Overslaan en naar de inhoud gaan

Woningcorporaties: we hebben snel meer bouwlocaties nodig

Image

Corporaties kunnen en willen veel woningen bouwen, maar hebben daar onvoldoende locaties voor. Dat stelt koepelorganisatie Aedes. Een meerderheid van de corporaties geeft aan onvoldoende locaties voor de geplande nieuwbouw in beeld te hebben. 

In de Nationale Prestatieafspraken (NPA) hebben corporaties vorig jaar afgesproken tot en met 2030 stevig te investeren in verduurzaming, nieuwbouw, huurmatiging en leefbaarheid. De corporaties hebben afgesproken tot en met 2030 zo’n 187.000 sociale huurwoningen en 20.000 middenhuurwoningen te bouwen.
De ambities maken alleen kans van slagen als gemeenten en projectontwikkelaars voldoende bouwlocaties tegen redelijke grondprijzen voor sociale woningbouw aanbieden. Aedes roept gemeenten, projectontwikkelaars en het Rijk op hier snel werk van te maken. Overigens wijst Aedes ook op vertragingen bij geplande bouwprojecten omdat procedures bij bestemmings- of omgevingsplannen langzaam gaan.

Leningen

De ambitieuze NPA-afspraken vragen tientallen miljarden aan investeringen van de corporaties. De investeringen lopen volgens een recente doorrekening op naar 86 miljard euro. De schulden bij de corporaties lopen daardoor flink op: naar 60 miljard euro als alle plannen worden uitgevoerd. Op de lange termijn komen corporaties financieel knel te zitten, en sommige al lang voor 2030, aldus Aedes: "Voor alle corporaties geldt dat het duurzaam bedrijfsmodel onder druk komt te staan, hiervoor moet voor 2030 een passende oplossing worden gevonden."
Tegenover hogere uitgaven staan lagere inkomsten. Er zijn tal van maatregelen genomen om wonen betaalbaar te houden. Naast het 'passend toewijzen' komt daar dit jaar bij de eenmalige huurverlaging voor lage inkomens en de loskoppeling van de inflatie. Dit leidt ertoe dat de gemiddelde huur in 2023 gemiddeld bijna 50 euro lager uitkomt dan het voorgaande jaar. Dit heeft een langjarig effect op de inkomsten.