Amsterdam deelt voor 6,4 miljoen euro aan boetes voor woonfraude uit

13.03.20
Amsterdam deelt voor 6,4 miljoen euro aan boetes voor woonfraude uit

In 2019 heeft Amsterdam 500 boetes voor woonfraude opgelegd, voor een recordbedrag van 6,4 miljoen euro. Dat is 2,6 miljoen meer dan in 2018 en een toename van 159 boetes. Daardoor zijn 1.307 woningen vrijgemaakt voor legaal gebruik. Dit blijkt uit de jaarcijfers die het college van B en W bekend heeft gemaakt.
Wethouder Laurens Ivens (Wonen): “De resultaten in de aanpak tegen woonfraude laten zien dat woningen nog altijd te vaak worden gebruikt om winst te maken, in plaats van om in te wonen. Dit is reden om ook de komende periode onverminderd in te zetten op de handhaving van illegale toeristische verhuur, illegale kamerverhuur, illegale onderhuur en andere vormen van woonfraude”.

Het resultaat van de opgelegde sancties is dat er 534 particuliere woningen en 773 corporatiewoningen zijn vrijgekomen voor woningzoekenden. In 269 particuliere woningen was sprake van illegale kamerverhuur en in 265 gevallen ging het om illegale vakantieverhuur. In corporatiewoningen is illegale onderverhuur de meest geconstateerde woonfraude. Bij 514 adressen werd dat geconstateerd.

Gemeente en corporaties trekken samen op in de strijd tegen woonfraude. Bij bureau Zoeklicht zijn afgelopen jaar 2459 meldingen van woonfraude binnengekomen. De meeste meldingen gingen over toeristische verhuur (1.082), gevolgd door illegale onderhuur (592) en kamerverhuur (349). Het aantal melding was vorig jaar wel substantieel lager (388) dan het jaar ervoor. Desondanks is het aantal opgelegde sancties gestegen.

Uit de rapportage toeristische verhuur blijkt dat het totale aanbod gestabiliseerd is op ongeveer 25.000 advertenties per maand. In totaal hebben 1 op de 15 woningen in Amsterdam op Airbnb gestaan. De meeste vakantieverhuur van woningen vindt plaats in stadsdeel West, gevolgd door stadsdeel Centrum en Zuid. Amsterdam blijft de duurste stad van Europa op het gebied van vakantieverhuur: de prijs steeg in 2019 van gemiddeld 151 euro naar 156 euro per nacht. In het centrum is de gemiddelde prijs zelfs 253 euro per nacht.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS