Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Vierde verdieping
Plus: de wooncarrières van onze politici
Wie zijn de nieuwe stadsdeel’wethouders’ wonen en waar staan ze voor?

Wat zijn de nieuwe en oudgediende portefeuillehouders Wonen in de stadsdelen de komende vier jaar van plan? En wat voor wooncarrière hebben ze zelf gehad in Amsterdam? Een (hernieuwde) kennismaking met veertien politici die hun stempel zullen drukken op de stad.

Centrum:
Els Iping (PvdA)

“Het belangrijkste is dat de kernvoorraad in het centrum op peil blijft en dat verschillende groepen er door elkaar kunnen blijven wonen. De middengroepen komen in de knel, in de binnenstad helemaal. Alles buiten de kernvoorraad is hier voor velen onbetaalbaar. Voor die middengroepen zouden we sociale woningen in gebonden eigendom kunnen verkopen.”
Els Iping (49) is geboren in een halve woning in de Reinwardtstraat. Pas bij de geboorte van het vijfde kind kon het gezin de hele etage in gebruik nemen. Iping woonde in haar jonge jaren altijd in een sociale huurwoning in Amsterdam. Tot ze haar huidige man ontmoette. Met hem kocht ze in ‘81 aan de Krom Boomssloot een etage en in ‘89 een heel pand aan de Kloveniersburgwal. “Dat is pas een wooncarrière, hè?”
(Foto: Co de Kruijf)

Oud-West:
Hans Weevers (PvdA)

“Het oostelijke deel van het Wilhelmina-Gasthuisterrein wordt herontwikkeld en het Swammerdam Instituut wordt gesloopt. Ook gaan we de grote voormalige tramremise bij het Bellamyplein – project De Hallen geheten - verbouwen. Dit rijksmonument wordt geschikt gemaakt voor wonen, bedrijvigheid, sport en de huisvesting van een bibliotheek. Een groot deel van de drieduizend matig onderhouden particuliere woningen nemen we onder handen met arrangementen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de ruimere mogelijkheid tot splitsen.” Dit zijn in notendop de voornemens van de herbenoemde portefeuillehouder Bouwen en Wonen.
Wevers (48) wooncarrière is begonnen in een studentenflat. “In november ‘78 ben ik gaan kraken; van de Mobiele Eenheid hadden we toen nog niet gehoord. In ‘83 of 84 kreeg ik een gewone woning in de Transvaalbuurt en in ‘89 ben ik in Oud-West komen wonen in een nieuwbouw huurwoning op het WG-terrein. Het kraken vormde de basis voor mijn latere betrokkenheid bij volkshuisvesting, net als bij een aantal collega’s.”

Noord:
Marijke van Schendelen (PvdA)

“Bij de herstructurering van de naoorlogse wijken Banne en Nieuwendam-Noord hebben de huidige bewoners op alle fronten voorrang. We houden echt vast aan dertig procent sociale huur bij de vele geplande nieuwbouwprojecten. En we hebben als stelling: liever gestapeld met openbaar groen, dan alles doorverkaveld in privé-tuintjes.”
Van Schendelen (59) woonde vanaf haar achttiende op verschillende kamers in Amsterdam. In ’68 vestigde ze zich als jonggehuwde in het Plan Van Gool in Noord. “Niemand wilde daar wonen, net als in de Bijlmer indertijd. Wij vonden het erg interessant; het was een leuke, frisse nieuwbouwwijk met heel mooie flats.” In 1976 betrok Van Schendelen de koopwoning waar ze nu woont aan het Molenpad, achter de Nieuwendammerdijk.

Oud-Zuid:
Emile Jaensch (VVD)

“De centrale stad trekt een wissel op Oud-Zuid met de bepaling dat hier de komende vier jaar vijfduizend woningen moeten worden gesplitst, verkocht en indien mogelijk samengevoegd. Toch wil ik het plan uitvoeren, want ook ik erger me aan het gebrek aan doorstroming. Om onnodige onrust te voorkomen moeten we het beleid goed aan de huurders uitleggen; benadrukken dat ze in hun huizen kunnen blijven wonen als ze dat willen.”
Emile Jaensch (33) vestigde zich in 1988 vanuit Zeeland op een studentenkamertje van twee bij drie aan de Prinsengracht, “in een huis met zes prachtige Twentse dames”. Begin jaren negentig kon hij een etage in de Pijp huren van een kleine huisbaas. In ‘96 werd Jaensch mede-eigenaar van het pand; hij beschikt nu over twee etages en de tuin.

Zeeburg:
Tjeerd Herrema (PvdA)

“We staan voor de flinke opgave om de woningkwaliteit te verbeteren in de Indische Buurt en daar meer ruimte te scheppen voor grotere gezinnen door het samenvoegen van woningen. Hier willen we maximaal twintig procent van het sociale-woningenbestand omgezet hebben in koop. In het Oostelijk Havengebied willen maar heel beperkt verkoop van sociale woningen; het is belangrijk dat de eilanden toegankelijk blijven voor mensen met lage inkomens.” Aldus Tjeerd Herrema, aanblijvend stadsdeelvoorzitter in, maar nu met onder andere Wonen in zijn portefeuille.
De Fries Herrema (41) woonde het grootste deel van zijn leven in het noorden van het land, onder andere op een studentenkamer boven een jagerswinkel in de Groninger hoerenbuurt. Hij vestigde zich in 1990 als een van de eerste nieuwe bewoners in het Oostelijk Havengebied. Gezinsuitbreiding leidde twee jaar geleden tot doorstroming naar een andere koopwoning in het gebied, op Sporenburg.

Osdorp:
Simon Willing (VVD)

“Er is maar één beleidsvoornemen: bouwen. De stadsvernieuwing moet gaan draaien.” De herbenoemde stadsdeelvoorzitter is boos. “Het is vier jaar ergernis geweest in Osdorp, omdat onze partners, de woningcorporaties, ons in de steek hebben gelaten. We willen dat er gebouwd wordt, maar liever niet door de woningbouwverenigingen. Daarmee hebben we de eerste overeenkomsten opgezegd. En ik kan niet uitsluiten dat er nog meer volgen.”
Simon Willing (53) is geboren in de Fagelstraat, waar hij tot zijn twaalfde woonde. Na zijn trouwen betrok hij een eenkamerwoning in de Eerste Passeerdersdwarsstraat, die het paar na twee jaar verruilde voor een flat in Osdorp (Beek en Hof). Nu wonen de Willings al achttien jaar in een eengezinswoning aan de Pieter Calandlaan.

Oost/Watergraafsmeer:
Jelle Prins (PvdA)

De herbenoemde portefeuillehouder Wonen was wegens vakantie niet bereikbaar. In het programakkoord lezen we: bij grote nieuwbouwprojecten streeft het stadsdeel naar een hoger aandeel van sociale huurwoningen dan de stedelijk gehanteerde dertig procent; zoveel mogelijk behoud en herstel van de duplexwoningen in de wijk Jeruzalem; sportvelden en volkstuincomplexen moeten groen blijven.

 

Slotervaart/ Overtoomse Veld:
Liesbeth Stricker
(Slotervaart Leefbare Tuinstad)

Stricker is de enige portefeuillehouder Volkshuisvesting van een lokale partij. Parkstad is ook in dit stadsdeel het belangrijkste punt op de agenda. “Er moeten voldoende betaalbare woningen overblijven. Verder is voor sloop-/nieuwbouwplannen een draagvlak onder bewoners nodig; het moet in hun voordeel zijn. En we willen pas verder praten over nieuwe plannen, als wordt begonnen met de uitvoering van projecten die nu nog niet van de grond zijn gekomen.”
Sticker (58) is een geboren en getogen Amsterdamse. “Mijn vader was tuinder aan de Sloterweg. We betrokken een andere bedrijfswoning toen de tuinderij plaats moest maken voor de tuinsteden. Ik ben nooit lid geweest van een woningbouwvereniging; daar ben ik niet mee opgegroeid. Dus mijn eerste zelfstandige woonruimte was van een particuliere eigenaar in De Pijp. In ’84 kocht ik de woning in Slotervaart waarin ik nu nog woon.”

De Baarsjes:
Henk van Waveren (PvdA)

Meer ruime woningen door het samenvoegen van etages als een pand wordt gesplitst. Dat is ook een van de speerpunten van het huisvestingsbeleid in De Baarsjes. Van Waveren is opnieuw stadsdeelvoorzitter en portefeuillehouder Wonen. In de twee stedelijke vernieuwingsgebieden, de Chassébuurt en de Orteliusbuurt, zal het actief aanschrijvingsmiddel worden ingezet.
Van Waveren (48) woonde vanaf 1970 op opeenvolgende kamers in Zuid. In ’74 betrok hij een halve woning in de Eerste Jan van der Heijdenstraat. “Daar werd ik als onderhuurder afgegooid. Ja, dat was illegaal, vermoed ik.” Daarna volgde een omzwerving die van Uilenstede uiteindelijk drieënhalf jaar geleden naar de koopwoning aan het Kortenaerplein leidde. “Komt dat illegaal erin?”

Geuzenveld-Slotermeer:
Piet Dikken (PvdA)

“Hoofdpunt blijft hier natuurlijk Parkstad richting 2015. En het zijn behoorlijke aanslagen op het stadsdeel en de mensen die er wonen.” Het leeuwendeel van deze omvangrijke herstructureringsoperatie van de westelijke tuinsteden moet nog goed op gang komen.
Dikken (48) kwam in ‘75 met zijn vrouw in Amsterdam wonen, op een kamertje bij een vriend aan de Overtoom. Een benedenwoninkje in de Staatsliedenbuurt en een driekamerwoning in Slotermeer van woningbouwvereniging Het Oosten volgden. Met de derde op komst verhuisde het gezin in ’85 naar een vijfkamer-maisonnette in de dr. H. Colijnstraat. In 1995 had Dikken “waarschijnlijk ontzettend veel geluk” met de toewijzing van een vijfkamer-eengezinshuurwoning in de Jacob Cabeliaustraat.

ZuiderAmstel:
Duco Adema (PvdA)

Adema, nu onder meer belast met Wonen in ZuiderAmstel, was tot voor kort portefeuillehouder Financiën. De belangrijkste twee beleidspunten vindt hij een betere mix van verschillende woningen en meer woningen voor ouderen. “Wij hebben een hoog percentage ouderen.” Een betere verhouding tussen huur en koop, en tussen goedkoop en duur geldt met name voor de Zuidas. “Wij willen dat in dat gebied 30 procent sociale woningbouw wordt gerealiseerd.”
Duco Adema (37) noemt zichzelf nogal honkvast. “Ik woon al vanaf het begin van mijn studententijd in de Rivierenbuurt, ook altijd in hetzelfde gebied van de Rivierenbuurt. Ik ben ook niet zo vaak verhuisd: van een studentenkamer op het Merwedeplein naar een huurwoning daar in de buurt en vandaar naar een koopwoning in de Roerstraat.”

Westerpark:
Evert Bartlema (PvdA)

Naast de nieuwbouw in de Houthavens en het renovatieproject Fannius Scholtenbuurt-II is er in de Spaarndammerbuurt een omvangrijke aanpak van de vooroorlogse woningen in het verschiet. Het bestand ruimere nieuwbouw-huurwoningen uit de jaren tachtig in de Spaarndammerbuurt kan volgens Bartlema deels geschikt worden gemaakt voor kopers uit middengroepen. “Daar ga ik bij de corporaties op aandringen.”
Evert Bartlema (42) kwam in 1977 in Amsterdam wonen, waar hij twee jaar later in de kraakbeweging verzeild raakte. Na enkele jaren in een groot pand in de binnenstad te hebben gewoond, kraakte hij in 1982 een woning in de Staatsliedenbuurt. “In 1993 schreef ik mij op het goede moment in voor een koopwoning, gebouwd op de plek van de vroegere Gemeentelijk Dienst Herhuisvesting aan de Van Reigersbergenstraat. Nog altijd het mooiste project van de architecten Lafour en Wijk.”

Zuidoost:
Els Verdonk (PvdA)

“Met de vernieuwing van de Bijlmermeer zijn we aardig op streek, maar er moet nog héél veel aan gebeuren. Het zou mooi zijn als mensen tussen al dat sloopwerk wat meer eindresultaat zien.” Verder wil Verdonk met de centrale stad praten over de overdracht van het grootstedelijke project Amstel III, het Arena-gebied aan de andere kant van het spoor. “Daarmee zou Zuidoost echt een stad zijn.”
De eerste drie jaar van haar leven woonde Els Verdonk (42) met haar ouders bij grootouders aan de Van Lennepkade. Daarna trok het gezin naar de nog nieuwe uitbreidingswijk Osdorp, waar Els zestien jaar woonde. In een andere nieuwbouwwijk, de Bijlmermeer, woonde ze in bij haar schoonouders. De eerste zelfstandige woning werd begin jaren tachtig betrokken in Kikkenstein. Ongeveer tien jaar woont Verdonk nu in een koop-eengezinswoning in Gaasperdam.
Foto: H.J. Jonkers

Bos en Lommer:
Hans Luiten (PvdA)

De herbenoemde portefeuillehouder was niet bereikbaar.

Johan van der Tol

Thema