Eerste nieuwe studentenflats bij Uilenstede gereed

17.02.12

Eerste nieuwe studentenflats bij Uilenstede gereed

Studentenhuisvester DUWO opent op dinsdag 21 februari de eerste nieuwe studentenwoningen op campus Uilenstede in Amstelveen. Na twee jaar bouwen aan de herontwikkeling van de campus is het eerste deel van Uilenstede Oost gereed, in totaal 314 studentenwoningen.Campus Uilenstede ondergaat sinds 2010 een forse herontwikkeling met uitbreiding. In het project werken DUWO, de gemeente Amstelveen en de Vrije Universiteit samen. In 2016 is de campus helemaal klaar. Dan staan er zeven nieuwe woongebouwen met in totaal 724 woningen. De ruimten tussen de studentenflats worden een groene hof met veel hoogteverschillen, hellingen, brede trappen, houten vlonders en grasvelden. Studenten kunnen er zitten, bij mooi weer buiten studeren, sporten enzovoort.

Uilenstede Oost

Uilenstede Oost is de eerste fase van de campusnieuwbouw. Het totaal bestaat uit 474 woningen. De overige 160 woningen worden opgeleverd in 2013. Die komen op de plaats van het VU Guesthouse dat op korte termijn wordt gesloopt. Het ontwerp voor Uilenstede Oost is van HVDN Architecten uit Amsterdam.

Uilenstede-Oost

Foto: John Lewis Marshall

Het opgeleverde eerste deel bestaat uit drie gebouwen, één hoog en twee lage gebouwen. Daarin zijn 269 zelfstandige studio’s en lofts en 45 kamers met gedeelde voorziening voor groepen van drie studenten. Een centrale entreehal – met wasserette en leestafel – verbindt de hoogbouw met een van de laagbouwcomplexen. De andere laagbouw staat vrij. De laagbouw biedt voorts ruimte aan een fietsenberging en een halfverdiepte parkeergarage. In de onderste twee lagen van de hoogbouw zit bedrijfsruimte.Recent ontving de gemeente Amstelveen nog een cheque van 5 miljoen euro van de Stichting Leefomgeving Schiphol. Dit bedrag wordt nog eens verdubbeld met een substantiële bijdrage van DUWO en de gemeente Amstelveen en een donatie van de Vrije Universiteit. De miljoenen zullen worden besteed aan de inrichting van de 17 hectare buitenruimte van Uilenstede met onder andere een veilige fiets/looproute door het hele campusgebied.

Met 3400 studenten wordt Uilenstede één van de grootste campussen van Europa. Het ontwerp heeft HVDN moet van de omgeving een prettige omgeving maken: levendige, kleurrijke gebouwen met daartussen een groen hof met hoogteverschillen, hellingen, brede trappen, houten vlonders en grasveldjes bieden de ruimte om medestudenten te ontmoeten en zouden uitnodigen om samen te gaan studeren, sporten of gewoon te genieten van de zon.

De nieuwbouw varieert in hoogte van vier tot dertien etages. Eenduidig materiaalgebruik wordt gecombineerd met variatie van ritmiek in de gevels. Aan de uitbreiding en herontwikkeling van de totale campus wordt nog tot in 2016 gewerkt.

Lees ook:

Projectbeschrijving (DUWO)

Subsidie voor herinrichting openbare ruimte Uilenstede (NUL20, 6-2-2012)

DUWO herontwikkelt Uilenstede (NUL20, 21-06-2012) 

Bron:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 01.10

Het Zandkasteel in Zuidoost, exponent van de 'organische bouwstijl', krijgt een nieuwe functie. Het gemeentelijk monument waarin jarenlang bankkantoren waren gevestigd, wordt momenteel volop verbouwd. In zeven van de tien torens komen circa 300 huurwoningen....

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.09

De eerste 'monitor' van de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2020-2023 is uit. Daarin wordt nagegaan in hoeverre de corporaties na het eerste jaar op koers liggen bij het nakomen van afspraken die ze met gemeente en huurderskoepels hebben gemaakt. Bij de meeste afspraken kon een vinkje, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.