Huurders commerciële sector tegen extra huurverhoging

09.09.15
Huurders commerciële sector tegen extra huurverhoging

De Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms (GPHP) doen een oproep aan de Tweede Kamer om commerciële verhuurders die sociale huurwoningen aanbieden niet de ruimte te geven de huren extra te verhogen. Zij maken zich ernstig zorgen over een huurexplosie in de commerciële huursector. Minister Blok wil deze verhuurders toestaan om 2,5 procent boven inflatie te vragen, waar corporaties vanaf volgend jaar de huren gemiddeld 1 procent boven inflatie mogen verhogen.
Het GPHP, waarbij de huurdersplatsforms van onder meer Amvest, Bouwinvest en Vesteda zijn aangesloten, vertegenwoordigt de belangen van huurders in woningen van institutionele beleggers. Het platform is van mening dat de minister te veel oog heeft voor het rendement van beleggers en te weinig voor het huurdersbelang. De Woonbond publiceerde vorige week een rapport waaruit bleek dat sociale huurwoningen in bezit van commerciële verhuurders gemiddeld 10 procent duurder zijn dan sociale huurwoningen bij corporaties. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de woningen er gemiddeld genomen slechter.
Met zijn plannen wijkt Blok af van het sociale huurakkoord tussen Aedes en de Nederlandse Woonbond. IVBN zat niet aan tafel, maar blokkeert iedere vorm van huurmatiging. Dat Blok beleggers nu een status aparte geeft door ze hogere huurstijgingen te gunnen, ziet de GPHP als een ‘premie op slecht gedrag’.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS