Overslaan en naar de inhoud gaan

Zeeburgereiland groeit door met 1.800 woningen in ‘eigenzinnige’ Baaibuurt-West

Image

Amsterdam gaat verder met het maken van een nieuwe buurt op Zeeburgereiland: Baaibuurt-West. In 2028 moet de bouw beginnen van een levendige buurt met maximaal 1.800 woningen en bijbehorende voorzieningen. “In Amsterdam-Oost komt een prachtige nieuwe woonwijk; straks kunnen starters, singles, gezinnen en ouderen hier een mooie plek vinden om te wonen, binnen de ring en aan het water”, aldus wethouder Van Dantzig van Stedelijke Ontwikkeling. 

De gemeente streeft naar ‘een eigenzinnige buurt, met ruimte voor experimentele woonvormen’. De plannen voor de nieuwe buurt moeten nog worden uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Ook zal dan meer duidelijk worden over de sfeer en het karakter van de buurt. Volgens Van Dantzig zal de gemeente veel ruimte bieden aan burgers om mee te denken over de identiteit van de nieuwe stadswijk, voorzieningen, groen, water en de invulling van vrije ruimte.

Het gebied ten zuiden van de Piet Heintunnel, tussen de Zuider IJdijk en de Zuiderzeeweg, is nu nog in gebruik bij studenten, kunstenaars, kermisexploitanten en diverse ondernemers, zoals hondencrèche DoggieDog. Met al deze groepen worden gesprekken gevoerd over het einde van hun huurcontract eind 2024. Vanaf 2025 wordt  het terrein voorbereid voor bebouwing en wordt het stedenbouwkundig plan afgerond.