Corporaties staken verzet tegen verhuurderheffing

30.08.13
Corporaties staken verzet tegen verhuurderheffing
update 12 september

Aedes, de branchevereninging van woningcorporaties, heeft een akkoord gesloten met het kabinet. Ze staken hun verzet tegen de verhuurderheffing. In ruil daarvoor mogen zij ook in de toekomst - beperkt - commerciële activiteiten blijven ontplooien en krijgen zij via het Energieakkoord 400 miljoen om te investeren in energiebesparing. In het 'woonakkoord' dat kabinet en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, op 30 augustus bekend maakten, staan ook toezeggingen over het verdienvermogen van de corporaties en over de rol van het waarborgfonds WSW bij saneringen.

Dankzij het akkoord komt de 400 miljoen euro uit het Energieakkoord voor energiebesparende investeringen volledig beschikbaar voor de verhuurders in de sociale huursector. Verder vervalt voor de sector de zogeheten integratieheffing BTW. Voor de corporaties levert dit een voordeel op van 60 miljoen euro per jaar.

Het akkoord is in corporatiekringen met gemengde gevoelens ontvangen. De leden stemmen er 3 oktober over. 'De corporatiesector beschouwt de verhuurderheffing als een 'voldongen feit'. Ik vind dit een nare, maar tegelijk pragmatische conclusie", reageert Jim Schuyt van De Alliantie. De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft een zuiniger oordeel. Directeur Albert Kerssies: "Feitelijk heeft Aedes maar weinig binnengehaald. De verhouding tussen 1,7 miljard aan heffing en de binnengehaalde punten is scheef. Ook is nu de onderhandelingspositie wat betreft de verhuurderheffing richting de politiek – met name de Eerste Kamer – opgegeven. Bovendien vind ik dat als de heffing alleen voor deze kabinetsperiode geldt, dat dan ook in de wet moet worden vastgelegd.”

De Woonbond spreekt van een “onacceptabele deal”. Directeur Ronald Paping: "De huurder betaalt het gelag van dit akkoord. De betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen komt hiermee verder onder druk te staan, ondanks mooie woorden van Aedes over betaalbaarheid als voorwaarde voor het akkoord."

Voorzitter Frans Ligtvoet van de Huurdersvereniging Amsterdam roepen de Amsterdamse corporaties bij Aedes op tegen te stemmen: “De heffing wordt door de verhuurders betaald, en zij verhalen dit op de huurders met huurverhogingen. De Amsterdamse corporaties mogen hier niet mee akkoord gaan. Verzet tegen dit belabberde beleid mag je niet laten afkopen met een fooi." 

Vastgoed Belang, de koepel van particuliere beleggers, keurt de afspraken om heel andere redenen af. De vastgoedeigenaren vinden dat de afspraken tot oneerlijke concurrentie leiden. Ze zijn bovendien dat Aedes de volledige 400 miljoen subsidie voor energiebesparende maatregelen heeft 'binnengehengeld'. 

 

DAEB versus Niet-DAEB

Minister Blok komt terug van zijn voornemen om het werkdomein van de corporaties te beperken tot het bouwen en beheren van sociale huurwoningen (DAEB= Diensten van Algemeen Economisch Belang). Corporaties mogen ook middeldure huurwoningen (niet-DAEB) blijven bouwen als het volkshuisvestelijk beleid van een gemeente daarom vraagt en als daarvoor geen commerciële partijen te vinden zijn. Om marktverstoring te voorkomen, dienen deze activiteiten met ongeborgde leningen te worden gefinancierd. Ook het bouwen van koopwoningen en commercieel vastgoed (bv winkels in plinten) blijft mogelijk: "Niet-Daeb activiteiten zijn toegestaan voor zover ze ten dienste staan van Daeb-activiteiten, zoals het realiseren van herstructurering in achterstandswijken en stads- en dorpsvernieuwing," staat er in het akkoord van Aedes en kabinet.

Minister Blok komt ook terug op de verplichte juridische scheiding van 'maatschappelijke'(DAEB) en 'commerciële' (niet-DAEB) activiteiten. Corporaties moeten die taken wel binnen de organisatie scheiden, omdat ze alleen voor sociale huurwoningen voordeel hebben in de vorm van garanties op leningen. Maar elke corporatie kan zelf kiezen of zij die taken administratief of juridisch scheidt. Corporaties die voor een administratieve splitsing kiezen, krijgen wel met zwaarder toezicht te maken. Ook zijn er minder niet-DAEB activiteiten toegestaan en wat wel geoorloofd is moet ten dienste staan van de kerntaak. Zowel bij een juridische als administratieve scheiding geldt, dat op termijn de nieuwe niet-DAEB activiteiten tegen marktvoorwaarden moeten worden gefinancierd zodat er een gelijk speelveld ontstaat. Het voorkomen van marktverstoring blijft het uitgangspunt.

Het kabinet en Aedes zijn het verder eens over een grotere rol van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw bij saneringen. Randvoorwaarde van het kabinet is daarbij wel dat de risico’s voor de staat als achtervanger van dit fonds niet toenemen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.