Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Regio Amsterdam in cijfers
55.000 woningen erbij, maar krapte blijft

Bouwen, bouwen, bouwen zou hét antwoord zijn op de woningcrisis. Maar wanneer begin je daar iets van te merken? Zo kwamen er in de periode 2018-2021 in de Metropoolregio Amsterdam netto bijna 55.000 woningen bij, terwijl de wachttijden in de sociale huur verder opliepen en de woningprijzen exponentieel stegen.

Metropoolregio Amsterdam

Jaar

Totaal toegevoegd

Saldo toename

2018

18.742

15.968

2019

18.308

14.599

2020

12.036

9.632

2021

15.735

14.584

Totaal

64.821

54.783

Bron: CBS. het saldo bestaat uit toevoegingen (vooral nieuwbouw en transformatie) en onttrekkingen (vooral sloop en functiewijziging).

De MRA-gemeenten voldeden daarmee aan het zelfgestelde doel om gezamenlijk van 15.000 woningen per jaar te bouwen. Al is het wel zorgelijk dat het aantal opleveringen afneemt in plaats van toeneemt (2020 en 2021 dienen te worden gemiddeld, vanwege achterblijvende registratie in 2020). Aan de andere kant: er is wel een pandemie langs getrokken.

Amsterdam nam 46 procent van die productie voor zijn rekening (zie grafiek onder), bijna conform de MRA-afspraken om de helft van die 15.000 woningen te bouwen.


Toekomst?

Wat kunnen we de komende jaren verwachten? Bouwvergunningen blijken in de Amsterdamse regio een gebrekkige voorspeller. Dichter op de bal komen we door de bouwstart van projecten in kaart te brengen. Dat doet helaas Amsterdam als enige MRA-gemeente. Jammer, want zo zie je eerder het effect van beleid. Wethouders wonen zijn toch al gedoemd eerste palen te slaan en eerste sleutels te overhandigen van woningprojecten die voorgangers in gang hebben gezet.

We zoomen voor een prognose dus in op Amsterdam. Hoe zit het met de startbouw en bouwvoorraad in Amsterdam? Die ambitieuze 7.500 woningen zijn de afgelopen jaren niet in aanbouw genomen (gemiddeld 6.822 over de laatste drie jaar); dat ga je dus terugzien in de opleveringen. Maar volgens de wethouder kunnen er afgaande op de planvoorraad de komende vier jaar wél 30.000 woningen in aanbouw worden genomen. En, anders dan de afgelopen jaren: het grootste deel daarvan zal ditmaal bestaan uit betaalbare woningen (=sociaal en middelduur). Over de afgelopen vier jaar was dat net de helft (52%).

Terug naar de wooncrisis. De bizarre stijging van de prijzen in de huur- en de koopsector heeft vele oorzaken. Daar worden boeken vol over geschreven. Maar dat de woningmarkt helemaal niet ontspant, komt niet in de laatste plaats door de bevolkingsgroei en immigratie. De regio Amsterdam blijft een magneet. De hoofdstad zelf kreeg er in 2021 bijvoorbeeld meer dan 10.000 bewoners bij. Deze toename is bijna net zo hoog als in de jaren voor de pandemie. Het inwonertal van een aantal andere MRA-gemeenten groeide vorig jaar relatief nog sneller. De Nederlandse bevolking nam in 2021 met 116.000 inwoners toe, voor 93 procent vanwege internationale migratie.

Fred van der Molen