Huurders van commerciële verhuurders in regio Amsterdam verenigen zich

04.11.19
Boston
Huurders van commerciële verhuurders in regio Amsterdam verenigen zich
Huurders van commerciële verhuurders in de regio Amsterdam hebben zich verenigd. Op 1 november is de Federatie Huurders Commerciële Sector voor Amsterdam en omstreken opgericht. De Federatie bestaat bij oprichting uit een zevental huurdersverenigingen en bewonerscommissies. Doel van de Federatie is het wonen in en rond Amsterdam betaalbaar te houden. Men wil dat bij commerciële verhuurders en overheden het besef weer terugkomt dat het exploiteren van woningen zich niet leent voor winstmaximalisatie: "Wonen is geen markt, maar een recht voor alle bewoners op een veilig thuis." De Federatie wil als vertegenwoordiger gaan optreden richting de lokale en landelijke overheid én de IVBN, de branchevereniging van institutionele beleggers. Het initiatief wordt ondersteund door de Woonbond.
 
De Federatie heeft stevige actiepunten geformuleerd. Zo wil men een bevriezing van alle huren in de commerciële sector "om de situatie te normaliseren". Daarna zou de huurverhoging nooit meer mogen bedragen dan de inflatie (de consumenten prijs index). Ook wil men de liberalisatiegrens verhogen tot minimaal 1.500 euro per maand, waardoor de maximum huurprijzen tot die grens aan de hand van het puntensysteem worden vastgesteld. Men wil ook dat huurders in de geliberaliseerde huursector bezwaar kunnen maken via de Huurcommissie. Nu kunnen alleen sociale huurders dat. 
 
"Huurders zoeken geborgenheid en veiligheid, een thuis zonder onzekere en onbetaalbare huurontwikkeling," stelt secretaris Co Gersen, tevens voorzitter van huurdersvereniging De Bewoners van een complex van Syntrus Achmea in Duivendrecht. Voorzitter van de Federatie is Wisso Wissing van Huurdersvereniging JR Java (verhuurder Bouwinvest, Java-Eiland). Naast De Bewoners en JR Java zijn bij de oprichting betrokken huurdersorganisaties  van Boston (verhuurder Vesteda, Boston Flatgebouw), Nellestein (Verhuurder UCP, Zuidoost), Flats Europaboulevard (verhuurder ASR, Buitenveldert), Mijndenhof (verhuurder Vesteda, Zuidoost) en De Makroon (verhuurder Syntrus Achmea, Centrum Amsterdam). De Federatie meldt met vijf andere organisaties in gesprek te zijn over aansluiting.
 
Volgens Gersen heeft de Federatie nog niet nagedacht over een subsidieverzoek richting de gemeente Amsterdam. Recentelijk ontvingen de Federatie van Amsterdamse Huurders (FAH, corporatiehuurders) en het Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA) een deel van de 690.000 euro subsidie die was geparkeerd na het stopzetten van de financiering van de Huurdersvereniging Amsterdam.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.09 Geactualiseerd op: 17.09.21

Stedelijke vernieuwing, wooncoöperaties, het Volkshuisvestingsfonds. In het septembernummer van NUL20 besteden we aandacht aan thema's die 'vroeger' onder het ministerie van Volkshuisvesting zouden zijn gevallen. Hoe staat het eigenlijk met het gedachtegoed van de naoorlogse 'volkshuisvesting'....

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Amsterdam Zuidoost wordt er ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid dient als lichtend voorbeeld: een brede ‘Alliantie’ van partijen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, handhaving en wonen verbindt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

In navolging van Zuidoost ontwikkelt Amsterdam een langjarig integraal programma voor Nieuw-West. Belangrijk einddoel is de ​​jeugd een betere uitgangspositie te geven. Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen is voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. Welke doorbraken...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. Wat moet anders op woongebied? En wat is de rol van de bewoners zelf in het Masterplan Nieuw-West?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Fysiek is het grootste deel van Nieuw-West inmiddels aangepakt. Dit zijn de plekken die corporaties nu of de komende jaren onder handen nemen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De bewoners van Amsterdam-Zuidoost, de oostkant van Zaandam en Lelystad Oost profiteren van het Volkshuisvestingsfonds. Tientallen miljoenen zijn er per gebied beschikbaar voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad en een betere openbare ruimte.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De gemeente Amsterdam wil dat wooncoöperaties dit decennium zo’n 7.000 woningen realiseren. Om die groeispurt mogelijk te maken, kunnen initiatiefnemers sinds juli een beroep doen op een gemeentelijke lening van 50.000 euro per woning. Coöperaties zijn enthousiast, maar hebben ook kritiek op de...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09 Geactualiseerd op: 16.09.21

Corporaties en bouwers verwachten dat huurwoningen binnen afzienbare tijd uit de fabriek rollen. Gebrek aan menskracht dwingt de sector daartoe. Stedenbouwers zullen dan wel moeten accepteren dat niet elk ontwerp meer tot de mogelijkheden behoort.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

De wachttijd voor een rolstoelwoning is in Amsterdam opgelopen tot twee jaar. Gezinnen die een grotere rolstoelwoning nodig hebben, moeten nog meer geduld hebben. Dat leidt tot nijpende situaties. Corporaties, huurderskoepels en gemeenten proberen met nieuwbouw en verbouw het aanbod uit te...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 16.09

Een snelle oplossing voor het woningtekort ligt volgens de Rotterdamse architect Reimar von Meding niet in het bouwen in de weilanden. Hij pleit voor een totaal andere aanpak. ‘Kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan,’’ zegt hij in deze reportage van BouwWoonLeef.

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.09

Extra onderzoek naar lood in 2.400 particuliere (huur)woningen in de Amsterdamse stadsdelen West, Zuid en Oost levert tot nu toe een wisselend beeld op. Volgens Jeroen Koster van stichting !WOON leverde de inspectie in bijvoorbeeld Watergraafsmeer veel hits op, maar viel het in de Indische Buurt...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.09

Willemijn de Nooijer is sinds 2018 straatjurist. In die hoedanigheid staat zij dak- en thuislozen met raad en daad bij namens Bureau Straatjurist, een stichting voor cliëntondersteuning op het gebied van sociaal-juridische zaken. Samen met Belangenvereniging Drugsgebruikers MDHG en de...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.