Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeenten huisvesten veel meer statushouders, Amsterdam blijft achter

Image

Nederlandse gemeenten hebben het afgelopen halfjaar een inhaalslag gemaakt in de huisvesting van statushouders. In Amsterdam liep de achterstand juist verder op. De 344 gemeenten hebben in 2022 gezamenlijk ruim 17.000 statushouders aan een woning geholpen. Dat zijn bijna 1.800 plekken meer dan de 'taakstelling' van het Rijk, zo blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Amsterdam huisvestte in 2022 juist minder statushouders dan in 2021: 849 versus 957. Daardoor liep de achterstand op de landelijke taakstelling op naar 610 personen. Tal van andere gemeenten in de MRA, waaronder Haarlem, Lelystad en Purmerend, huisvestten wel meer statushouders. De hoofdstad ontfermde zich daarentegen ook nog over ruim 2.000 asielzoekers en vele Oekraïnse vluchtelingen.

Taakstelling

De doorstroom van verblijfsgerechtigden vanuit een azc naar een woning stokte de afgelopen jaren. Belangrijke oorzaak daarvan is de krapte op de woningmarkt. De sociale huursector kampt in veel gemeenten met lange wachtlijsten. Die krapte is niet of nauwelijks afgenomen, maar niettemin hebben veel gemeenten en woningcorporaties hun prioriteiten bijgesteld waardoor veel meer statushouders het azc konden verlaten.

Het Rijk legt gemeenten elk half jaar een 'taakstelling' op voor het te huisvesten aantal statushouders. Dat gaat naar rato van het aantal inwoners. Amsterdam worstelt al jaren met de hoge aantallen die dat met zich meebrengt. In 2022 liep dat op naar 1.459 personen exclusief de opgelopen achterstand van 276. 

In het verleden heeft de provincie Noord-Holland de hoofdstad wel eens gedreigd met ingrijpen als ze de achterstanden niet inliep. Zo ver is het nooit gekomen. En zover zal het nu ook niet komen. De hoofdstad heeft namelijk in 2022 naast de statushouders ook meer dan 2.000 asielzoekers opgevangen, vluchtelingen uit Oekraïne niet meegerekend. Volgens het   'asielakkoord' dat staatssecretaris Eric van der Burg sloot met de VNG, kunnen gemeenten een extra inspanning voor asielzoekers 'uitruilen' tegen huisvesting van statushouders. Daar is echter in de tellingen van het ministerie (nog?) geen sprake: Amsterdam staat op min 610.  


Taakstelling en huisvesting statushouders in 2022 in de Metropoolregio Amsterdam

Gemeente stand op 01-01-22 taakstelling 1e helft 2022 realisatie 1e helft 2022 taakstelling 2e helft 2022 taakstelling 2e helft 2022 incl. voor/achter realisatie 2e helft 2022 Stand op 01-01-23
Aalsmeer 13 19 39 25 18 21 3
Almere 82 121 95 164 272 240 -32
Amstelveen 15 52 100 70 37 72 35
Amsterdam 276 492 320 682 1139 529 -610
Beverwijk -6 24 36 32 14 34 20
Blaricum 4 7 7 10 14 11 -3
Bloemendaal 1 14 20 18 13 13 0
Diemen 32 18 41 24 9 12 3
Edam-Volendam 20 21 19 28 50 16 -34
Gooise Meren 6 33 41 45 43 50 7
Haarlem 21 92 147 124 90 186 96
Haarlemmermeer 26 89 66 121 156 140 -16
Heemskerk -6 23 24 30 23 21 -2
Heemstede -2 16 21 22 15 39 24
Hilversum 13 52 74 70 61 100 39
Huizen -6 24 33 32 17 26 9
Landsmeer -5 7 6 9 5 5 0
Laren 6 7 14 9 8 11 3
Lelystad -29 45 92 61 -15 54 69
Oostzaan -4 6 1 8 9 11 2
Ouder Amstel 5 8 12 11 12 12 0
Purmerend 29 52 53 71 113 130 17
Uitgeest 9 8 15 11 13 6 -7
Uithoorn 4 18 30 24 16 27 11
Velsen 32 39 51 53 73 71 -2
Waterland 6 10 9 14 21 15 -6
Wijdemeren 8 12 9 19 32 28 -4
Wormerland 8 14 18 13 13 35 22
Zaanstad 11 10 132 120 88 155 67
Zandvoort 1 89 14 14 11 14 3
MRA 570 1.422 1.539 1.934 2.370 2.084 -286
NEDERLAND 3.772 9.969 11.928 13.500 15.333 17.126 1.793
Bron: min. van Justitie en Veiligheid