Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal huisuitzettingen in Amsterdam blijft afnemen

Image

Het aantal huisuitzettingen in Amsterdam is in het eerste kwartaal van 2014 verder afgenomen, aldus Jan Siebols, projectleider van Vroeg Eropaf. Amsterdam wijkt daarmee af van de landelijke trend. Volgens Aedes-cijfers nam het aantal ontruimde corporatiewoningen landelijk met 18 procent toe van 2009 tot 2013, terwijl die in Amsterdam juist afnam met ruim 15 procent. Tegen de trend in leidt de economische crisis in Amsterdam niet tot een toename van ontruimingen. De belangrijkste reden voor ontruiming is huurschuld.

Sinds 2005 neemt jaarlijks het aantal ontruimingen af in Amsterdam. Volgens cijfers van Boedelbeheer werden in 2005 nog 1401 woningen ontruimd, tegenover 800 in 2013. Het aantal corporatiewoningen dat wordt ontruimd neemt overigens sinds 2011 niet verder af: 634 in 2011 tegenover 631 in 2013, met een kleine oprisping in 2012: 644 huisuitzettingen. Volgens Siebols, projectleider van de Vroeg Eropaf, kunnen veel ontruimingen worden voorkomen door schuldenaren zo snel mogelijk aan te spreken. De Vroeg Eropaf aanpak richt zich op huishoudens die een betalingsachterstand hebben bij woningcorporaties en andere aangesloten crediteuren, zoals Agis, Nuon en de gemeentelijke belastingdienst. Al twee maanden huurachterstand krijgt de huurder een maatschappelijk werker aan de deur. Siebols: "Het epicentrum van de schuldhulpverlening verschuift: We leggen steeds meer nadruk op preventie en vroegsignalering. Op basis van een tijdig signaal van schuldeisers benaderen we de betrokkene actief. Dat heeft effect."
Bestuurder Mieke van der Bergh van Eigen Haard is tevreden over de resultaten van Vroeg EropAf. Slechts weinig aanschrijvingen van huurachterstand leiden tot echte ontruimingen. "Maar er zitten wel grote verschillen tussen de stadsdelen." De aanpak is "een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente, corporaties en maatschappelijke organisaties", aldus Nico Nieman van Eigen Haard. Er bestaat bij diverse corporaties wel onvrede over de vroegtijdige kwijtschelding van schulden (de "finale kwijting") als onderdeel van de aanpak.

Siebols en Van der Bergh spraken tijdens een bijeenkomst waar in aanwezigheid van staatssecretaris Jette Klijnsma een nieuw onderdeel van de portal 'Op weg naar effectieve schuldhulp" werd gepresenteerd. Nieuw zijn drie beschrijvingen van succesvolle schuldpreventieprojecten. Naast de Vroeg EropAf-aanpak zijn dat de Straatkubus (Almere) en Fix Up Your Life (Tilburg). Er staat beschreven wat het project precies is, waarom het werkt, hoe een gemeente het kan uitvoeren en wat de toegevoegde waarde is. De projecten zijn geëvalueerd via de MKBA-methodiek (MKBA=Maatschappelijke Kosten Baten Analyse).

In de komende NUL20 komt een uitgebreider artikel over ontwikkelingen rond huisuitzettingen.

Zie ook:
Op weg naar effectieve schuldhulp (site, een initiatief van Divosa, Nibud, NVVK, VNG, MOGroep en Ministerie van SZ&W.
Aantal huisuitzettingen daalt, maar .... (NUL20, september 2011, met beschrijving Vroeg Eropaf aanpak)