Overslaan en naar de inhoud gaan

Acties tegen woningverkoop gaan door, prestatieafspraken of niet

Image

Lokale Amsterdamse bewonersorganisaties zetten hun acties voort tegen de verkoop van sociale huurwoningen. Huurdersbelang Zuid organiseert een reeks 'flitsacties' tegen aangekondigde verkopen van Stadgenoot, de Alliantie en Lieven de Key. Volgens de actiegroep Niet te Koop gaat het om verkopen die in strijd zijn met de nieuwe verkoopafspraken in de Prestatieafspraken 2024-2027.

In deze afspraken tussen de gemeente, corporaties en huurderkoepels blijft verkoop mogelijk, maar wordt deze aan strengere regels gebonden, vooral in negen gebieden binnen de ring met relatief weinig corporatiebezit. Deze verkoop is noodzakelijk om de grote opgaven in verduurzaming en nieuwbouw te kunnen financieren.

De actiegroep Niet te Koop - de naam zegt het al - blijft mordicus tegen verkoop, maar wil dat de corporaties zich ten minste houden aan de nieuwe afspraken. Dit zou niet het geval zijn bij enkele nieuw in de verkoop gezette woningen, zoals enkele benedenwoningen die geschikt zijn voor de regeling 'Van Hoog naar Laag'.

Drie van de door Huurdersbelang Zuid genoemde woningen bevinden zich in stadsdeel Zuid. Een woordvoerder van De Alliantie laat weten dat de corporatie al in lijn met de nieuwe afspraken handelt, maar dat het verkoopproces voor twee benedenwoningen (Eerste Jan Steenstraat en Herculesstraat) al in een afrondende fase zat. In beginsel zal de corporatie geen benedenwoningen meer verkopen in de negen aangewezen gebieden. "Dat er desondanks nog enkele van dergelijke verkopen zouden plaatsvinden in de eerste weken na het onderhandelingsakkoord, is overigens besproken met onze partners," aldus de woordvoerder.

Stadgenoot laat weten dat de woning waar de actiegroep op doelt al in de pijplijn zat, en dat de verkoop zowel binnen de oude, als binnen de nieuwe samenwerkingsafspraken past.

In de Prestatieafspraken zijn per corporatie afspraken gemaakt over de verkoop. Hierin staat dat de Alliantie in de periode 2024-2027 jaarlijks ongeveer 76 woningen in de negen gebieden verwacht te verkopen. De verkopen zijn volgens de corporatie noodzakelijk om de "grote volkshuisvestelijke opgaven in Amsterdam te kunnen financieren".