Overslaan en naar de inhoud gaan

Aedes: scheiden DAEB/niet-Daeb moet anders

Aedes maakt zich grote zorgen over de manier waarop de scheiding tussen DAEB/ niet-DAEB gestalte dreigt te krijgen. In een brief aan de Autoriteit Woningcorporaties (AW) wordt geklaagd over te omvangrijke administratieve lastendruk. Ook krijgen corporaties niet voldoende tijd om deze grote operatie uit te voeren.
Volgens Aedes wordt de mogelijkheid van administratieve scheiding met zoveel regels omkleed, dat deze een surrogaat dreigt te worden van de juridische splitsing. In de administratieve scheiding zoals de AW die nu voorstelt, moeten beide takken levensvatbaar zijn. Na scheiding drukken, zo schrijft Aedes, wel de leningen aan de niet-Daeb tak op de balans van de corporatie, maar zal de corporatie niet kunnen profiteren van toekomstige uitkeringen. Ook zijn de administratieve lasten te omvangrijk. De AW verlangt straks drie verschillende jaarrekeningen.
Verder gaat de AW in het voorliggende beoordelingskader er vanuit dat de corporaties op 1 januari 2017 de splitsing of scheiding gereed hebben. Volgens Aedes is een dergelijk korte termijn niet haalbaar. Corporaties moeten het scheidingsplan ook nog afstemmen met gemeenten en huurders.