Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Dubbelstad aan het IJmeer kon in 2005 al niet zonder IJmeerlijn
Déjà vu: de IJmeerlijn

De regeringspartijen zijn zich bewust geworden van de wooncrisis. CDA en D66 stellen voor de bouw van Almere-Pampus met 25.000 woningen naar voren te halen. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis denkt zelfs aan 100.000 extra woningen in heel Flevoland. Inmiddels wordt ook het plan voor een metroverbinding over of onder het IJmeer afgestoft.

Beeld: M55.nl, bewerking NUL20
Het is 2005. In het in Amsterdam geopende IJmeer-atelier wordt nagedacht over de ontwikkeling van een 'dubbelstad' aan het IJmeer. Amsterdamse planologen pleiten voor uitwisseling, verdeling van taken en samenwerking met Almere. Want direct aan de overzijde moet een volwaardige stad komen, geen overloopgebied. Almere wordt als onmisbaar gezien om te voldoen aan de ruimtevraag van de regio Amsterdam. En natuurlijk moet er een extra verbinding komen over het IJmeer.

 

IJmeer-atelier in 2005
Het IJmeer-atelier aan de De Ruyterkade was een samenwerking tussen Almere en Amsterdam

"Beide steden zijn heilig overtuigd van de meerwaarde van een brugverbinding door het IJmeer. Het kan dienen als een symbool voor de nieuwe samenhang", zei San Verschuuren, toenmalig teamleider stad, regio en infrastructuur van de Amsterdamse Dienst Ruimtelijke Ordening, tegen NUL20. “We hebben studie laten doen naar de mogelijkheden van doortrekking van het metronet via IJburg naar Almere. Zoals de RER in Parijs. Een geweldige hoeveelheid mensen zou dan zonder overstappen zo naar het hart van Amsterdam kunnen reizen. Maar het Rijk zegt: we gaan niet over metrolijnen.” 

 
Het is vijftien jaar later. De extra verbinding over het IJmeer mag zich weer verheugen op aandacht uit Den Haag. Voor Almere is deze IJmeerlijn altijd een harde voorwaarde geweest voor het bouwen van woningen in het westelijk deel van de gemeente. Het besluit daarover werd in 2013 door toenmalig minister Melanie Schultz van Haegen in de koelkast gezet. Maar staatssecretaris Raymond Knops kondigde vorig jaar juni aan onderzoek te gaan uitvoeren naar financieringsopties van de OV-verbinding. Met het Wopke-Wiebesfonds dient zich nu ineens een geweldige 'optie' aan. 
De pleidooien voor meer regie van het Rijk om de oplopende woningtekorten te bezweren nemen toe. CDA en PvdA betreuren hardop dat men ooit het ministerie van VROM heeft opgedoekt. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis wilde niet achterblijven. Hij vindt het voorstel van D66 en CDA om 25.000 huizen in Almere Pampus te bouwen niet ambitieus genoeg. De VVD denkt daarbij niet alleen aan extra woningbouw in Almere-Pampus, maar ook aan Oosterwold in Almere, Warande in Lelystad en het gebied rondom Dronten. Een dergelijke ontwikkeling vraagt volgens Koerhuis niet alleen een betere verbinding tussen Almere en Amsterdam, maar ook beter openbaar vervoer richting Utrecht en Zwolle. Een motie van die strekking wordt gesteund door CDA, D66 en ChristenUnie.
Lelystad is blij met de aandacht voor Flevoland. Volgens wethouder Schot kan woningbouw worden versneld in Lelystad Zuid, waar nu al de wijk Warande in aanbouw is. Zo kan Lelystad volgens hem binnen enkele jaren voorzien in de woonbehoefte van vele Randstedelingen. Daarnaast bouwt de stad ook in het kustgebied, aan Marker- en IJsselmeer. Ook het gemeentebestuur van Dronten reageert positief. De gemeente zoekt al naar extra woningbouwlocaties.
 
Fred van der Molen