Amsterdam bouwt duizend woningen voor statushouders en studenten

11.05.16
Het Startblok in aanbouw
Amsterdam bouwt duizend woningen voor statushouders en studenten
Laatste update 18:00

Amsterdam gaat duizend tijdelijke woningen realiseren voor de huisvesting van statushouders en studenten. De woonunits van zo'n 21m2  worden gebouwd voor de periode van tien jaar en staan verspreid over vijf locaties. Op deze locaties komen niet alleen statushouders te wonen maar ook andere Amsterdammers "zoals jongeren en studenten". Daarmee volgt Amsterdam de aanpak die dezer maanden met 'Het Startblok' (zie foto) wordt geïntroduceerd. Dit complex wordt in juli in gebruik genomen. De menging moet bijdragen aan een snellere integratie van de statushouders én zorgen voor extra betaalbare studenten- en jongerenwoningen. 

De drie nu bekend gemaakte locaties liggen in Amsterdam Oost:
- Van Lohuizenlaan vlakbij The Harbour Club (160 units in 5 bouwlagen)
- Daguerrestraat op IJburg (320 woonunits in 4 bouwlagen) 
- Trainingsveld van Zeeburgia aan de Kruislaan (256 woonunits in 4 bouwlagen).

De vierde locatie is nog niet bekend gemaakt. Daar zou plek zijn voor 250 woonunits. De oplevering van de locaties staat gepland in juni 2017.

Naast dit programma gaat de Alliantie naast het ACTA-gebouw in Nieuw-West een nieuw tijdelijk complex met 114 woningen realiseren, waarvan de helft wordt gereserveerd voor statushouders. gerealiseerd. Tenslotte hebben DUWO/Rochdale besloten hun wooncontainers op het NDSM-terrein vanaf nu ook open te stellen voor statushouders, waardoor ook hier op termijn een gemengd complex ontstaat. De tijdelijke bouwvergunning wordt verlengd tot de maximumtermijn, dat is mei 2019 en februari 2020 voor de twee gestapelde complexen. Maximaal kunnen hier 125 statushouders terecht.

Amsterdam is de eerste gemeente die op grote schaal woningen toevoegt voor statushouders. Volgens de stad is dat de enige manier om te voorkomen dat de huidige woningzoekenden gedupeerd worden. Eind 2015 heeft de gemeente het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen vastgesteld. Hieruit blijkt dat in de jaren 2016 – 2018 in totaal 9.900 woonunits nodig zijn voor het huisvesten van verschillende kwetsbare groepen, waaronder statushouders. Op dit moment gaat ongeveer een derde van de vrijkomende sociale huurwoningen naar urgenten, waaronder ook stadsvernieuwingsurgenten. Amsterdam wil ook leegstaande panden transformeren om nieuwe tijdelijke woningen te realiseren. Binnenkort wordt een besluit genomen over enkele gemeentepanden die daarvoor in aanmerking komen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.