Inning woonfraudeboetes blijft een taaie materie

04.05.2020
Image

Amsterdam heeft van 2016 tot en met 2019 voor 17,5 miljoen euro aan bestuurlijke boetes en dwangsommen gefactureerd voor woonfraude en daarvan slechts 5 miljoen geïnd. 2,57 miljoen is gecrediteerd en 288 duizend euro wordt als oninbaar beschouwd. Er staat nog 9,7 miljoen euro open, waarvan een groot deel overigens in 2019 is opgelegd. Dat die nog niet zijn betaald is volgens wethouder Ivens in een rapportage aan de gemeenteraad 'verklaarbaar vanuit het incassoproces'. Bezwaarprocedures en betalingsregelingen zorgen namelijk voor flinke vertraging bij de inning.

In het najaar van 2019 constateerde de Rekenkamer van de MRA dat de hoofdstad weliswaar steeds meer boetes oplegt voor illegale vakantieverhuur, maar dat de inning daarvan uitermate traag verloopt. Voor de jaren 2017 en 2018 stond toen nog ruim de helft van de 4 miljoen euro aan vorderingen open.
Het inningsproces is volgens wethouder Ivens sindsdien sterk verbeterd, zo zou blijken uit de incassoresultaten in 2019. Vorig jaar kwam er twee maal zo veel binnen als in 2018 (2,9 miljoen versus 1,4 miljoen). Overtreders worden nu ook telefonisch gemaand te betalen, meer zaken worden overgedragen een de gerechtsdeurwaarder en er wordt ook vaker overgegaan tot beslaglegging. Dit jaar worden schuldenaren in aanvulling op telefoonincasso ook nog via e-mail en sms herinnerd aan de opgelegde boete. Tevens kunnen de handhavers bij Wonen nu dankzij bestandskoppeling ook zien wat de status is van de opgelegde sancties.

Ivens verschafte de gegevens over de incasso bij het verslag van de resultaten woonfraudebestrijding in 2019. NUL20 schreef daar ook al eerder over. De gemeente deelde (inclusief meldplicht vakantieverhuur) 900 boetes uit, een toename ten opzichte van 2017 (381) en 2018 (341). Er is in 2019 voor 6,4 miljoen euro aan boetes opgelegd. Vorig jaar werd voor 2,9 miljoen euro aan boetes en dwangsommen geïnd.
Er kwamen 534 particuliere woningen vrij door oplegging van sancties; doorgezette meldingen van corporatiewoningen hebben geleid tot 773 vrijgekomen woningen.