Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
NUL20 woonbarometer
Nog weinig groene labels in Amsterdam

Overzicht energielabels van Amsterdamse corporatiewoningen uit AFWC Jaarboek 2009.

Voorlopige stand verdeling energielabels

 

In Amsterdam wordt een derde van de totale CO2-uitstoot veroorzaakt door huishoudelijk gebruik van elektriciteit, gas en warmte. Met het terugdringen daarvan valt dus veel te winnen. De Amsterdamse corporaties, eigenaren van de helft van alle woningen, steunen de gemeentelijke ambitie om in 2025 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met veertig procent te hebben gereduceerd.
In de nieuwbouw zijn de eisen de laatste jaren al stevig opgeschroefd, maar de grootste winst is te behalen in de bestaande bouw. Hoewel tweederde van alle sociale huurwoningen inmiddels dubbel glas heeft, is daar nog een wereld te winnen. Maar een zeer klein percentage heeft een A of B energielabel; tweederde heeft D of hoger.

Energiebesparing en duurzaamheid nemen een steeds nadrukkelijker plaats in bij de investeringsplannen van corporaties. Daartoe horen isolatie, HR-ketels en toepassing van zonne-energie. In de Beleidsovereenkomst Wonen is vastgelegd dat in tien jaar tijd het gemiddelde gasgebruik per woning met twintig procent afneemt.
Het terugdringen van het energieverbruik is ook van belang om de stijging van woonlasten te beteugelen. De energielasten stijgen sneller dan de huur en zullen naar verwachting een steeds groter deel van de woonlasten in gaan nemen. Volgens de Woonbond zijn de energieprijzen in periode van 2000 tot 2006 met 68 procent gestegen.

Ontwikkeling woonlasten

Corporaties willen investeringen in duurzaamheid en woning­isolatie (gedeeltelijk) kunnen terugverdienen. Ze pleiten er daarom voor het huidige woningwaarderingsstelsel zodanig te herzien dat voor energiezuinige woningen een hogere huur kan worden gevraagd.
Inmiddels hebben de Woonbond en Aedes – de vereniging van woningcorporaties – een ‘woonlastenwaarborg bij energiebesparing’ ontwikkeld, die huurders garandeert dat de huurverhoging na het doorvoeren van energiebesparende maatregelen – op complexniveau – gemiddeld lager uitkomt dan de besparingen aan energiekosten. Op deze wijze kan huurders worden gegarandeerd dat ze beter af zijn als ze meedoen aan een energiebesparingsprogramma. Beide partijen verwachten dat deze zekerheid het uitvoeren van dergelijke programma’s zal versnellen.


Bronnen:
Jaarboek 2009 AFWC. In het jaarboek wordt tevens een aantal duurzaamheidsprojecten in beeld gebracht. Zie www.afwc.nl. Woonlastenwaarborg: www.woonbond.nl of  www.aedes.nl

Fred van der Molen