Overslaan en naar de inhoud gaan

Coöperatieve Woningvereniging Ons Nieuwe Hof legt definitief hoofd in de schoot

Image

Vereniging Ons Nieuwe Hof (ONH) heft zich na tien jaar op zonder ooit een woningbouwplan te hebben kunnen verwezenlijken. De idee van initiatiefnemer Theo Capel was om naar het model van de Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging Samenwerking nieuwe wooncomplexen voor middeninkomens te bouwen. Het burgerinitiatief Ons Nieuwe Hof nam sinds de oprichting in 2013 maar liefst 22 pogingen om een complex middenhuurwoningen te realiseren. Om diverse redenen liepen al die pogingen dood. Het bestuur concludeert teleurgesteld en verbitterd dat er voor Ons Nieuwe Hof kennelijk geen plaats is  Amsterdam.

De grootste tegenvaller zat eigenlijk al in de beginfase. Alle wooncoöperaties worstelen met gebrek aan eigen vermogen. Maar voorzitter Capel had verwacht dat de 'steenrijke' vereniging De Samenwerking had kunnen voorzien in een lening dan wel een bankgarantie. Maar daar hadden de leden, waarvan hij er één is, in meerderheid geen trek in. De vereniging heeft een onbezwaard woningbezit ter waarde van 500 miljoen euro, aldus Capel.

Ook het beleid van de gemeente Amsterdam is een nagel aan Capels doodkist: "Amsterdam maakte zelfs op drie wijzes het leven voor Ons Nieuwe Hof onmogelijk." Dat waren allereerst de beleidsregels an sich. Amsterdam wilde enkel in zee met wooncoöperaties die zich beperkten tot één locatie, waarvan de leden de huurders zijn. Ons Nieuwe Hof wilde juist groeien naar enkele honderden woningen op diverse locaties. De eerste tenders richten zich bovendien vooral of uitsluitend op sociale huurders, terwijl Ons Nieuwe Hof zich op het middensegment wilde richten. Capel had sowieso de indruk dat in de tenders de voorkeur uitging naar "groepen van relatief jonge mensen, liefst met uitgesproken opvattingen" (..) Ons Nieuwe Hof met leden in alle leeftijden werd maar saai en gewoontjes gevonden."

Toen het Ons Nieuwe Hof duidelijk werd dat men op de gemeentelijke kavels geen kans maakte, ging men zich meer op een partij in de vrije markt richten. In 2002 leek lang een samenwerking met BPD rond te komen. ONH zou een deel afnemen van een woningproject in Sloterdijk, maar uiteindelijk lukte het niet met de BPD en de betrokken bank tot sluitende afspraken te komen. Nadat dit project achter de horizon verdween, bleek dat ONH evenmin in aanmerking kwam voor een grote gemeentelijke kavel met middenhuur in Bos en Lommer. Het initiatief Eureka kwam daar als winnaar van de tender uit de bus, terwijl ONH als vierde eindigde. Een voor ONH onbegrijpelijk resultaat. Capel: "Gezien alle eerdere slechte ervaringen met de gemeente stond voor ONH vast dat er voor onze coöperatie geen plaats was in Amsterdam."

De vereniging wordt nu opgeheven. In overleg met de leden is besloten het resterende eigen vermogen voor een deel te besteden aan giften die wonen en bouwen in Amsterdam ten goede komen. Stichting BeterBuren krijgt een gift. En ook de  kosten van het eerstvolgende  'Van Eesteren Gesprek' worden gedekt. Deze bijeenkomst, op 16 mei in het Van Eesteren Museum, zal gaan over gentrification en verstedelijking.