Overslaan en naar de inhoud gaan

Acties tegen hogere huren

BedonnerdOp 18 mei bespreekt de Kamercommissie voor BZK minister Donners plan om elke huurwoning 25 extra punten toe te kennen. Huurdersorganisaties slijpen ondertussen de messen, mede met behulp van de leus ‘Huurders Bedonnerd’. Zij vinden ditmaal de corporatiesector niet aan hun zijde.

Het kabinetsvoorstel betekent dat de theoretische maximumhuren van alle gereguleerde woningen in Nederland vanaf 1 juli met 120 euro stijgen. Bovendien zal een groot aantal woningen naar de vrije sector gaan (meer dan 142 punten). In Amsterdam valt straks bijvoorbeeld 32 procent (ruim 88 duizend woningen) van de huurvoorraad boven de liberaliseringsgrens, tegenover nu 9,3 procent. De huren mogen overigens alleen bij mutatie opnieuw worden ingesteld.
Particuliere verhuurders verwelkomen de maatregelen, huurdersorganisaties zijn fel tegen. De Woonbond waarschuwt voor een huurexplosie. Zij vrezen dat grote delen van de woningmarkt onbetaalbaar worden voor starters en verhuizers, en voorspellen verdere stagnatie van de doorstroming.
“Donner bepaalt hiermee een kleine maximale woonkwaliteit voor mensen met lage (midden)inkomens. De particuliere verhuurders binnen de ring zullen deze ruimte zeker benutten en ook corporaties lijken dat te willen,” aldus Frans Ligtvoet van de HA.

Bij een bustocht van het actiecomité Huurders Bedonnerd langs Amsterdamse corporaties ontmoette zij wel sympathie voor haar standpunt, maar geen officiële steunverklaring. Amsterdamse corporaties, verenigd in het AFWC,  wijzen erop dat de betaalbaarheid van corporatiewoningen ook wordt beschermd door prestatieafspraken zoals in Bouw aan de Stad zijn vastgelegd. De AFWC heeft eerder gepleit voor meer differentiatiemogelijkheden, waardoor in gewilde wijken hogere huren mogelijk worden dan in minder aantrekkelijke gebieden.

De verhuurders voelen bovendien de hete adem van het kabinet in de nek. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de huursector (verhuurders met meer dan tien woningen) vanaf 2014 een bijdrage van 760 miljoen euro per jaar moet ophoesten om de huurtoeslag mee te financieren.

De linkse Amsterdamse fracties zijn teleurgesteld in de opstelling van de AFWC; de VVD pleit al jaren voor een grotere markthuursector.