Amsterdam maakt logeeropvang makkelijker toegankelijk voor mantelzorgers

30.01.2017
Image

Amsterdam maakt logeeropvang makkelijker toegankelijk voor cliënten die voor zorg en ondersteuning afhankelijk zijn van een mantelzorger. Vanaf 1 februari heeft de cliënt niet langer een indicatie nodig. Ook wordt de doelgroep uitgebreid: psychisch kwetsbare alleenstaanden kunnen eveneens gebruik maken van de logeeropvang.

Logeeropvang is een kortdurende verblijfsvoorziening in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Uit onderzoek blijkt dat er veel behoefte is aan logeeropvang, maar de afgelopen twee jaar is daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Daarom start de gemeente een pilot waarbij de cliënt niet langer een indicatie nodig heeft. Cliënten kunnen maximaal drie dagen per week logeren in een logeeropvang. De dagen kunnen ook opgespaard om langer aaneengesloten te logeren, als een mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is. Logeeropvang wordt in Amsterdam aangeboden door Amsta, Amstelring, Cordaan, HVO Querido, Leger des Heils en Zorggroep Amsterdam Oost.