Huurders van commerciële verhuurders in regio Amsterdam verenigen zich

04.11.19
Boston
Huurders van commerciële verhuurders in regio Amsterdam verenigen zich
Huurders van commerciële verhuurders in de regio Amsterdam hebben zich verenigd. Op 1 november is de Federatie Huurders Commerciële Sector voor Amsterdam en omstreken opgericht. De Federatie bestaat bij oprichting uit een zevental huurdersverenigingen en bewonerscommissies. Doel van de Federatie is het wonen in en rond Amsterdam betaalbaar te houden. Men wil dat bij commerciële verhuurders en overheden het besef weer terugkomt dat het exploiteren van woningen zich niet leent voor winstmaximalisatie: "Wonen is geen markt, maar een recht voor alle bewoners op een veilig thuis." De Federatie wil als vertegenwoordiger gaan optreden richting de lokale en landelijke overheid én de IVBN, de branchevereniging van institutionele beleggers. Het initiatief wordt ondersteund door de Woonbond.
 
De Federatie heeft stevige actiepunten geformuleerd. Zo wil men een bevriezing van alle huren in de commerciële sector "om de situatie te normaliseren". Daarna zou de huurverhoging nooit meer mogen bedragen dan de inflatie (de consumenten prijs index). Ook wil men de liberalisatiegrens verhogen tot minimaal 1.500 euro per maand, waardoor de maximum huurprijzen tot die grens aan de hand van het puntensysteem worden vastgesteld. Men wil ook dat huurders in de geliberaliseerde huursector bezwaar kunnen maken via de Huurcommissie. Nu kunnen alleen sociale huurders dat. 
 
"Huurders zoeken geborgenheid en veiligheid, een thuis zonder onzekere en onbetaalbare huurontwikkeling," stelt secretaris Co Gersen, tevens voorzitter van huurdersvereniging De Bewoners van een complex van Syntrus Achmea in Duivendrecht. Voorzitter van de Federatie is Wisso Wissing van Huurdersvereniging JR Java (verhuurder Bouwinvest, Java-Eiland). Naast De Bewoners en JR Java zijn bij de oprichting betrokken huurdersorganisaties  van Boston (verhuurder Vesteda, Boston Flatgebouw), Nellestein (Verhuurder UCP, Zuidoost), Flats Europaboulevard (verhuurder ASR, Buitenveldert), Mijndenhof (verhuurder Vesteda, Zuidoost) en De Makroon (verhuurder Syntrus Achmea, Centrum Amsterdam). De Federatie meldt met vijf andere organisaties in gesprek te zijn over aansluiting.
 
Volgens Gersen heeft de Federatie nog niet nagedacht over een subsidieverzoek richting de gemeente Amsterdam. Recentelijk ontvingen de Federatie van Amsterdamse Huurders (FAH, corporatiehuurders) en het Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA) een deel van de 690.000 euro subsidie die was geparkeerd na het stopzetten van de financiering van de Huurdersvereniging Amsterdam.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS