Overslaan en naar de inhoud gaan

Zaanse coalitie continueert bouwambitie: 1.000 woningen per jaar

Image

De nieuwe Zaanse coalitie continueert de bouwambitie van het oude college. Per jaar moeten 1.000 woningen worden gebouwd; goed voor bijna een verdubbeling van het huidige bouwtempo. Om te versnellen worden woningcorporaties en projectontwikkelaars zo goed mogelijk gefaciliteerd. Corporaties zijn bereid jaarlijks maximaal vierhonderd nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

Zestien woningbouwprojecten krijgen van de nieuwe 'regenboogcoalitie', een samenwerkingsverband van VVD, Pvda, ROSA, D66, CDA en CU, prioriteit. Vijftien daarvan waren al aangewezen door het oude college. De grootste locaties zijn Hembrugterrein (1.000), Kreekrijk (920), Houthavenkade (558) en Oostzijderpark (381 woningen). De coalitie voegt daar Hemmes, een schiereiland aan de Zaan, met een onbekend aantal woningen aan toe. Ook worden deze bestuursperiode nieuwe toekomstige bouwlocaties aangewezen. Maar woningbouw zal altijd binnenstedelijk moeten plaatsvinden. De transformatie van bedrijventerreinen en industriële panden krijgt hoge prioriteit. Zo wordt veel waarde gehecht aan een snelle ontwikkeling van de Achtersluispolder tot een gebied waar in samenhang met de ontwikkeling van Haven-Stad Amsterdam wordt gewoond en gewerkt.

Verder wil de coalitie het woonbeleid vernieuwen. De Zaanse woningvoorraad moet minder eenzijdig worden. Daarom komt er meer ruimte voor de bouw van 'Klaine Hoissies', de ontwikkeling van eco-wijken, woningdelen en de bouw van tijdelijke woningen voor jongeren. Met marktpartijen worden afspraken gemaakt over de prijsstelling van middensegment huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben de zes partijen uitvoerig gesproken met Parteon, Rochdale en ZVH. Zij hebben verklaard jaarlijks driehonderd nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Daarnaast mogen zij jaarlijks honderd goede huurwoningen liberaliseren. Hiervoor worden, afhankelijk van de precieze bouwproductie, honderd nieuwe sociale huurwoningen per jaar extra teruggebouwd. De coalitie steunt onderzoek naar de mogelijkheden voor een effectiever en rechtvaardiger systeem van woonruimteverdeling. Bekeken wordt of mensen met een sociale of economische binding met Zaanstad voorrang kunnen krijgen bij de verdeling van nieuwe sociale huurwoningen.

De coalitie heeft ook de portefeuilleverdeling bekendgemaakt. De VVD blijft verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening. Hans Krieger, eerder wethouder in de gemeente Purmerend, maakt de overstap naar Zaanstad. Wonen en bouwen wordt de verantwoordelijkheid van PvdA-wethouder Songul Mutluer.