Overslaan en naar de inhoud gaan

Brandbrieven Aedes: ‘Aanpak wooncrisis mag niet vertragen door val kabinet’

Image

Het aanpakken van de wooncrisis, waardoor honderdduizenden woningzoekenden geen passende woning kunnen vinden, mag geen vertraging oplopen door de val van het kabinet, zo schrijft Aedes aan de Eerste en Tweede Kamer. Wetgeving die helpt om het woningtekort te lijf te gaan en verder te verduurzamen, zoals de Wet regie op de Volkshuisvesting, de Wet betaalbare huur en specifieke wetgeving op gebied van de warmtetransitie, moet volgens de belangenbehartiger van de woningcorporaties onverwijld doorgang vinden.

“Deze onderwerpen kunnen moeilijk controversieel verklaard worden, anders nemen we de wooncrisis niet serieus. De woningbouw, verduurzaming en betaalbaarheid van huren dulden geen vertraging meer. Corporaties doen alles om de Nationale Prestatieafspraken na te komen, maar bestuurlijke continuïteit en commitment van alle ondertekenaars is nu nodig om genoeg nieuwe woningen te bouwen en door te gaan met verduurzamen.”, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn.
De uitvoering van de Nationale Prestatieafspraken (NPA) en het tegengaan van de wooncrisis zijn volgens Aedes alleen mogelijk als nieuwe wetgeving wordt ingevoerd. De nieuwbouw dreigt stil te vallen waardoor het woningtekort nog verder zal oplopen. Woningcorporaties hebben nieuwbouwplannen klaarliggen maar het ontbreekt aan voldoende bouwlocaties. Wetgeving moet ervoor zorgen dat het Rijk de regie kan nemen en deze locaties er wél komen. De behandeling van het wetsvoorstel Wet Versterking regie volkshuisvesting kan dan ook echt niet wachten. Daarbij zorgt het wetsvoorstel Betaalbare huur ervoor dat huurders niet in onbetaalbare woningen blijven zitten. Ook deze wet verdraagt naar de mening van Aedes geen uitstel.

Ook vraagt Aedes aandacht voor het moeizame verloop van de warmtetransitie. Er moet zonder uitstel helderheid komen over de overstap naar duurzame warmtebronnen. De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (WGIW) en de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) moeten er zo snel mogelijk komen, aldus Aedes.