Wooncoöperatie heeft nog lange weg te gaan

23.09.15
Wooncoöperatie Copekcabana
Wooncoöperatie heeft nog lange weg te gaan

De wooncoöperatie is vanaf 1 juli dan wel wettelijk verankerd in de Woningwet, maar de eisen die minister Blok eraan gesteld heeft, maken het bijna onmogelijk dat huurders in de Randstad complexen overnemen. Daarnaast staan Nederlandse banken niet te springen coöperaties een hypotheek te verstrekken. Zo bleek bij een bijeenkomst van PakhuisNUL20 op 21 september.

Om het woonakkoord door de Eerste Kamer te slepen zegde minister Blok (Wonen) aan senator Adri Duivesteijn toe de wooncoöperatie te verankeren in de nieuwe woningwet. De idee is dat huurders meer te zeggen krijgen over hun woning en hun woonomgeving. In de meest vergaande vorm neemt de wooncoöperatie complexen van corporaties over en verhuurt en beheert die vervolgens zelf.

Intussen is een aantal koploperprojecten geselecteerd die Platform 31 begeleidt. Twee daarvan bevinden zich in Amsterdam: de Groene Gemeenschap op IJburg en Copekcabana in de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord. In beide gevallen wil de wooncoöperatie eigenaar worden. De Groene Gemeenschap is een bestaande woongroep die de huidige woonruimte van corporatie Rochdale wil overnemen. De leden van Copekcabana willen twee te renoveren woonblokken van Ymere overnemen. Copekcabana bestaat uit 22 leden die samen twee woonblokken met in totaal 30 te renoveren woningen willen overnemen van Ymere. Die woningcorporatie is daar ook toe bereid.

Maar het aantal haken en ogen is groot, zo bleek afgelopen maandag tijdens de dertiende editie van PakhuisNul20. Zo liet Marjolein Cazemier, procesmanager stedelijke vernieuwing van Ymere weten dat uitgerekend de nieuwe woningwet de overdracht van de woningen bemoeilijkt. “Wij moeten woningen in principe marktconform verkopen met maximaal 10 procent korting, maar het Rijk stelt ook dat wij in het geval van een wooncoöperatie alleen mogen verkopen aan mensen met een laag inkomen. Dat gaat niet goed samen in Amsterdam.” Voor de overdracht van woningcorporatie naar coöperatie is toestemming van het Rijk nodig. Woningcorporaties mogen bij de minister wel een verzoek indienen om met korting te verkopen, maar de uitkomst daarvan is zeer onzeker. In een geval buiten Amsterdam – met naar alle waarschijnlijkheid een lagere marktwaarde – heeft dat al tot een negatief oordeel geleid. Bovendien: als Ymere de woningen wel tegen een lagere prijs zou mogen verkopen, dan stelt de corporatie zichzelf voor een dilemma: het kan een precedent zijn voor andere initiatieven in de stad, zegt Cazemier. Waarom de ene partij wel een cadeau, en de andere niet?

Volgens Van Vlaenderen zijn Nederlandse banken niet bereid coöperaties te financieren. Beide wooncoöperaties willen daarom uitwijken naar een Duitse bank. Bij de oosterburen zijn wooncoöperaties namelijk een vertrouwd fenomeen. Maar daar zijn de hypotheekeisen weer veel strenger; geldschieters lenen veelal niet meer dan 64 procent van het benodigde bedrag. Voor de aankoop en renovatie van de 30 woningen in de Van der Pekbuurt is naar schatting zo'n 4,5 miljoen euro nodig is. Hoe de coöperatie aan 1,6 miljoen euro moet komen, is vooralsnog onduidelijk. Een borgstelling door Ymere lijkt ook geen begaanbare weg. Ook dat wordt door de nieuwe woningwet min of meer verboden.


Zie ook: Copekcabana - wooncoöperatie wil twee woonblokken overnemen (NUL20, 28 september 2015)

Binnenkort publiceert Platform 31 een rapport over typologie, exploitatie en financiering van wooncoöperaties Lees meer over wooncoöperatie Copekcabana in het komende nummer van Nul20

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Agenda 22.09

Omdat corporaties een fors deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. Maar hoe wordt die verduurzaming gefinancierd zonder de huurders extra te belasten?

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.