Overslaan en naar de inhoud gaan

Achtergrondartikelen

Huurders leggen prioriteit bij onderhoud en isolatie

De inleidende beschietingen voor de nieuwe prestatieafspraken zijn in Amsterdam in volle gang. Wethouder Pels presenteerde haar visie in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV); de woningcorporaties reageerden met hun 'bod' Samen werken aan de stad. Maar hoe staat de 'derde partij' - de…

Uniek burgerberaad over de woningnood in Zaanstreek-Waterland

Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van het wonen in Zaanstreek-Waterland? Zo open was de startvraag van het Burgerberaad G1000 Wonen Zaanstreek-Waterland afgelopen weekend. 330 deelnemers kwamen daarvoor samen. De geformuleerde ideeën worden tijdens volgende bijeenkomsten uitgewerkt tot…

Verslag bijeenkomst 27 maart 'Wonen is voor iedereen'

In de conceptversie van de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV) wordt veel aandacht besteed aan het beter benutten van de bestaande sociale huurvoorraad. In de reeks Wonen voor Iedereen werden maandag 27 maart in Pakhuis de Zwijger routes onderzocht: doorstroming van senioren en woningdelen…

Er waait een nieuwe wind uit 'Den Haag'

Met het reguleren van middeldure huurwoningen neemt minister De Jonge afscheid van het marktdenken dat dit woningsegment jarenlang domineerde. Verhuurders met woningen die in het woningwaarderingsstelsel (WWS) minder dan 187 punten halen, moeten zich voortaan aan strenge maximumhuren houden.…

Beleggers voorspellen afname van investeringen in nieuwbouw middenhuur

De aangekondigde huurregulering brengt meer nieuwbouw in het middensegment niet dichterbij. Ontwikkelaars en beleggers voorzien in het dure Amsterdam een afname. In randgemeenten als Haarlemmermeer, Zaanstad, Diemen of Purmerend kunnen dergelijke betaalbare huurwoningen wel worden bijgebouwd.…

Zo reageert de particuliere woningbelegger op de nieuwe wetgeving

Veel koopwoningen zijn omgezet naar dure huurwoningen. Krijgen we straks de omgekeerde beweging? Door huurregulering en stijgende vermogensheffing daalt namelijk het rendement van particuliere woningbeleggers. Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam, voorspelt een flinke…

Projectontwikkelaars zoeken woningcorporaties om nieuwbouwprojecten vlot te trekken

In de woningwet van 2015 werd het de woningcorporaties moeilijk gemaakt om nog middeldure huurwoningen te bouwen. Dat moest de markt maar doen. Inmiddels waait de wind uit een andere hoek. Niet alleen het kabinet maar ook projectontwikkelaars nodigen corporaties nadrukkelijk uit om ook in dit…

Interview: Karin Verdooren bestuurder bij Lieven de Key

Karin Verdooren is nu een kleine twee jaar bestuursvoorzitter van Lieven de Key, de woningcorporatie die zich in de jaren daarvoor exclusiever is gaan richten op studenten en jongeren. Dat verandert niet, maar de komende jaren wordt er ook heel veel geïnvesteerd in de verduurzaming van de…

Jaarlijks komen er netto bijna 14.000 woningen bij

Er zijn meer woningen nodig om de woningnood te bestrijden. Zeker. Maar er wordt al jaren veel gebouwd in de regio Amsterdam. Alleen blijft de hoofdstad ook als een magneet mensen aantrekken. Het inwonertal van de hoofdstad neemt daardoor jaarlijks gemiddeld met ruim negenduizend mensen toe.…

Zo kan het ook: wooncoöperaties in panden van woningcorporaties

De Halve Wereld en Copekcabana: twee wooncoöperaties die onder de vlag van Ymere zoveel mogelijk zelf regelen. De ene al bijna 40 jaar, de andere sinds een paar maanden. Is deze vorm van zelfbeheer een goed alternatief voor zelfbouw? De balans tussen autonomie en regelgeving komt niet zonder…

Niet iedereen kan overweg met WoningNet

Lang niet iedereen kan overweg met WoningNet. Vrijwilligers als Henk Bharos en Nisha Ramzan zetten zich met hart en ziel in voor deze woningzoekenden. Al vier jaar lang houdt het echtpaar twee keer per week spreekuur voor stichting !WOON in Amsterdam-Noord. Het nieuwe systeem voor…

Tour de force om ook huishoudens met blokverwarming op maat te compenseren

Met het prijsplafond beschermt het kabinet huishoudens tegen energiearmoede. Goed plan, complex in de uitvoering. Maar dat is nog niets vergeleken met de regeling die ook huishoudens met een collectieve aansluiting financieel wil ondersteunen. De huishoudens die het betreft hebben nog altijd…

Sara Khalloufi onderzocht thuisgevoel van vrouwelijke statushouders

Een van de ideeën achter gemengde woonprojecten zoals Stek Oost, Startblok Elzenhagen en Spark Village is dat de communityvorming statushouders helpt sneller hun plek te vinden in het nieuwe land. Maar geldt dat ook voor vrouwelijke statushouders? De masterscriptie waarin Sara Khalloufi dat…

OP STAP MET … de 'soepbus' van het Leger des Heils

Sinds 1980 rijdt drie keer per week de 'soepbus' van het Leger des Heils uit om het groeiend aantal daklozen - maar ook andere behoeftigen - van een warme maaltijd te voorzien. Voor Op Stap ontmoetten we vrijwilligers en klanten van de soepbus, zomaar op een vrijdagavond op de Westerdokskade,…

Exit-interview: Jacqueline van Loon stopt als directeur van !WOON

Jacqueline van Loon stopt per 1 mei als directeur bij !WOON. Haar werk stond vaak in het teken van het verbeteren van de positie van zwakkeren in de samenleving. Vooral gekoppeld aan de diverse golven van stedelijke vernieuwing. "Ik heb er een groot vertrouwen in dat als je bewoners serieus laat…

In de kersverse MRA-Woondeal staat het voornemen om tot en met 2030 170.000 woningen toe te voegen. Maar hoeveel zijn er eigenlijk het afgelopen decennium bijgekomen? Dat waren er in tien jaar 118.042. Daar moet dus een flinke schep bovenop. Hierbij een overzicht van de woningproductie per…

Bestuurlijke afspraken over bouw van meer dan 100.000 betaalbare woningen

Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in deMetropoolregio Amsterdam (MRA) hebben afspraken gemaakt om de woningproductie te versnellen. De ambitie is om voor 2031 ruim 170.000 woningen toe te voegen, waarvan circa twee derde in het betaalbare segment. De hoofdstad…

Interview: wethouder Zita Pels over de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

Wethouder Zita Pels presenteerde half februari de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting. Daarin wordt de visie van het huidige college op de 'volkshuisvestelijke opgaven' in beeld gebracht. Veel maatregelen richten zich op het efficiënter benutten de Amsterdamse woningvoorraad.

Verkiezingen PS Noord-Holland - Deel I + II +III

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Hoe zien politieke partijen de toekomst van Noord-Holland? Is extra woningbouw in buitengebieden wenselijk? NUL20 peilt in drie afleveringen de stemming. Van conservatief tot liberaal en progressief. In deze derde aflevering: PvdA,…

Verkiezingen PS Noord-Holland - Deel I + II

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de provinciale staten. Hoe zien politieke partijen de toekomst van Noord-Holland? Is extra woningbouw in buitengebieden wenselijk? NUL20 peilt in drie afleveringen de stemming. Van conservatief tot liberaal en progressief. In deze tweede aflevering: VVD en…

Ook studenten krijgen straks compensatie hoge energieprijzen

Huishoudens met een collectieve energieaansluiting krijgen binnenkort ook compensatie voor hogere energieprijzen. Geen prijsplafond maar een vast bedrag. Dat was eindelijk ook eens goed nieuws voor studenten. Maar voor studentenhuisvesters als DUWO wordt het verwerken van de uitkering in de…

Onderzoek naar thuisgevoel van vrouwelijke statushouders in gemengde wooncomplexen

Een van de ideeën achter gemengde woonprojecten zoals Stek Oost, Startblok Elzenhagen en Spark Village is dat de community-vorming statushouders helpt sneller hun plek te vinden in het nieuwe land. Maar geldt dat ook voor vrouwelijke statushouders? De masterscriptie waarin Sara Khalloufi dat…

1,3 miljard voor ontsluiting van 175.000 nieuwbouwwoningen

De regio Amsterdam komt er niet slecht af in de landelijke verdeling van 7,5 miljard infrastructuurgelden. Meer dan de helft daarvan landt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Deze bijdragen brengen de bouw van 175.000 woningen dichterbij.

'Verrijkte' seniorenflat kan gat dichten tussen thuis en verpleeghuis

Het klassieke bejaardenhuis is - tot veler opluchting - verdwenen. Maar het resultaat, het scheiden van wonen en zorg, heeft wel een gat nagelaten in het woonaanbod. Er blijkt behoefte aan tussenvormen die onder de noemer vallen van 'samen maar wel zelfstandig'. De ontwikkeling van nieuwe typen…