Overslaan en naar de inhoud gaan

Huurdersvereniging overwegend positief over collegeakkoord

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) is overwegend positief over het collegeakkoord. Dat geldt voor de teksten over verduurzaming van het woningbezit, de aanpak van leegstand, participatie, het bestrijden van achterstallig onderhoud en de aandacht voor betaalbaarheid. De HA legt het motto van het akkoord - 'Amsterdam is voor iedereen' - zo uit dat iedere Amsterdammer een betaalbare woning moet kunnen vinden. Maar deze ambitie vraagt volgens de HA meer inzet en scherpere afspraken dan nu is het akkoord is aangegeven.

Na de positieve opmerkingen komen de bedenkingen. De eerste heeft betrekking over de ondergrens van 187.000 sociale huurwoningen. De HA merkt op dat dit er onvoldoende zijn om de groep Amsterdammers te huisvesten die daar wat inkomen betreft op is aangewezen. Dat zijn volgens de HA alle huishoudens met een inkomen lager dan 38.000 euro; hoger dus dan huidige EU-inkomensgrens. De HA wijst er ook op dat het bestuur nauwelijks invloed heeft op de particuliere sociale huursector: "Dat vergt extra sturing en regie op de omvang van het corporatiebezit."

In het collegeakkoord is afgesproken dat op buurtniveau het aantal te verkopen woningen wordt vastgesteld. In buurten met weinig sociale huurwoningen minder en in buurten met een percentueel hogere voorraad meer. De HA wijst er op dat daardoor het stadsdeel Centrum nog veel sociale huurwoningen kwijt kan raken, omdat de sociale huurwoningen grotendeels zijn geconcentreerd in buurten als de Oostelijke Eilanden.

De HA is tegen de afschaffing van de voortdurende erfpacht: "de stijging van de waarde van vastgoed moet niet alleen ten goede komen aan huizenbezitters, maar aan iedereen in Amsterdam."