Aantal huisuitzettingen in Amsterdam blijft afnemen

28.05.14
Aantal huisuitzettingen in Amsterdam blijft afnemen

Het aantal huisuitzettingen in Amsterdam is in het eerste kwartaal van 2014 verder afgenomen, aldus Jan Siebols, projectleider van Vroeg Eropaf. Amsterdam wijkt daarmee af van de landelijke trend. Volgens Aedes-cijfers nam het aantal ontruimde corporatiewoningen landelijk met 18 procent toe van 2009 tot 2013, terwijl die in Amsterdam juist afnam met ruim 15 procent. Tegen de trend in leidt de economische crisis in Amsterdam niet tot een toename van ontruimingen. De belangrijkste reden voor ontruiming is huurschuld.

Sinds 2005 neemt jaarlijks het aantal ontruimingen af in Amsterdam. Volgens cijfers van Boedelbeheer werden in 2005 nog 1401 woningen ontruimd, tegenover 800 in 2013. Het aantal corporatiewoningen dat wordt ontruimd neemt overigens sinds 2011 niet verder af: 634 in 2011 tegenover 631 in 2013, met een kleine oprisping in 2012: 644 huisuitzettingen. Volgens Siebols, projectleider van de Vroeg Eropaf, kunnen veel ontruimingen worden voorkomen door schuldenaren zo snel mogelijk aan te spreken. De Vroeg Eropaf aanpak richt zich op huishoudens die een betalingsachterstand hebben bij woningcorporaties en andere aangesloten crediteuren, zoals Agis, Nuon en de gemeentelijke belastingdienst. Al twee maanden huurachterstand krijgt de huurder een maatschappelijk werker aan de deur. Siebols: "Het epicentrum van de schuldhulpverlening verschuift: We leggen steeds meer nadruk op preventie en vroegsignalering. Op basis van een tijdig signaal van schuldeisers benaderen we de betrokkene actief. Dat heeft effect."
Bestuurder Mieke van der Bergh van Eigen Haard is tevreden over de resultaten van Vroeg EropAf. Slechts weinig aanschrijvingen van huurachterstand leiden tot echte ontruimingen. "Maar er zitten wel grote verschillen tussen de stadsdelen." De aanpak is "een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente, corporaties en maatschappelijke organisaties", aldus Nico Nieman van Eigen Haard. Er bestaat bij diverse corporaties wel onvrede over de vroegtijdige kwijtschelding van schulden (de "finale kwijting") als onderdeel van de aanpak.

Siebols en Van der Bergh spraken tijdens een bijeenkomst waar in aanwezigheid van staatssecretaris Jette Klijnsma een nieuw onderdeel van de portal 'Op weg naar effectieve schuldhulp" werd gepresenteerd. Nieuw zijn drie beschrijvingen van succesvolle schuldpreventieprojecten. Naast de Vroeg EropAf-aanpak zijn dat de Straatkubus (Almere) en Fix Up Your Life (Tilburg). Er staat beschreven wat het project precies is, waarom het werkt, hoe een gemeente het kan uitvoeren en wat de toegevoegde waarde is. De projecten zijn geëvalueerd via de MKBA-methodiek (MKBA=Maatschappelijke Kosten Baten Analyse).

In de komende NUL20 komt een uitgebreider artikel over ontwikkelingen rond huisuitzettingen.

Zie ook:
Op weg naar effectieve schuldhulp (site, een initiatief van Divosa, Nibud, NVVK, VNG, MOGroep en Ministerie van SZ&W.
Aantal huisuitzettingen daalt, maar .... (NUL20, september 2011, met beschrijving Vroeg Eropaf aanpak)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.