Overslaan en naar de inhoud gaan

Hogere overdrachtsbelasting pakt negatief uit voor corporaties

Image

De verhoging van de overdrachtsbelasting voor beleggers van 2 procent naar 8 procent pakt op de middellange termijn negatief uit voor corporaties en pensioenfondsen, zo heeft Capital Value becijferd. Hogere kosten koper zorgen ervoor dat de balanswaarde van woningportefeuilles daalt. Minder onderpand kan er vervolgens toe leiden dat corporaties minder mogen lenen.

Het kabinet wil de aankoop van woningen voor verhuur (buy tot let) ontmoedigen door de overdrachtsbelasting op beleggingen te viervoudigen. Aan de andere kant hoeven starters tot 35 jaar straks geen overdrachtsbelasting meer te betalen bij de aankoop van hun eerste woning. Volgens Capital Value heeft dit een negatief effect op de waarde van het bezit van corporaties en woningbeleggers. Mogelijk zal 5,5 procent van de opgebouwde balanswaarde verdampen; het totale corporatiebezit wordt dan zo’n 16 miljard minder waard.

Niet alleen zullen corporaties daardoor op termijn minder kunnen lenen, wat van negatief effect is op de bouwproductie en de zo noodzakelijke verduurzaming van de woningvoorraad. Capital Value verwacht ook minder verkoopopbrengsten bij overdracht van corporatiewoningen aan een andere corporatie of belegger. En het verwerven van bestaande huurwoningen zal worden geschaad.

Aedes deelt de analyse van Capital Value. "Corporaties kopen jaarlijks duizenden woningen aan om die betaalbaar te verhuren aan mensen met lage inkomens en middeninkomens. Deze belastingmaatregel belemmert dit", aldus de koepelorganisatie. Het is volgens Aedes dan ook logisch om woningcorporaties op z'n minst te compenseren voor deze belastingmaatregel.