Aanbod studentenwoningen groeit fors

11.01.2012

Aanbod studentenwoningen groeit fors

Studenten hebben weinig te lijden van de crisis op de woningmarkt. In 2011 werden in Amsterdam 432 wooneenheden voor studenten opgeleverd en meer dan 1500 in aanbouw genomen. Naast nieuwbouw levert herbestemming van leegstaande kantoren extra woonruimte op.

Er zijn in 2011 twee wooncomplexen opgeleverd: 232 studentenkamers in de flat Daalwijk in Zuidoost (Duwo en Rochdale) en de 200 kamers voor ROC-studenten en topsporters in het gebouw De Tribune (Ymere). De Key startte in 2011 op de Amstelcampus (154 zelfstandige woningen) en Duwo (met partner Rochdale) met Science Park II (605 wooneenheden).

In Amsterdam worden nu ook de eerste leegstaande kantoren omgebouwd tot studentenhuisvesting: 320 koopstudio’s in het GAK-gebouw en 464 tijdelijke wooneenheden in het ACTA-gebouw (telt niet mee voor de nieuwbouwproductie).

AM start 21 januari met de verkoop van 348 koopstudio’s in het Amstelkwartier. Daar verschijnt het complex Villa Mokum met in totaal 627 koop- en huurstudio’s voor studenten en starters. In 2013 start de bouw van een studentencomplex bij station Sloterdijk met 650 wooneenheden.

Bron
Aedes

Trefwoorden