D66-raadslid Vink: 'Amsterdam moet samen met Zaanstad woningproductie aanjagen'

15.06.2017
Image

Amsterdam moet samen met Zaanstad de woningproductie aanjagen. D66-raadslid Bart Vink stelt voor de krachten te bundelen. Door de potentie in het gebied tussen het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord en het centrum van Zaandam beter te benutten kan volgens hem een bijdrage worden geleverd aan ontspanning van de Amsterdamse woningmarkt. "Laten we dit gehele gebied benutten als het nieuwe hart van onze metropoolregio", aldus zijn initiatiefvoorstel.

Amsterdam heeft tot 2025 ruimte gemaakt voor de bouw van 50.000 nieuwe woningen. Zaanstad heeft tot 2040 een bouwambitie van 20.000 woningen. "De druk op de woningmarkt is blijvend hoog. Het is belangrijk vaart te maken. Bouwen, bouwen, bouwen is het devies", aldus Vink. Zaanstad kan daarin een rol van betekenis spelen. "De Achtersluispolder en het Hembrugterrein liggen pal tussen Amsterdam en Zaandam in. Laten we de gebiedsontwikkeling daar versnellen en de Amsterdamse IJ-oevers verbinden met de Zaan-oevers." Ook stelt hij voor de nieuwbouwproductie in Amsterdam-Noord en Zaanstad beter op elkaar af te stemmen.

Bij nieuwe woningen zijn goede verbindingen belangrijk. Hij wil betere fietsroutes en denkt aan beter brugverbindingen en meer openbaar vervoer over water. Volgens Vink kan het op termijn noodzakelijk zijn de Noord/Zuid-lijn door te trekken naar Zaanstad. Zijn voorstel valt in goede aarde bij Sanna Munnikendam, lijsttrekker voor D66 bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstad. "Laten we samen plannen uitwerken waar zowel Amsterdam als Zaanstad van profiteren."