Extra woningen in Zuid-Kennemerland en IJmond

29.11.16
Extra woningen in Zuid-Kennemerland en IJmond

In Zuid-Kennemerland en IJmond zijn tot 2020 circa 8.100 woningen extra nodig. De acht betrokken gemeenten hebben samen met de provincie Noord-Holland een Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) opgesteld. Voor de uitvoering van dit actieprogramma stelt de provincie Noord-Holland 1,5 miljoen euro beschikbaar.

De extra woningen worden vooral gebouwd binnen het aanwezige stedelijke gebied of door lege panden te transformeren tot woningen. De gemeenten en de provincie Noord-Holland willen verder de sociale huurwoningvoorraad handhaven op het niveau van 2015 (64.000 woningen), woningen verduurzamen en bouwen in de buurt van openbaar vervoer knooppunten. Bovendien willen zij zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt, zodat meer mensen wonen in een huis dat past bij hun inkomen, levensfase en woonwensen.

De druk op de woningmarkt in de omgeving van Amsterdam is volgens de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede c.a., Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort goed voelbaar. De regio biedt volgens de betrokken gemeenten een aantrekkelijk woonmilieu, in de nabijheid van stedelijke voorzieningen, natuur en strand. Het aantal huishoudens in de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond groeit tot 2040. Er zullen onder andere woningen nodig zijn voor 65-plussers en voor mensen met een laag (midden) inkomen, waaronder statushouders. Om efficiënt gebruik te maken van de beperkt beschikbare ruimte en de aantrekkingskracht van de regio te behouden, is de inzet om de bouwopgave binnenstedelijk te realiseren.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS