Zaanse coalitie continueert bouwambitie: 1.000 woningen per jaar

11.06.18
Zaanse coalitie continueert bouwambitie: 1.000 woningen per jaar

De nieuwe Zaanse coalitie continueert de bouwambitie van het oude college. Per jaar moeten 1.000 woningen worden gebouwd; goed voor bijna een verdubbeling van het huidige bouwtempo. Om te versnellen worden woningcorporaties en projectontwikkelaars zo goed mogelijk gefaciliteerd. Corporaties zijn bereid jaarlijks maximaal vierhonderd nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

Zestien woningbouwprojecten krijgen van de nieuwe 'regenboogcoalitie', een samenwerkingsverband van VVD, Pvda, ROSA, D66, CDA en CU, prioriteit. Vijftien daarvan waren al aangewezen door het oude college. De grootste locaties zijn Hembrugterrein (1.000), Kreekrijk (920), Houthavenkade (558) en Oostzijderpark (381 woningen). De coalitie voegt daar Hemmes, een schiereiland aan de Zaan, met een onbekend aantal woningen aan toe. Ook worden deze bestuursperiode nieuwe toekomstige bouwlocaties aangewezen. Maar woningbouw zal altijd binnenstedelijk moeten plaatsvinden. De transformatie van bedrijventerreinen en industriële panden krijgt hoge prioriteit. Zo wordt veel waarde gehecht aan een snelle ontwikkeling van de Achtersluispolder tot een gebied waar in samenhang met de ontwikkeling van Haven-Stad Amsterdam wordt gewoond en gewerkt.

Verder wil de coalitie het woonbeleid vernieuwen. De Zaanse woningvoorraad moet minder eenzijdig worden. Daarom komt er meer ruimte voor de bouw van 'Klaine Hoissies', de ontwikkeling van eco-wijken, woningdelen en de bouw van tijdelijke woningen voor jongeren. Met marktpartijen worden afspraken gemaakt over de prijsstelling van middensegment huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben de zes partijen uitvoerig gesproken met Parteon, Rochdale en ZVH. Zij hebben verklaard jaarlijks driehonderd nieuwe sociale huurwoningen te kunnen bouwen. Daarnaast mogen zij jaarlijks honderd goede huurwoningen liberaliseren. Hiervoor worden, afhankelijk van de precieze bouwproductie, honderd nieuwe sociale huurwoningen per jaar extra teruggebouwd. De coalitie steunt onderzoek naar de mogelijkheden voor een effectiever en rechtvaardiger systeem van woonruimteverdeling. Bekeken wordt of mensen met een sociale of economische binding met Zaanstad voorrang kunnen krijgen bij de verdeling van nieuwe sociale huurwoningen.

De coalitie heeft ook de portefeuilleverdeling bekendgemaakt. De VVD blijft verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening. Hans Krieger, eerder wethouder in de gemeente Purmerend, maakt de overstap naar Zaanstad. Wonen en bouwen wordt de verantwoordelijkheid van PvdA-wethouder Songul Mutluer.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 07.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze korte video van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.08

Eind augustus bezocht het voltallige college de Vogelbuurt in Noord. Een volgens de burgemeester 'afgedwongen' bezoek. Afgedwongen, door de veelvuldige protesten en acties. Noorderlingen, verenigd in de actiegroep Verdedig Noord, voelen zich niet gehoord en achtergesteld. Waarom is men in Noord...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.08 Geactualiseerd op: 25.08.21

De huidige woningnood is onverklaarbaar als je de groeicurve van de Nederlandse bevolking uitzet tegen de toename van de woningvoorraad. Het laatste decennium is die verhouding niet ongunstiger geworden. Wat laten de CBS-cijfers niet zien? Zijn er wellicht tienduizenden woningen niet meer in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 09.08

Het lijvige boek 'Ruimtelijke Ordening, geschiedenis van de stedelijke en regionale planning in Nederland' moest hoognodig worden geactualiseerd. De eerste uitgave van Van der Cammen en Len de Kerk stamt uit 1986 en is in de loop der tijd weliswaar meermaals hernieuwd maar niet zo ingrijpend als...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 06.07

"Is dat niet saai?", vroegen bekenden toen Max van Engen zeven jaar geleden hoofd werd van de directie Wonen in Amsterdam. Hij kwam uit de kunst- en cultuursector, waar hij meer dan 25 jaar werkte. "Daar moesten ze snel op terugkomen. Thema's als het woningtekort, vakantieverhuur, woonfraude,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.07

Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de woningvoorraad en verhuur van de woningcorporaties in Amsterdam. De cijfers komen uit het meest recente jaarverslag van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) tenzij anders aangegeven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 01.07

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.