Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam stopt met torenhoge boetes voor vakantieverhuur

Image

Amsterdam stopt definitief met de torenhoge boetes bij vakantieverhuur door bewoners. Althans voorzover het om eenmalige administratieve overtredingen gaat. In oktober komt wethouder Zita Pels met een aangepaste regeling. Particuliere gedupeerden die al hebben betaald worden gecompenseerd. De gevolgen van deze route voor de inzet van gemeentelijk personeel en de gemeentelijke financiën zijn aanzienlijk.

Een van de eerste daden van de kersverse wethouder Zita Pels was in juni het stopzetten van de enorme boetes die voor administratieve overtredingen rond vakantie- en B&B-verhuur worden opgelegd. Daarbij gaat het om overtredingen van de meld-, vergunning- of registratieplicht of een combinatie daarvan. Ook zijn de procedures rond de invordering, bezwaar en beroep voor deze boetes tijdelijk opgeschort.
Pels constateerde dat de menselijke maat zoek was. Een van de vele insprekers vertelde bijvoorbeeld destijds dat hij 550 euro had verdiend aan zijn woningverhuur en vervolgens een boete van 11.600 euro had gekregen vanwege een administratieve fout. “Deze boete stort mijn gezin met twee jonge kinderen in één keer in een financiële noodsituatie.”
Pels heeft nu de raadscommissie geïnformeerd over haar aanpak. En die is erop gericht zo snel mogelijk het boetesysteem te wijzigen. Het college neemt daarover in oktober een besluit. Nieuwe bedragen worden in de raadsbrief overigens nog niet genoemd. Wel is duidelijk dat de lagere boetes alleen gaan gelden voor eerste administratieve overtredingen van bewoners die hun eigen huis verhuren. Voor recidivisten en professionele verhuurders is dus geen compassie. Die maximale boete is nu 11.600 euro per overtreding.

Het opsporen van illegale vakantieverhuur is veel eenvoudiger geworden sinds verhuurders sinds april 2021 een wettelijke registratieplicht hebben en de verhuurplatforms die registratienummers moeten bijhouden. De handhaving daarvan is gestart in oktober van dat jaar. Eerder voerde de gemeente zelf al een vergunningplicht (per 1 juli 2020) en een meldplicht (sinds oktober 2017) in. Er wordt inmiddels voornamelijk ingezet op digitaal toezicht. Handhavers kunnen nu min of meer geautomatiseerd informatie uit advertenties koppelen aan woningen. Als die woning niet is geregistreerd of een verhuurvergunning ontbreekt, is het meestal bingo.

De gemeente onderzoekt nu 686 gevallen die wellicht in aanmerking komen voor compensatie. Daarnaast worden er nog eerder opgelegde boetes onderzocht, tot aan 1 januari 2018. Toen werd de administratieve boete ingevoerd. 
Alle lopende zaken, waarvan de boete nog niet of niet volledig is betaald, zijn stilgelegd. Althans, voorzover ze binnen het kader van de aanpassing vallen. Als het nieuwe boetesysteem is vastgesteld worden alle aangehouden zaken afgedaan.