Huurders van commerciële verhuurders in regio Amsterdam verenigen zich

04.11.19
Boston
Huurders van commerciële verhuurders in regio Amsterdam verenigen zich
Huurders van commerciële verhuurders in de regio Amsterdam hebben zich verenigd. Op 1 november is de Federatie Huurders Commerciële Sector voor Amsterdam en omstreken opgericht. De Federatie bestaat bij oprichting uit een zevental huurdersverenigingen en bewonerscommissies. Doel van de Federatie is het wonen in en rond Amsterdam betaalbaar te houden. Men wil dat bij commerciële verhuurders en overheden het besef weer terugkomt dat het exploiteren van woningen zich niet leent voor winstmaximalisatie: "Wonen is geen markt, maar een recht voor alle bewoners op een veilig thuis." De Federatie wil als vertegenwoordiger gaan optreden richting de lokale en landelijke overheid én de IVBN, de branchevereniging van institutionele beleggers. Het initiatief wordt ondersteund door de Woonbond.
 
De Federatie heeft stevige actiepunten geformuleerd. Zo wil men een bevriezing van alle huren in de commerciële sector "om de situatie te normaliseren". Daarna zou de huurverhoging nooit meer mogen bedragen dan de inflatie (de consumenten prijs index). Ook wil men de liberalisatiegrens verhogen tot minimaal 1.500 euro per maand, waardoor de maximum huurprijzen tot die grens aan de hand van het puntensysteem worden vastgesteld. Men wil ook dat huurders in de geliberaliseerde huursector bezwaar kunnen maken via de Huurcommissie. Nu kunnen alleen sociale huurders dat. 
 
"Huurders zoeken geborgenheid en veiligheid, een thuis zonder onzekere en onbetaalbare huurontwikkeling," stelt secretaris Co Gersen, tevens voorzitter van huurdersvereniging De Bewoners van een complex van Syntrus Achmea in Duivendrecht. Voorzitter van de Federatie is Wisso Wissing van Huurdersvereniging JR Java (verhuurder Bouwinvest, Java-Eiland). Naast De Bewoners en JR Java zijn bij de oprichting betrokken huurdersorganisaties  van Boston (verhuurder Vesteda, Boston Flatgebouw), Nellestein (Verhuurder UCP, Zuidoost), Flats Europaboulevard (verhuurder ASR, Buitenveldert), Mijndenhof (verhuurder Vesteda, Zuidoost) en De Makroon (verhuurder Syntrus Achmea, Centrum Amsterdam). De Federatie meldt met vijf andere organisaties in gesprek te zijn over aansluiting.
 
Volgens Gersen heeft de Federatie nog niet nagedacht over een subsidieverzoek richting de gemeente Amsterdam. Recentelijk ontvingen de Federatie van Amsterdamse Huurders (FAH, corporatiehuurders) en het Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA) een deel van de 690.000 euro subsidie die was geparkeerd na het stopzetten van de financiering van de Huurdersvereniging Amsterdam.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Hernieuwbaar, herbruikbaar, licht, mooi, gezond en snel. Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor onze toekomstige CO2-neutrale, circulaire wereld. Waarom wordt er niet veel meer gebruik van gemaakt? Of staan we aan de vooravond van een grote transitie naar houtbouw? In ieder geval: Hout leeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Tien jaar geleden werden in Amsterdam de eerste Vroeg Eropaf-teams opgezet. Doel: bij een betalingsachterstand direct ingrijpen om erger – bijvoorbeeld huisuitzetting – te voorkomen. Schuldhulpverlener Linda van Altena maakt vanaf het begin deel uit van Vroeg Eropaf bij Stichting Doras in...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Koopstarters met een middeninkomen hebben het in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zwaar. Wie geen overwaarde op zijn huis kan verzilveren, kan amper nog een geschikte woning kopen. Gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars proberen met allerlei kortingsregelingen het aanbod voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Na een aantal recente benoemingen wordt de Amsterdamse corporatiesector grotendeels bestuurd door vrouwen. Dat is relatief snel gegaan. Karin Laglas was in 2014 de eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter, bij Ymere.

Pieter Lesage
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 15.03

Deze week organiseerde de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst voor de woningeigenaren van Banne-Noord. U raadt het al, het ging over aardgasvrij. Al een jaar of twee zijn er gesprekken met een kleine vertegenwoordiging uit de buurt, nu kon iedere huiseigenaar meepraten. Ik zag...

Wendy Koops

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.