Overslaan en naar de inhoud gaan

'Hoogte huur afhankelijk van inkomen'

Image

De Alliantie gaat bij nieuwe toewijzingen niet de maximale huur berekenen aan zijn huurders. De hoogte wordt vanaf 1 juni afhankelijk van het inkomen. Er komen twee prijzen: huishoudens die afhankelijk zijn van de huurtoeslag betalen 80 procent van de maximale huur, de overige huurders 90 procent.
Volgens bestuurder Jim Schuyt kan en wil zijn corporatie niet de maximale huur vragen. “Als wij blind de maximale huurprijs rekenen, kunnen in veel buurten, wijken en gemeenten huishoudens met een laag inkomen de huur niet betalen. En wij kunnen ons dan geen sociale verhuurder meer noemen. De vraag is niet óf we de huur aftoppen, maar hoe.”
Op basis van informatie over de afgelopen vijf jaar heeft de Alliantie vastgesteld dat tachtig procent van de huurwoningen een huur onder de 681 euro per maand dient te hebben. Twintig procent van de woningen kan een huur krijgen boven deze grens. Die zijn met name bedoeld voor huishoudens met een middeninkomen. Van de sociale huurwoningen moet 60 procent bereikbaar zijn voor een huishouden dat is aangewezen op de huurtoeslag (aftoppingsgrens 574 euro per maand).
“Ik vind dit huurbeleid superieur aan het generiek aftoppen van de huur van woningen. Voor het passend toewijzen van woningen is het beter om ook naar het inkomen te kijken en niet louter naar de woning. We koppelen het inkomen aan het Woningwaarderingsstelsel. Hierdoor ontstaat er een goede relatie tussen de prijs en de kwaliteit van een woning,” aldus Schuyt.
Het nieuwe beleid, dat de steun heeft van de huurdersorganisatie en van de Raad van Commissarissen, heeft alleen betrekking op vrijkomende woningen. Daarnaast geldt de jaarlijkse huurverhoging zoals opgelegd door het Rijk.