Hogere boetes voor illegale vakantieverhuur

01.09.16
Hogere boetes voor illegale vakantieverhuur
Amsterdam gaat de handhaving op illegale toeristische verhuur van woningen verder aanscherpen. Al bij de eerste overtreding wordt de bestuurlijke boete verhoogd van €13.500 naar €20.500. Het toerisme in Amsterdam groeit, vooral ook het toeristische verblijf in woningen. Bescherming van de woningvoorraad, het behouden van een prettig leefklimaat in de buurten en het voorkomen van overlast door toeristische verhuur staan voor Amsterdam voorop, aldus het stadsbestuur.
 
De gemeente kan momenteel verschillende sancties opleggen als illegale toeristische verhuur wordt vastgesteld. Zoals het opleggen van een boete, het sluiten van een pand of het intrekken van een vergunning. Welke sanctie wordt ingezet is afhankelijk van de aard van de overtreding. Voor het illegaal verhuren van een woning wordt een bestuurlijke boete opgelegd. Het college gaat naast deze boete ook de last onder dwangsom als sanctie inzetten. Bij een last onder dwangsom kan de handhaver, naast het uitdelen van een bestuurlijke boete, het pand direct sluiten. Tot nu toe kon dat alleen wanneer er sprake was van een brandonveilige situatie.
 
Volgens wethouder Ivens is het aantal overlastmeldingen vanwege vakantieverhuur bij Zoeklicht dit jaar gigantisch gestegen. Bij de aanvullende Hotline Overlast Vakantieverhuur kwamen in juli en augustus 96 meldingen binnen. Na zo'n melding spoeden handhavers zich onmiddellijk naar de woning in kwestie. In ruim een derde van de gevallen kon direct een boete worden opgelegd. Vanaf volgend jaar wordt deze lik-op-stuk aanpak uitgebreid en geïntegreerd in de reguliere handhavingspraktijk.
Eerder dit jaar opperde Ivens een meldplicht voor vakantieverhuur in te stellen. Vlak voor het zomerreces nam de Kamer een motie op waarin de minister werd opgeroepen dit mogelijk te maken. Maar invoering van een meldplicht vraagt nieuwe wetgeving en zal dus nog geruime tijd op zich laten wachten.  
Een andere teleurstelling in de strijd tegen overlast is de uitkomst van juridisch onderzoek naar het beperken van het aantal verhuurdagen. In de Evaluatie toeristische verhuur had het college toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om de termijn voor vakantieverhuur te verkorten van 60 naar 30 dagen. De uitkomst is dat de wet momenteel onvoldoende houvast biedt om de termijn in te korten. Daarom handhaaft het college de huidige termijn van 60 dagen.
De gemeente intensiveert verder zijn voorlichting. Alle VvE’s en woningcorporaties worden dit najaar schriftelijk geïnformeerd over de juridische mogelijkheden ten aanzien van (het verbieden van) vakantieverhuur. Het wordt ook een nieuwe taak van de Wijksteunpunten Wonen om VvE's op dit punt van informatie te voorzien.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS