleid. Veel zorgvastgoed zal dan ook van functie moeten veranderen. Dit leidt tot gedwongen verhuizingen onder de huidige bewoners en financiële risico’s voor eigenaren van zorgvastgoed.

 • 19.09.13

  Ymere heeft in Amsterdam-Oost het project Kraaipan opgeleverd. Het project behelst de renovatie van de monumentale Kraaipanschool en de nieuwbouw van twee blokken met sociale huurwoningen in de Transvaalbuurt.

 • 29.08.13

  Eigen Haard start volgend jaar met de bouw van Rustoord, het nieuwe woonzorgcentrum op terrein Trompenburg in Lisse. DSV huurt de komende dertig jaar van de corporatie dertig verpleegkamers, 25 zorgappartementen en drie kamers voor kort verblijf.

 • 28.08.13

  Cordaan heeft de beschikking gekregen over De Banne in Amsterdam-Noord. Het nieuwe zorgcomplex omvat 24 groepswoningen en 12 zelfstandige woningen. Het complex is een belegging van Syntrus Achmea Real Estate & Finance, die het heeft ondergebracht in het Achmea Dutch Health Care Property Fund, het zorgfonds van deze pensioenbelegger. De Banne is het resultaat van constructief overleg tussen financier en huurder. Zorg-, woon- en rendementsdoelen zijn daardoor optimaal op elkaar afgestemd.

 • 25.06.13

  Het scheiden van wonen en zorg in de AWBZ leidt tot toenemende financiële risico’s voor zowel ouderenzorginstellingen als woningcorporaties. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de huidige omvang van 165.000 plaatsen in 2025 bijna gehalveerd zal zijn.
  In de AWBZ zal een kerncapaciteit aanwezig blijven van iets meer dan 100.000 plaatsen.

 • 19.06.13
  Habion toekomstige seniorenhuisvesting Oostpoort impressie

  Woningcorporatie Habion kondigt het tweede Amsterdamse project in korte tijd aan. De ouderenhuisvester start begin volgend jaar in Oostpoort met de bouw van een nieuw Willem Dreeshuis. Deze komt op de plek waar ooit het Danshuis had moeten verrijzen. Een paar maanden geleden kondigde Habion de bouw van ruim tachtig sociale huurwoningen voor ouderen in de wijk Jeruzalem aan.

 • 06.06.13

  Pensioenbelegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance voegt wooncomplex het Nieuwe Bernardus op de hoek van de Marnixstraat en de Nieuwe Passeerdersstraat in Amsterdam toe aan het Achmea Dutch Health Care Property Fund (Zorgvastgoedfonds). Het Nieuwe Bernardus beschikt over 132 levensloopbestendige appartementen voor de vrije sector, 40 woningen waar zwaardere zorg kan worden verleend, een ruim aanbod aan (winkel)voorzieningen en een overdekte parkeergarage. Start van de herontwikkeling is gepland eind 2013.

 • 10.05.13
  Nieuwe woningcorporatie komt naar Amsterdam

  Na lange tijd betreedt een nieuwe woningcorporatie de Amsterdamse woningmarkt. De seniorenhuisvester Habion start met 84 nieuwbouwwoningen in Jeruzalem, Amsterdam-Oost. Maar directeur Peter Boerenfijn verwacht een veel grotere rol te gaan spelen in de hoofdstad.

 • 18.04.13

  Woningstichting Eigen Haard en de gemeente Ouder-Amstel hebben nieuwe prestatieafspraken getekend. Doel is er voor te zorgen dat de woningvoorraad zoveel mogelijk wordt ingezet voor diverse doelgroepen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over duurzaamheid en leefbaarheid.

 • 17.04.13

  De vernieuwing van de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost kan beginnen. Rochdale heeft het plan voor de bouw van 84 sociale huurwoningen overgedaan aan seniorenhuisvester Habion. De Amsterdamse corporatie treedt wel op als ontwikkelaar van blok M.
  Habion betreedt voor het eerst de Amsterdamse woningmarkt. Directeur Peter Boerenfijn is verheugd over de samenwerking met Rochdale. "In economisch moeilijke tijden moeten corporaties elkaar versterken. Wij hebben de komende jaren nog investeringsruimte. En Jeruzalem is een ideale plek voor een woonservicezone."

 • 25.03.13

  Huurders met een handicap of chronische ziekte kunnen onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen van de extra huurverhoging voor inkomens hoger dan 33.614 euro. Minister Blok van Wonen komt met een nadere regeling.
  Het kabinet voert de inkomensafhankelijke huurverhoging in om het zogenaamde scheefwonen tegengaan. Maar voor mensen met een handicap of chronische ziekte is verhuizen vaak geen reële optie, bijvoorbeeld omdat de huidige woning ingrijpend is aangepast of omdat mantelzorgers in de directe omgeving wonen.

 • 19.03.13

  De Alliantie heeft een koopovereenkomst getekend met Van Wijnen Projectontwikkeling West voor bouwblok E in het project Kwintijn te Amsterdam-West. Het bouwproject aan de Bilderdijkkade bestaat uit 306 ondergrondse parkeerplaatsen, 174 appartementen en 700 m² commerciële ruimte.

 • 24.01.13
  Boederij Klarenbeek aan de Amstel

  Woonstichting De Key investeert dit jaar in de zorgboerderijen Klarenbeek en Landlust. De boerderijwoning en bijbehorende stallen van stadslandgoed Klarenbeek aan de Amstel worden gerenoveerd. Op het stadslandgoed Landlust worden tevens nieuwe woningen gebouwd voor cliënten van Cordaan.

 • 07.12.12

  Woonstichting de Key heeft 68 vrije sector appartementen en de onderliggende parkeergarage in complex De Keyzer verkocht aan vastgoedfonds Altera Vastgoed. De 14 woningen voor zorgaanbieder Amsta, het dienstencentrum met zorg- en welzijnsdiensten en de bedrijfsruimtes op de begane grond blijven eigendom van De Key.
  Het complex De Keyzer ligt aan de Czaar Peterstraat in Amsterdam-Centrum. Vorig jaar werd het project onderscheiden met de Zuiderkerkprijs. De opbrengst van de verkoop investeert De Key in haar kerntaken: het verhuren, onderhouden en bouwen van sociale huurwoningen.

 • 19.11.12

  De Nijs Projectontwikkeling is gestart met de bouw van vijf woongebouwen met in totaal 257 appartementen aan de Laan van de Helende Meesters in Amstelveen. Vastgoedfonds Altera Vastgoed heeft twee torens met daarin 113 vrije sector huurwoningen verworven. Woningstichting Eigen Haard neemt twee gebouwen af met daarin 58 vrije sector huurwoningen en 38 appartementen in de sociale huur. In de vijfde toren huurt de Zonnehuisgroep Amstelland 48 woningen. Op de begane grond is 5500 m² bedrijfsruimte beschikbaar voor voorzieningen als kinderdagopvang, thuiszorg en fysiotherapie.

 • 25.10.12
  Ondertekening bouw roze woongroep voor ouderen

  Er komt een woongemeenschap voor homseksuele ouderen met een zorgbehoefte. In de loop van 2013 start Rochdale met de nieuwbouw van 24 woningen in de Van Hogendorpstraat in de Staatsliedenbuurt. Behalve Rochdale zijn stadsdeel West, Outforever, Osira/Amstelring en COC Amsterdam betrokken bij het initiatief.

 • 01.10.12

  Burgers met een 'lichte zorgvraag' blijven per 1 januari 2013 langer thuis wonen. De ministerraad heeft ingestemd met de uitwerking van het zogeheten "extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten". In gewoon Nederlands: het duurt langer voordat men in aanmerking komt voor een plek in een zorginstelling. Het kabinet geeft daarmee gevolg aan het Kunduz-akkoord, waarin de invoering van de financiële scheiding van wonen en zorg met een jaar werd vervroegd. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten houdt echter wel voor cliënten met zorgindicatie ZZP3 als invoeringsdatum 2014 aan.

 • 31.08.12

  Amsterdam heeft er een nieuwe woongroep voor ouderen bij: de Antilliaanse woongroep Kas Dushi in Zuidoost. De woningen in het complex in Karspelhof zijn al sinds oktober 2011 verhuurd. Het complex is eigendom van woningstichting Rochdale. Het gebouw bestaat uit vier woonlagen van 25 woningen en één bewonersruimte. Nieuwe bewoners moeten minimaal 55 jaar en ouder zijn.

   

 • 05.06.12

  Ymere levert seniorencomplex Kadoelerbreek op

  Donderdag 4 juni is de officiële opening van Kadoelerbreek, een nieuw seniorencomplex in De Banne van Ymere. Het complex omvat 180 levensloopbestendige woningen, vier groepswoningen, diverse zorg- en welzijnsvoorzieningen en een wijkrestaurant.

 • 31.05.12

  "Andere aanpak voor nieuwe groep daklozen"

  De gemeente Amsterdam wil de aanpak van de Maatschappelijke Opvang herzien. De 'klassieke daklozen' zijn bijna allemaal onder dak. Er wordt nu ingezet op uitbreiding zelfstandig begeleid wonen, drastische beperking van de 24-uursopvang en een maximale verblijfsduur voor de opvang. Dat staat in de notitie “Herijking Maatschappelijke Opvang. Nieuwe problemen, nieuwe oplossingen”, van het  College van B&W.

 • 08.05.12
  Bewoners van verzorgingshuizen gaan vanaf 2014 huur betalen

  Vanaf 2014 gaat een deel van de bewoners van een verzorgingshuis huur betalen. In de jaren daarna wil het kabinet de financiering van wonen en zorg ook voor bewoners met een zwaarder ‘zorgzwaartepakket’ gaan scheiden. Dit moet leiden tot meer variatie in aanbod, meer keuzevrijheid en - natuurlijk - tot kostenbeheersing. Voor de zorginstellingen nemen de financiële risico’s toe.

 • 11.05.11

  Het is een terugkerend onderwerp in sommige vriendengroepen: samen een huis bouwen voor de oude dag. Want is het geen fijne gedachte om vrienden in de buurt te hebben, als je niet meer werkt, de kinderen de deur uit zijn en fysieke ongemakken op de loer liggen. De fantasie komt dan snel op gang. Aan het droomhuis worden biljarttafels, een sauna, tuinen, een tennisbaan en zelfs een inwonende verpleegster/verpleger toegevoegd. Meestal blijft het hierbij, maar de initiatiefnemers van SOEK gaan er echt voor.

 • 11.05.11

  In Rotterdam heeft de stichting Humanitas meer dan tien complexen gerealiseerd met ‘levensloopbestendig wonen’. Kernwaarden daarvan zijn: eigen regie, zoveel mogelijk eigen activiteit, een ‘extended family’-aanpak en een positieve basishouding (een ‘ja’-cultuur). Deze manier van denken over wonen, zorg en welzijn inspireerde de Amsterdamse Seniorenraad in 2004 om een dergelijke voorziening ook in Amsterdam te realiseren. De naam Akropolis werd daartoe van Humanitas Rotterdam geleend.
  Maar tussen droom en daad bleek in Amsterdam een wereld van praktische bezwaren. Het bestuur van de Amsterdamse Vereniging Akropolis – opgericht in 2008 - is ontelbare vergaderingen en overleggen verder, zonder dat het slaan van de eerste paal in zicht is.

 • 11.05.11
  Met opening De Keyzer is het Czaar Peter-gebied een volwaardige woonservicebuurt

  Multifunctioneel gebouw De Keyzer in de Czaar Peterstraat is klaar. Het complex is ontwikkeld door De Key in samenwerking met zorgaanbieder Amsta. Het biedt ruimte aan onder meer een uitgebreid zorgdienstencentrum en groepswoningen voor ouderen met dementie. Na opening van De Keyzer mag de Czaar Peterbuurt zich een volwaardige woonservicebuurt noemen. Zeven jaar eerder werd in dezelfde straat het Czaar Peterpunt van De Key en Amsta geopend, een kleinschalige woonvoorziening voor psychogeriatrische verpleeghuiszorg.

 • 11.05.11
  Klassieke woongroepen krijgen het juist lastiger door crisis en inkomensgrens

  Op latere leeftijd in een woongroep wonen. Voor veel ‘oude’ en ‘nieuwe’ Nederlanders is dat een aantrekkelijke gedachte. Maar het realiseren van een ouderenwoongroep is nog steeds tijdrovend. Door de bouwcrisis, de 33.000-euroregel en het loslaten van het coöptatierecht komt de klassieke woongroep onder druk te staan.

 • 11.05.11
  Woningmarktpositie van Amsterdamse ouderen is opvallend sterk

  65-Plussers hebben ten opzichte van andere groepen een relatief comfortabele positie op de overvolle Amsterdamse woningmarkt. Dat is de verrassende conclusie van recent onderzoek van de dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Het feit dat ouderen al sinds jaar en dag tot de ‘doelgroepen’ van het Amsterdamse woonbeleid horen, heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen.

 • 29.04.11

  Hogere inkomensgrens voor seniorenhuisvesting?

  update 1 mei

  PvdA en CDA willen de inkomensgrens voor corporatiewoningen voor ouderen en andere bijzondere doelgroepen verhogen naar 38.000. Een motie met die strekking is op 28 april aangenomen.  Minister Donner ontraadde de motie. Hij vreest een nieuwe procedure in Europa. Bovendien is er volgens hem voldoende betaalbare huisvesting voor deze doelgroepen en kunnen particuliere investeerders deze markt bedienen. 

 • 08.12.10

  Andere aanpak "Van Groot naar Beter"

  De Amsterdamse subsidieregeling “van Groot naar Beter“  wordt aangepast. De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven voert de regeling niet langer uit. Corporaties gaan voortaan zelf kleine huishoudens die in een grote woning wonen benaderen of ze geïnteresseerd zijn in een kleinere woning. Voor  eventuele financiële tegemoetkomingen (verhuiskosten, huurgewenning) heeft de gemeente jaarlijks 250 duizend euro beschikbaar.

 • 19.05.10
  Subsidies sturen de bouw van doelgroepwoningen

  In de afgelopen acht jaar bouwden de Amsterdamse corporaties voor steeds meer verschillende doelgroepen. Naast vele honderden grote gezinswoningen kwamen er duizenden huizen voor studenten, mindervaliden, senioren en middeninkomens bij. Tot 2007 liep de nieuwbouw op rolletjes. Daarna viel de productie terug door lege subsidiepotten, oplopende bouwkosten en de kredietcrisis. De doelstellingen uit Bouwen aan de Stad bleken achteraf te ambitieus.

 • 16.03.10
  Veel migranten willen laatste jaren het liefst in eigen kring doorbrengen

  Eind februari opende Far West de eerste Marokkaanse ouderenwoongroep van Amsterdam. ‘Andalus’ is een cluster van negentien woningen voor 50-plussers in Slotervaart. Een feestje was op zijn plaats, want aan de realisatie gingen vijf jaar overleg en begeleiding vooraf. In twee talen.

Pagina's