Overslaan en naar de inhoud gaan

Aedes: 'Schaf markttoets voor bouw in middensegment helemaal af’

Image

Het afschaffen van de markttoets kan helpen bij de bouw van meer huurwoningen voor het middensegment, zo bepleit Aedes. Die toets is volgens de vereniging van woningbouwcorporaties achterhaald en definitief afschaffen geeft corporaties de lange termijn-zekerheid die nodig is om volop met nieuwe bouwplannen aan de slag te gaan. Voor de komende acht jaar zitten er 50.000 van dergelijke corporatiewoningen in de planning.

Tot enige jaren geleden mochten corporaties alleen middenhuur-woningen bouwen, als was getoetst of marktpartijen interesse hadden. De markttoets werd door het vorige kabinet tijdelijk opgeschort. Minister De Jonge stelt nu voor die opschorting te verlengen tot 1 juli 2025. Aedes schrijft in een reactie op die verlenging, dat het tijd is de marktverkenning definitief af te schaffen. “Het doel ervan was indertijd te voorkomen dat corporaties (oneerlijk) zouden concurreren met de markt. Dat is evident achterhaald. De afgelopen jaren is gebleken dat de markt niet of niet in onvoldoende mate voorziet in dit segment. En op dit moment geven marktpartijen meer dan ooit aan dat de bouw van middenhuur-woningen voor hen niet rendabel is. Niet is dus logischer dan corporaties de ruimte te geven deze huurwoningen te bouwen.”

Langjarige zekerheid zou corporaties zeer helpen, meent Aedes. Hogere investeringen in dit segment vragen een andere aanpak, kennis en mensen dan bij sociale huurwoningen. Corporaties kunnen hun organisaties alleen daarop inrichten als ze zekerheid hebben dat ze ook na 2025 zonder belemmeringen kunnen investeren in middenhuur. Volgens Aedes zou het nog beter zijn als corporaties hun investeringen in middenhuur (niet-DAEB) op dezelfde manier kunnen financieren als hun sociale huurwoningen (DAEB). De marktomstandigheden rechtvaardigen dat en het zou corporaties nog beter in staat stellen de bouwproductie in dit segment op gang te houden.