Corporaties in MRA roepen provincie op woningproductie meer prioriteit te geven

09.10.17
Corporaties in MRA roepen provincie op woningproductie meer prioriteit te geven
De verzamelde woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) willen dat de provincie Noord-Holland meer prioriteit geeft aan én regie voert op de woningproductie. Bovendien wil men dat in elk van de deelregio's 30 tot 40 procent van de nieuwbouw voor betaalbare huurwoningen wordt gereserveerd. Dit staat in een manifest dat is gericht aan de leden van de Provinciale Staten. Zij spreken vandaag over de contouren van een nieuwe provinciale omgevingsvisie tot 2050.
 
De woningcorporaties constateren dat de weer opgeleefde woningproductie tot dusver de mogelijkheden voor starters op de woningmarkt niet heeft verbeterd. Ze wijzen er bovendien op dat er volgens alle prognoses het aantal huishoudens in de MRA de komende 25 jaar nog flink gaat groeien. De verzamelde corporaties vragen zich af of het groeiende woningtekort wel voldoende urgentie en prioriteit krijgt bij de provincie. 
Zij willen dat de provincie zeker stelt dat er voldoende locaties beschikbaar zijn en blijven, dat de middelen aanwezig zijn om die tijdig te ontwikkelen en dat wordt toegezien op de juiste mix van huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen. Daartoe moet volgens de corporaties in elk van de deelregio’s 30 tot 40 procent van de nieuwbouw worden gereserveerd voor betaalbare huurwoningen. "De woningcorporaties willen en kunnen deze graag realiseren," stellen ze.
 
Een grote flessenhals in de productie is volgens de corporaties de tijdige beschikbaarheid van bouwlocaties. Dat is opmerkelijk omdat
gedeputeerde Joke Geldhof - onder andere in een interview in NUL20 - steevast uitdraagt dat er meer dan voldoende bouwlocaties zijn. De corporaties betwisten dat: "Daar zien wij de grootste opgave. Er moet veel gebeuren om de locaties die er zijn ook daadwerkelijk bouwrijp op te leveren. Het gaat hier om capaciteit voor de ruimtelijke ordening, gronduitgifte, vergunningverlening en de werken in de openbare ruimte. Daarnaast ontbreekt het soms aan middelen om de grondexploitatie van de locatie te betalen. Dan is het belangrijk dat op het overstijgende regionale niveau verevening tussen de gemeenten mogelijk is om alle locaties ook daadwerkelijk te ontwikkelen. Lang niet overal is er voldoende capaciteit en middelen om de locaties daadwerkelijk te ontwikkelen."
De corporaties pleiten voor een regionale regisseur die verantwoordelijk wordt voor het halen van de aantallen nieuwbouwwoningen. Een bestuurder van de Metropoolregio Amsterdam of van de provincie Noord-Holland zou deze taak op zich moeten nemen.
 
   

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS